Adobe Signs arbejdsforløb for digitale signaturer er tilgængelig på alle serviceniveauer

Funktionsbeskrivelse

Digitale signaturer er en type af elektroniske signaturer, der anvender et certifikatbaseret digitalt id, som enten er indhentet fra en cloudbaseret pålidelig tjenesteleverandør eller fra underskriverens lokale system.

En digital signatur identificerer lige som en almindelig underskrift den person, der underskriver et dokument. I modsætning til en håndskreven underskrift er en certifikatbaseret signatur vanskelig at forfalske, fordi den indeholder krypterede oplysninger, der er entydige for underskriveren. Den kan nemt bekræftes og underretter modtagerne om, hvorvidt dokumentet blev ændret, efter at underskriveren oprindeligt underskrev dokumentet.

Adobe Sign understøtter digitale signaturer ved blot at placere feltet Digital signatur på en formular (enten via teksttag, træk-og-slip i Adobe Sign-oprettelsesmiljøet eller via oprettelse i Adobe Acrobat med Acroforms).

Sig Image

Tidsstempler

Tidsstempler er en vigtig del af både de amerikanske og europæiske standarder for signaturoverholdelse, når der bruges digitale signaturer. 

Tidsstemplet fungerer som en låsemekanisme for både underskriverens identitet og selve dokumentet.   Identiteten kan etableres på flere måder (certifikat, login, id-kort...), men tidsstemplet skal leveres af en pålidelig og godkendt tidsstempelmyndighed (TSA). 

Tidsstemplet garanterer den underskrevne aftales langsigtede gyldighed (LTV) ved at låse signaturen og dokumentet.   Hvilket i bund og grund er en lås til låsen.   Dette er vigtigt for at overholde kravene til digitale signaturer, da personlige signaturcertifikater kan udløbe, mens tidsstempel-LTV kan fornyes med tiden uden at ændre signaturens gyldighed.   LTV-tidsstemplet sikrer, at certifikatet var gyldigt, da det blev anvendt, og forlænger gyldigheden af den underskrevne aftale ud over tidsvinduet for underskriverens faktiske certifikat.


Kvalificeret tidsstempel til e-IDAS-overholdelse i EU

Alle konti på Adobe Sign EU1-forekomsten i Europa har e-IDAS-kompatible kvalificerede tidsstempler anvendt som standard. (Hav kendskab til, hvilken forekomst du er på)

e-IDAS cert

Sådan bruges det

For afsendere

Fra afsenderes perspektiv skal et digitalt signaturfelt blot placeres på det dokument, som sendes.


For dokument-/skabelonoprettere

Hver modtager kan maks. have ét digitalt signaturfelt tilknyttet sig i en aftale. Yderligere signaturfelter, der kræves, kan være af standardfelttypen til e-signaturer.

Bemærk, at bare fordi én underskriver bruger en digital signatur, betyder det ikke, at andre underskrivere også skal. Det er fuldt tilladt, at dine interne underskrivere anvender digitale signaturer, mens eksterne underskrivere bruger felttypen til e-signaturer (eller omvendt).

 

Oprettelse med træk og slip

Skabelonoprettere finder feltet Digital signatur i sektionen Underskriftsfelter i oprettelsesmiljøet.

Nedenfor kan du se feltet til e-signaturer til venstre og det digitale signaturfelt til højre.

Authoring

Syntaks af teksttags

Syntaksen for et digitalt signaturfelt anvender argumentet :digitalsignature

For eksempel: {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Bemærk:

Som tidligere nævnt kan der kun være ét digitalt signaturfelt per underskriver i hvert dokument.

Hvis du tilføjer mere end én digital signatur for en underskriver (f.eks. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} og {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), bevares kun den første, og de andre fjernes automatisk, når dokumentet sendes til underskrivelse.


Formularoprettelse i Acrobat

Lige som alle andre felttyper kan du replikere funktionaliteten af et teksttag, når du opretter dokumenter i Acrobat, ved at omdøbe feltet til at indeholde det fulde teksttag med alle argumenter (men ikke tuborgklammerne i hver ende).

Acrobat

Underskriverens oplevelse

Eftersom digitale signaturer er certifikatbaserede, skal underskrivere anskaffe et digitalt id, før de kan bruge deres signatur. Dette digitale id kan hentes fra én af flere cloud-signaturudbydere eller ved at sætte signaturen ved hjælp af Adobe Acrobat eller Acrobat Reader med brug af at lokalt digitalt id.

Adobe Sign-løsningen guider underskriveren gennem processen:

 • Åbn aftalen, og udfyld de obligatoriske felter
 • Vælg mellem eksisterende digitale id'er, eller opret et nyt
 • Anvend signaturen

Når signaturen er sat, fortsætter signaturcyklussen på normal vis.


Åbn aftalen, og udfyld felterne...

Underskrivere får besked via mail og bedes om at åbne aftalen ved at klikke på linket Klik her for at gennemse og underskrive

please sign email

 

Når dokumentet er åbent, kan underskriveren læse dokumentet og udfylde felter, der kræves. Alle obligatoriske felter skal udfyldes, før underskriveren kan fortsætte signaturprocessen.

Hvis du holder musen over det digitale signaturfelt, vises der en taleboble med yderligere instruktioner.

DigSig Field

 

Hvis du klikker på feltet, åbnes der en overlejring, der beder underskriveren om at vælge én af to stier:

Vælg den relevante indstilling, og klik på Næste

Signature Fork

 

Der vises en ny overlejring, der beder underskriveren om at vælge en identitetsudbyder på rullelisten.

 • Kun udbydere på rullelisten kan bruges
 • Underskrivere, der ikke har et gyldigt digitalt id, kan klikke på linket Klik for at få et nyt digitalt id og blive omdirigeret for at hente et nyt digitalt id fra en af flere cloud-signaturleverandører.
 • Når de har etableret et nyt digitalt id, kan de vende tilbage til signaturprocessen.
Select IdP

 

Identitetsudbyderen opfordrer underskriveren til at blive godkendt til deres tjeneste

IdP Authentication

 

Når godkendelsen er fuldført, får underskriveren en liste over gyldige digitale id'er at vælge mellem.

 • Vælg det digitale id
 • Klik på Næste.
Choose ID cert

 

Der vises et eksempel på signaturen.

 • Klik på Rediger signatur for at:
  • Underskrive manuelt via mus eller touchpad
  • Uploade et signaturbillede
 • Klik på OK, når du er klar til at fortsætte
Digital Signature Preview

 

Underskriveren returneres til aftalen og bliver bedt om at Underskriv.

Click to Sign

 

Identitetsleverandøren kan derefter kræve en ekstra godkendelse med dobbeltfaktor.

Eksempel: Nedenstående leverandør kræver en statisk pinkode, der blev etableret ved konfiguration af det digitale id, og en engangskode.

 • Indtast krævede værdier, og klik på OK
Second factor authentication

 

Når godkendelse med dobbeltfaktor angives, underskrives dokumentet, og der vises en besked om fuldførelse.

otp_success


Aadhaar-signaturer

Kunder i det indiske datacenter (IN1) har som standard gyldige signaturer konfigureret. 

Adobe Sign-konti overholder Indiens strenge krav til online dataadministration, idet indiske datacenter nu administrerer data helt inden for landets grænser. 

Aadhaar ID Panel

Download og underskriv med Acrobat

Efter at have valgt Download og underskriv med Acrobat vises der en overlejring, der beskriver processen

 • Klik på OK.
Local Instructions

 

Den blå knap Fortsæt til underskrivelse åbnes fra bunden af vinduet, når alle obligatoriske felter er udfyldt.

 • Klik på Fortsæt til underskrivelse.
local continue to sign


Download og åbn PDF'en i Acrobat eller Adobe Reader

Hvis du klikker på knappen Fortsæt til underskrivelse, åbnes downloadsiden

Get Adobe page

Bemærk:

Hvis du ikke har Acrobat eller Adobe Reader, skal du downloade og installere det. Nederst på siden er der et link (> Få det her) til Adobe Reader, en gratis PDF-fremviser.

 

Klik på knappen Hent dokument, og Acrobat (eller Reader, afhængigt af hvilket program du har installeret) åbner PDF'en.

Øverst i Reader-vinduet er der et blåt banner, der indikerer, at der kræves en digital signatur.

En gul fane indikerer, hvor du skal klikke og placere signaturen

In Acrobat


Opret et nyt digitalt id

Hvis du klikker på signaturområdet, åbnes en dialogboks med tilgængelige certifikater. 

Hvis gyldige digitale id'er allerede er til stede:

 • Vælg det, du vil bruge til din signatur
 • Klik på Fortsæt.
 • Gå videre til Anvend signaturen

Hvis der ikke kan findes et certifikat, er det kun knapperne til Konfigurer nyt, digitalt id, der er tilgængelige

Choose Certificate

 

Når du har klikket på knappen for at oprette et nyt digitalt id, vises konfigurationspanelet. Her er der tre muligheder:

 • Brug en signaturoprettelsesenhed – bruges, når du har en fysisk enhed, som du kan forbinde til dit lokale system.
 • Brug et digitalt id fra en fil – bruges til at importere et eksisterende digitalt id fra en netværksbaseret fil
 • Opret et nyt, digitalt id – bruges, når du ikke har et eksisterende digitalt id, som du har adgang til

Vælg Opret et nyt, digitalt id, og klik derefter på Fortsæt

Choose Cert Type

 

Panelet spørger dig, hvor du vil gemme det digitale id:

 • Gem som fil – denne mulighed gemmer det digitale id på dit lokale system og gør id'et tilgængeligt for Adobe-baserede signaturer
 • Gem i Windows Certified Store – hvis du gemmer det digitale id i Windows Certified Store, gemmes det på en måde, så det er tilgængeligt i andre programmer end Adobe Reader/Acrobat.

Vælg Gem som fil, og klik på Fortsæt

Save to File

 

Panelet opdateres for at vise det digitale id's detaljer.

Sørg for, at alle felter er korrekt udfyldt, og klik på Fortsæt.

Filled in cert

 

I det næste panel bliver du bedt om at angive en adgangskode til det digitale id.

Du skal angive denne adgangskode, hver gang du forsøger at anvende din digitale signatur.

Når du har angivet din adgangskode, skal du klikke på Gem for at fuldføre oprettelsen af dit digitale id.

Passwords for Cert

 

Derefter returneres du til det første panel med alle dine digitale id'er.

Vælg det digitale id, du vil bruge, og klik på knappen Fortsæt

Select ID


Anvend signaturen

Når du har klikket på Fortsæt, opdateres panelet for at give dig en visuel gengivelse af dit signaturobjekt.

Du kan bruge det, som det er, eller tilpasse objektets udseende yderligere.

Du tilpasser det ved at trykke på knappen Rediger øverst til højre i panelet, hvilket indlæser panelet Tilpas.

edit your sig

Øverst i panelet Tilpas vil du se de samme signaturindstillinger som i appen.  Du kan erstatte standardskriften med enten en tegnet signatur eller et billede.

Foretag de ønskede redigeringer, og klik derefter på Gem for at gemme det nye format.

 

Så returneres du til det forrige vindue, hvor du skal angive adgangskoden til dit digitale id.

Apply Sig

 

Skriv adgangskoden til det valgte digitale id i feltet, hvor der står Skriv pinkoden eller adgangskoden for det digitale id, og klik på Underskriv.

Panelet til det digitale id forsvinder, og PDF'en opdateres for at vise et nyt blåt banner øverst, der indikerer, at signaturen er gyldig.  Der vises desuden et lille pop op-vindue, der bekræfter den digitale signatur.

acrobat_success

 

Klik på OK, og luk PDF'en. Signaturprocessen for denne modtager er nu fuldført!

Nedenfor er et eksempel på et normalt felt til e-signaturer til venstre og en digital signatur til højre

Applied Sig

Oversigt og Redigeringsrapport

Fanen Oversigt og den relaterede Redigeringsrapport er en anelse anderledes end en standardrapport for e-signaturer på den måde, at de har en ekstra hændelse: Dokument underskrevet digitalt

I eksemplet nedenfor kan du se, at den første underskriver har én "e-underskrevet"-hændelse, og det er alt.

Den sekundære underskriver har både en e-underskrevet-hændelse samt en digitalt underskrevet-hændelse.

Grunden til dette er, at den digitale signaturproces finder sted i to dele.  Den del, du foretager i webbrowseren (udfylder felterne), og den del, du foretager på din lokale pc (anvender det digitale signaturcertifikat).

Når underskriveren er færdig med feltdelen og klikker på knappen Indsend og fortsæt for at underskrive, uploades inputindholdet og presses ind i PDF'en. Det er det, hændelsen e-underskrevet betyder.

Når den digitale signatur anvendes, udføres hændelsen digitalt underskrevet.

History

 

I overensstemmelse med oplysningerne under Oversigt kan du se, at redigeringsrapporten også afspejler signaturprocessens to stadier.

Audit Report

Aktivering og deaktivering

Det digitale signaturforløb kan aktiveres på kontoniveau af Adobe Sign-kontoadministratoren.

Indstillinger på gruppeniveau er tilladt og vil tilsidesætte værdierne på kontoniveau, men kan ikke konfigureres i kundens grænseflade. Kontakt Adobe Support, hvis du vil angive indstillinger på gruppeniveau.

Du åbner indstillingerne på kontoniveau ved at gå til: Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Yderligere indstillinger

NAv to Settings


Konfigurationsindstillinger

Tillad cloudbaserede, digitale signaturer

Aktivering af digitale signaturer aktiverer som standard kun lokal digital underskrivelse.

Hvis indstillingen Tillad cloudbaserede, digitale signaturer vælges, aktiveres muligheden for at bruge cloudbaserede digitale signaturer for dine underskrivere, hvilket også muliggør digital underskrivelse på mobilenheder.

Hvis digitale signaturer er vigtige for din underskrivelsesproces, anbefales det kraftigt at aktivere den cloudbaserede indstilling.

release notes

Vis årsag til underskrivelse

Visse overholdelseskrav kræver, at underskriveren angiver en årsag til at anvende en digital signatur. Eksempel: Title 21 CFR Part 11- og SAFE-BioPharma-overholdelse.

Hvis digitale signaturer bruges til at opfylde et overholdelseskrav, skal du kontakte din juridiske afdeling for at afgøre, om du også bør kræve en underskrivelsesårsag i signaturprocessen.

Hvis du har brug for avancerede signaturfunktioner, skal du gå til BioPharma-siden ›


Forhåndsvalg af digital ID-leverandør

Et antal muligheder for at identificere, hvilke digitale ID-leverandører du vil acceptere,er også tilgængelige.

Disse muligheder for forhåndsvalg lader administratoren definere:

 • Interne og eksterne modtagere diskret
 • En foretrukken forhandler
 • Adgang til begrænsede udbydere (f.eks. bank-id)

Se artiklen Forhåndsvalg af digital ID-leverandør her ›


Indstillinger for digitalt signaturformat

PKCS#7 er det standardformat, der styrer den digitale signatur for de fleste (ikke EU) Adobe Sign-konti.

Konti på det europæiske (EU1) shard anvender PAdES-format (ETSI EN 319142) som standard for at overholde eIDAS.

Enhver kontoadministrator kan anmode om, at denne indstilling ændres fra et format til et andet, ved at sende en anmodning til Adobe Sign Support-teamet.

Denne funktion kan aktiveres og konfigureres på gruppe- eller kontoniveau.


RSA-PSS

RSA-PSS er et signatursystem, der er baseret på RSA-kryptosystemet og giver bedre sikkerhed i forhold til det ældre RSA-PKCS#1 v.1.5-system. 

Adobe Sign-implementeringen af RSA-PSS kræver ikke nogen konfiguration hos kontoadministratoren.

 • Når "Cloudsignatur" er valgt, og underskriverens digitale ID understøtter både RSA-PSS og RSA-PKCS#1, benyttes RSA-PSS-signatursystemet som standard.
 • Når "Underskriv med Acrobat" er valgt, afhænger brugen af RSS-PSS eller RSA-PKCS#1 af underskriverens indstillinger i deres Acrobat-program.
 • Adobe Sign understøtter fuldt ud CRL og OCSP-svar, der er underskrevet med RSA-PSS-systemet.
 • Brugen af RSA-PSS-systemet kræves for at overholde Tyskland-specifikke krav for kvalificerede elektroniske signaturer.


Bemærk følgende

Det digitale signaturforløb gennemtvinger aftalen ind i en unik proces. Pga. af den særlig håndtering, der kræves for at tilføje signaturen, er der flere begrænsninger at være opmærksom på.

 • Hver underskriver kan kun have ét digitalt signaturfelt tilknyttet sig
 • Widgets understøtter ikke digitale signaturer
 • Mega Sign understøtter ikke signaturer til Download og underskriv med Acrobat. Cloudbaserede digitale signaturer fungerer som forventet
 • Digitale signaturer deaktiverer begrænset dokumentsynlighed. Alle modtagere vil se alle sider.
 • Digitale signaturer kan på ingen måde delegeres: modtagerrolle, underskriverdelegering eller udskift underskriver
 • Underskrivere på mobilenheder kan kun sætte en cloudbaseret digital signature
 • Cloudbaseret digitalt id, der bruger OAuth-godkendelsestilstand, understøttes ikke i funktionen Udfyld og underskriv
 • Brugere, der deler deres indhold, eller konti, der har avanceret deling aktiveret, kan ikke bruge digitale signaturer
 • eVaultingkan ikke bruges i kombination med digitale signaturer
 • Vedhæftede filer kan kun bruges af den første underskriver. Efterfølgende underskrivere, der vedhæfter nye filer, ugyldiggør alle tidligere digitale signaturer.
 • Felterne med transaktionsnummer vil konvertere en digital signatur til en elektronisk signatur

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online