Innan du använder Adobe® Creative Cloud™ Packager för att skapa paket måste du tänka igenom och planera distributionen noggrant. Det här avsnittet innehåller all information som du behöver för planeringen. Planeringsprocessen omfattar flera steg:

  • Identifiera användargrupperna och deras programbehov.
  • Identifiera de paket som du behöver skapa för att installera programmen för användarna och bestäm hur paketen ska distribueras.

Avsnitten i den här artikeln innehåller information om respektive planeringssteg.

Identifiera användargrupperna och deras behov

Du behöver ett eller flera distributionspaket för varje unik användargrupp på företaget. I det första planeringssteget identifierar du varje användargrupp som behöver ett särskilt program eller uppsättning program för att kunna utföra sitt arbete. Om du eller någon annan på företaget redan har köpt prenumerationen på Creative Cloud for teams har detta steg redan utförts, men informationen kanske har registrerats i ett formulär som är användbart i den här planeringsfasen. 

Du börjar med att identifiera följande:

  • Gruppnamn: Identifiera varje användargrupp som kommer att använda programvaruprenumerationen. De etiketter du väljer för att identifiera användargrupperna är bara till för dig. De visas ingenstans i distributionspaketet, vilket betyder att du kan välja namnen utan några begränsningar.
  • Huvudprogram som behövs: För varje användargrupp skapar du en lista med de program som användarna i gruppen behöver för att utföra sitt arbete. 
  • Produkt: Identifiera den eller de produkter som inkluderar de program du angett. Listan bör innehålla namnen på punktprodukter och/eller programsvitsprodukter.
  • Plattform: Identifiera plattformen för respektive produkt (Windows och/eller Mac OS).

Skapa paketlistan

När du har skapat listan med användargrupper och de program som respektive grupp behöver för att sköta sitt arbete, är det dags att fastställa hur många paket du behöver för att distribuera programmen för användarna. När du ska fastställa antalet paket och vad varje paket ska innehålla är det viktigt att du förstår vissa begrepp om Adobes produkter och paketdesign.

Beräkna antalet paket

Om du bara har valt en plattform är paketantalet 1. Om du har valt båda plattformarna är antalet 2. Du kan fylla i dessa antal i kolumnen Antal paket i exempelplaneringstabellen som visas senare i artikeln.

Namnge paketen

Nu är det dags att namnge paketen. Välj ett kort men beskrivande namn för varje paket i listan. Om du har Mac OS- och Windows-versioner av samma paket kan du använda samma paketnamn och lägga till Win eller Mac i namnet. Vilket namn du än väljer bör det vara lätt att identifiera paketet och dess avsedda användargrupp och användning.

Obs!

Eftersom paketnamnet används för att namnge mappen på datorn som ska innehålla paketfilerna gäller operativsystemets mappnamnsbegränsningar för de paketnamn du använder.

Exempelplaneringstabell

Du kan samla all information på ett enda ställe genom att skapa en exempelplaneringstabell enligt nedan.

Gruppnamn Huvudprogram som behövs Plattformar Antal paket Paketnamn
Skribenter InDesign Win64 1 Endast InDesign
Fotografer Photoshop Mac Win32 2 PhotoMac
PhotoWin
Layoutteam Photoshop, Illustrator, InDesign Mac 1 Layout
Webbansvariga Dreamweaver, Flash, Fireworks Mac Win32 2 WebMac
WebWin

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy