הערות מוצר של InDesign CC 9.1.0

דרישות מערכת

לעיון ברשימת דרישות המערכת העדכנית ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il.

לרשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud, ראה http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

מה חדש

סנכרון הגדרות בעזרת Adobe Creative Cloud

התכונה החדשה Sync Settings מאפשרת למשתמשים בודדים לסכרן את ההגדרות שבחרו בעזרת Creative Cloud. אם אתה משתמש בשני מחשבים, לדוגמה, אחד בבית ואחד בעבודה, התכונה Sync Settings מקלה עליך לשמור על סנכרון בין ההגדרות בשני המחשבים. בנוסף, אם החלפת מחשב ישן בחדש והתקנת את InDesign מחדש, תוכל להתקין את היישום במהירות, כשכל ההגדרות שלך כבר קיימות בו, בלחיצה אחת בלבד.

לקבלת מידע נוסף, ראה Sync Settings באמצעות Adobe Creative Cloud.

תוכנה לניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Cloud הן מסוג "נסה וקנה". הן מאפשרות לך לנסות מוצרים בודדים או מהדורות ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת לגרסה מלאה. באפשרותך להמיר גרסת ניסיון לגרסה מלאה בכל זמן על-ידי הרשמה למנוי. אם אתה רוכש מנוי, אתה נדרש להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס בעזרת מזהה Adobe כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רשיון

כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, שם משתמש ב- Adobe וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותים של Adobe זמינים למשתמשים שגילם 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

התקנת גופנים

תוכניות התקנה של מוצרים מסויימים של Adobe מתקינות גופנים בספריית ברירת המחדל של גופני המערכת. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה של גופנים נוספים, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il.

בעיות שנפתרו

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

InDesign בלבד

 • בעת פתיחת מסמך חדש כאשר האפשרות Preview מופעלת, סינכרון מספר העמודות של מסגרת הטקסט הראשית עם מספר עמודות הפריסה נכשל. (#3554328)
 • תיבת הדו-שיח של הגדרת מסמך האב נסגרת כאשר מוצגת הודעת השגיאה המדווחת על גודל עמוד הקטן מהעמודה והשוליים. בנוסף, הדבר מוביל לקריסה בעת שימוש חוזר בתיבת הדו-שיח של הגדרת מסמך. (#3554324)
 • InDesign קורס בעת שינוי ה- Intent ולחיצה על OK כאשר האפשרות Preview כבויה. (#3554322)
 • בעת הפעלת תיבת הדו-שיח של מסמך חדש מתוך מסמך קיים שבו האפשרות Facing Pages כבויה ומספר העמודות גדול מ- 1 וכן הפעלה או כיבוי של האפשרות Preview ולאחר מכן לחיצה על OK‏, InDesign קורס. (#3565795)
 • InDesign קורס בעת הפעלה או ביטול של האפשרות Facing Pages ושינוי מספר העמודות לאחר כיבוי האפשרות Preview בתיבת הדו-שיח של מסמך חדש. (#3554323)
 • InDesign קורס בעת ביטול האפשרות Preview ולאחר מכן שינוי ה- Preview עם מספר מותאם אישית של עמודות ושינוי השוליים. (#3568108)

InDesign ו-InCopy

 • Mac‏: InDesign קורס בעת לחיצה על רכיב Widget בכל חלונית הרחבה של CSXS כאשר חלונית אחרת במצב עריכה דינאמית. (#3554318)
 • תווים מיוחדים כגון '?' או '=' בהיפר-קישורים מומרים לתווים לא חוקיים וכתוצאה מכך נוצרים קישורים מנותקים ב- PDF המיוצא. (#3554342)
 • במסגרת טקסט הכוללת שתי עמודות, בעת בחירת טקסט באמצעות העכבר בהערת שוליים הממוקמת בטקסט העמודה השמאלית, הטקסט נעלם. (#3554333)
 • תוצאות חיפוש גופנים אינן נכונות כאשר האפשרות Show Favorite Fonts Only מסומנת. (#3554337)
 • אם האפשרות Show Favorite Fonts Only מסומנת בתפריט Font,‏ InDesign קורס בעת סגירת מסמך עם גופני מסמך. (#3554334)
 • InDesign קורס בעת בחירת כלי טקסט אם קיימים גופנים מסוימים במערכת. (#3567444)
 • InDesign קורס בעת בחירת שורה או עמודה עם הצללה המוחלת עליה. (#3577944)
 • גופנים עם תווי Postscript לא חוקיים בשמותיהם קורסים ביישום. (#3585880)
 • אין דרך קלה לזהות אם הגרסה של InDesign CC שהופעלה ב- Windows היא 64 סיביות או 32 סיביות. (#3554339)
 • סמן שגוי מוצג בעת שימוש בגרירה ושחרור של טקסט ונוצרת מסגרת חדשה. (#3574244)
 • אובייקט נגן Flash לא נטען ב- ScriptUI‏. (#3590770)
 • Windows: המשתמש אינו יכול להקליד טקסט בשדה טקסט מאקרו בחלונית Text Macros Panel‏. (#3580114)

משאבים מקוונים

‏‫לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת https://community.adobe.com.

לעזרה בנושאים הקשורים להורדה, להתקנה ולצעדים הראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_il.

שירות לקוחות

לעזרה לגבי מידע מוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים, יש לפנות אל http://www.adobe.com/go/customer_support.

לקבלת שירות לקוחות יש לפנות אל http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון