הערות מוצר עבור InDesign CS6

דרישות מערכת

לעיון בדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il

הוראות התקנה

לקבלת הוראות התקנה מפורטות, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_il

תוכנה לניסיון

גרסאות ניסיון של Creative Suite 6 ניתנות במסגרת "נסה וקנה", הן מאפשרות לך להעריך מהדורות או מוצרים נפרדים ואז להמיר את גרסת הניסיון המותקנת בגרסה מלאה. ניתן לבצע המרה מתוכנה לניסיון לגרסה מלאה בכל שלב, על-ידי רכישת עותק של המוצר או על-ידי הצטרפות למנוי. אם אתה רוכש עותק, הזן את המספר הסידורי שלו במסך המוצר כשתתבקש. רכישת מינוי תדרוש ממך להתחבר לאינטרנט ולהיכנס באמצעות Adobe ID, להתחלת השימוש בגרסה המלאה.

הסכם רשיון

עליך לקבל את הסכם הרשיון ותנאי האחריות כדי להשתמש במוצר זה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.adobe.com/go/eulas. מוצר זה לא יתפקד ללא הפעלה ורישום חובה דרך האינטרנט. הפעלה דרך הטלפון אינה זמינה. לפרטים:www.adobe.com/go/activation.

הרישיון של Adobe למשתמש בודד מאפשר התקנה של רישיון מוצר יחיד בשני מחשבים (כגון מחשב אחד בעבודה ומחשב אחד בבית), בתנאי שהתוכנה נמצאת בשימוש אצל אותו אדם ולא נמצאת בשימוש באותו הזמן בשני מחשבים.

הערה: אם ברצונך להתקין את המוצר במחשב שלישי, עליך להשבית תחילה את התוכנה במחשב אחד. להשבתה יש לבחור Help > ‏Deactivate.

התקנת גופנים

תוכנית ההתקנה של Creative Suite 6 מתקינה גופנים בספריית גופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. למידע נוסף http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
גופנים המותקנים יחד עם מוצר Adobe נמצאים גם על DVD של תוכנית ההתקנה. אם הורדת את התוכנה, עיין בקובץ התוכן של המוצר הנפרד.

למד להתקין גופנים נוספים http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il

בעיות ידועות

ניתן לעיין בתמיכה של Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני ובעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Suite 6.

 • גופנים מוטמעים ב-EPUB לא יפעלו באופן הצפוי ב- iBook משום שאופן היישום של Apple שונה מזה של תקן ה- EPUB‏. (#2993986)
 • EPUB לא יבצע אימות אם תיצור רשימה עם תגי "li" בתיבת הדו-שיח Export Tagging. זוהי מגבלת עיצוב. השתמש בתמיכה המובנית של InDesign ברשימות במקום ליצור אחת בעצמך. (#3128871)
 • iframes המכילות נגן וידאו (כגון סרטון YouTube) לא מציגות שינויי צורה כראוי בייצוא לפריסת EPUB3. גם קטעי וידאו שעברו שינוי צורה לא ייפעלו בכמה מהתבניות האחרות, כגון PDF ו-‏SWF. (#3074377)
 • ערך גובה שורה מסוג p.style דורס את ערכת הריווח בפריסת סגנון התווים. InDesign תומך רק בפירוט הריווח ברמת הפסקה. (#3000096)
 • התוכן משוכפל ב- EPUB אם המסמך מכיל פריסה חלופית. ‏‫כדי לעקוף בעיה זו, ניתן להשתמש בחלונית Articles כדי לכלול פריסה אחת בלבד.‬ (#3013951)
 • Mac OS בלבד: אם תלחץ על Back בתיבת האזהרה Packaging Font Embed ולאחר מכן תמשיך לבצע אריזה, InDesign ייסגר באופן בלתי צפוי לאחר סיום האריזה.(#3163998)
 • התנהגות שגויה של אותיות פתיחה כאשר תיבות טקסט משורשר מתפרסות לאורך כפולות (#3088856)
 • אובייקטים אינם משנים גודל כהלכה ומתבלגנים בשחרור תיבת סימון אם אזור תיבת הסימון קטן מידי או אם פריטים מגיעים לגודל המינימלי המותר (#3113636)
 • לא נוצרים קישורי סיפור על-ידי ה-Content Dropper או הפקודה Place and link, אם מסגרת טקסט היא חלק מקבוצה הנמצאת בתוך גורם מכיל לגרפיקה (#3125224)
 • אם מותקנות גם הגרסה היפנית וגם הגרמנית, תיבת הדו-שיח New Document לא מוצגת כראוי. בניסיון להגדיר Margins and columns, היישום נסגר. (#3111917)
 • במזרח התיכון ובצפון אפריקה בלבד: תנועת הסמן נתקעת בטקסט באנגלית ואינה עוברת למילה הבאה (#3094633)
 • לעתים, היישום נסגר באופן בלתי צפוי כאשר מוחקים טקסט ממסגרות טקסט משורשר, והטקסט הוא חלק מהעמודות הרגילות, וכאשר הטקסט מתפרס ומפצל עמודות. (#3152971)
 • מסגרת טקסט משורשר עם גודל אוטומטי לא תתרענן כראוי כאשר קיים אובייקט מעוגן בתוך אחת המסגרות המשורשרות. (#3139955)
 • ‏‫InDesign נסגר באופן בלתי צפוי בעת שינוי גודל של מסגרת שבה מופעלת האפשרות Keep All lines together בפסקה האחרונה (#3142141)
 • לעתים, לחצנים המוצבים בעמודי מאסטר לא עוברים בייצוא ל- PDF‏ (#3146506)
 • תווים מודגשים אינם מופיעים בשדה טקסט ב- Acrobat‏ (#3148857)
 • סינית בלבד: תיאור הכלי של גודל האובייקט מופיע כתווי זבל (#3152638)
 • תווי Khand Ta אינם מופיעים כראוי (#3093545)
 • עבור תווים הודיים, צורת קו-הבסיס של התו Ra אינה מופיעה כראוי לאחר מילות חיבור. (#3097656)
 • עבור תווים הודיים, בעת הכנסת שבירת צירוף לאחר צירוף Halant של עיצור כפול, מילות החיבור אינן מופיעות בצורת קו-הבסיס (#3103766)
 • גרסת Middle Eastern בלבד: ייצוא EPUB אינו נתמך עבור מסמכי טקסט בערבית או בעברית (#2952023)
 • גרסת Middle Eastern בלבד: אם תצייר מלבן סימון כדי למקם התוכן מ-Content Conveyor, ציור מלבן הסימון מהקצה הימני העליון לקצה השמאלי התחתון יגרום להפעלת Flip Transform. צייר את מלבן הסימון מהקצה השמאלי העליון לקצה הימני התחתון כדי לשמור על הטקסט. (#3100627)
 • תמיכת GB18030 עבור Windows XP: לשם תמיכה בהצגת כל התווים של התקן הסיני GB18030 במערכות Windows XP‏, Adobe ממליצה על התקנת Microsoft GB18030 Support Package. חבילת תמיכה זו תעדכן את מערכת XP בגופנים ועורכי שיטת קלט (IME), בין השאר, כדי לתמוך כראוי ב- GB18030. חבילת התמיכה זמינה כהורדה מאתר האינטרנט של Microsoft‏. (‏‎#BG061690‏)
 • SetNewUIfont ו-ClearNewUIfont עבור תמיכה בתקן GB18030-2005

במערכת Microsoft® Windows® XP, יש להגדיר את הספרייה כך שתאפשר תווי GB18030-2005 של 4 בתים בממשק המשתמש על ידי הפעלת קובץ סקריפט ספרייה‏ SetNewUIfont.reg. פעולה זו תשפיע רק על ממשק המשתמש של InDesign ולא במערכת ההפעלה שלך. הסקריפט של הרישום הוא הליך אופציונלי, ואין צורך להפעיל אותו אלא אם יש צורך להציג תווים של 4 בתים בממשק המשתמש.

הערה:  פתרון עקיף זה לא יעבוד עבור תיבות דו-שיח של מערכת ההפעלה (כלומר, Open,‏ Save וכדומה).

 כדי להגדיר את גופני ממשק המשתמש כך שיאפשרו תווי GB18030-2005 של 4 בתים:

 1. יש לוודא כי היישום Adobe InDesign אינו פועל כעת.
 2. העתק את הקובץ "SetNewUIfont.reg" לשולחן העבודה.ניתן למצוא קובץ זה ב- Content DVD או ב- InDesignFamily_8_Content_LS1 כחלק מחבילת הורדת תוכנה אלקטרונית. אתר אותו בתיקייה 简体中文 ‏> 实用组件 > Adobe InDesign CS6 .
 3. יש ללחוץ לחיצה כפולה על SetNewUIfont.reg כדי להגדיר את גופן ממשק המשתמש עבור InDesign.
 4. יש להפעיל שוב את InDesign, ממשק המשתמש אמור להציג כעת תווי GB18030-2000 של 4 בתים בכל תיבות הדו-שיח תחת ניהול של InDesign.

כדי להחזיר את גופן ממשק המשתמש להגדרות המקוריות:

 1. יש לוודא כי היישום Adobe InDesign אינו פועל כעת.
 2. העתק את הקובץ “ClearNewUIFont.reg” לשולחן העבודה. ניתן למצוא קובץ זה ב- Content DVD‏ CS6 או ב- InDesignFamily_8_Content_LS1 כחלק מחבילת הורדת תוכנה אלקטרונית. אתר אותו בתיקייה 简体中文 ‏> 实用组件 > Adobe InDesign CS6 .
 3. יש ללחוץ לחיצה כפולה על ClearNewUIFont.reg כדי לנקות את גופן ממשק המשתמש עבור InDesign.
 4. יש להפעיל שוב את InDesign, ממשק המשתמש אמור להתאפס לגופן ממשק המשתמש הרגיל של InDesign.

הערה: הסקריפט של הרישום נוצר כדי להציג תווי GB18030 סטנדרטיים של 4 בתים בממשק המשתמש של InDesign UI, ויש להפעיל אותו במערכת Win XP בגרסת סינית מפושטת.

משאבים מקוונים

‏‫לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת https://community.adobe.com.

לעזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה: http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_il

שירות לקוחות

שירות לקוחות של Adobe Customer Care בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support מספק עזרה במידע, מכירות, רישום ונושאים אחרים.

למי שנמצא מחוץ לצפון אמריקה, יש לבקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/,‏ ‎ללחוץ על התפריט הנפתח מתחת לשאלה Need a different country or region?‎, לבחור מדינה או אזור אחרים וללחוץ על GO.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?