סקירה

לפני ייצוא הפריסה ל- EPUB, באפשרותך לבצע מספר כוונונים כדי להבטיח שהפריסה תיוצא כהלכה.

 • הוסף גרפיקה מעוגנת - גרפיקה מעוגנת בטקסט זורמת כך שניתן לשלוט במיקומה ביחס לטקסט שמיוצא. ראה אובייקטים מעוגנים.
 • אפשרויות לייצוא אובייקטים - פרט אפשרויות ייצוא עבור אובייקטים ממוקמים. ראה אפשרויות לייצוא אובייקטים.
 • מפה סגנונות לייצוא תגים - מפה סגנונות של תווים ופסקאות לתגים ומחלקות של HTML. ראה מיפוי סגנונות לייצוא תגים.
 • בחר תוכן וסדר - השתמש בחלונית Articles כדי לבחור את התוכן לייצוא ואת הסדר שבו עליו להופיע. ראה מאמרים. כמו כן, באפשרותך לסדר את התוכן בהתבסס על פריסת העמוד או על מבנה ה - XML.

ייצוא ל- EPUB

ניתן לייצא מסמך או ספר כספר אלקטרוני הניתן להזרמה מחדש בתבנית EPUB, התואמת לתוכנה של קורא eBook.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • פתח את המסמך ובחר File‏ > Export.

  • פתח ספר ובחר Export Book to EPUB מתפריט החלונית Book.

 2. ציין שם קובץ ומיקום.

 3. בחר EPUB מהרשימה Save as Type ולאחר מכן לחץ על Save.

 4. בתיבת הדו-שיח EPUB Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏,‏ Image ו- Advanced.

InDesign יוצר קובץ epub. יחיד הכולל תוכן מבוסס XHTML. אם האפשרות צוינה, הקובץ המיוצא עשוי לכלול תמונת כריכה. תמונת הכריכה נוצרת מתמונה או מביצוע רסטר לעמוד הראשון במסמך שצוין (או של מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר). התמונה הממוזערת משמשת לתיאור הספר בקוראי EPUB או בתצוגה של ספריית Digital Editions Reader. להצגת הקובץ, אתה זקוק לקורא EPUB. ניתן גם להשתמש בתוכנת Adobe Digital Editions, שניתן להורידה חינם מאתר האינטרנט של Adobe.

הערה:

קובץ EPUB הוא ביסודו של דבר קובץ ZIP. לתצוגה ולעריכה של התוכן של קובץ EPUB, שנה את הסיומת מ- ‎.epub ל- ‎.zip ולאחר מכן פרוס את תוכן הקובץ הדחוס. אפשרות זו שימושית במיוחד לעריכת קובץ ה- CSS.

הערה:

אובייקטים של InDesign, כגון מסגרות טקסט ואובייקטים שמכילים תמונות שמוקמו במסמך, תמיד מיוצאים בעת בחירה באפשרות הסידור Based on Page Layout. לא מתבצע ייצוא של אובייקטים ריקים, אלא אם כן החלת הגדרה על אובייקט InDesign באמצעות Object Export Options כדי לייצא אותו כקובץ JPEG‏, GIF או PNG.

אפשרויות ייצוא של EPUB

אפשרויות כלליות של EPUB

האזור General בתיבת הדו-שיח EPUB Export Options כולל את האפשרויות הבאות:

גרסה

ציין גרסה של EPUB. 

EPUB2.0.1

EPUB 2.0.1 הוא תקן שאושר על-ידי IDPF ב- 2007. תבנית זו נתמכת במגוון רחב של התקנים.

EPUB3.0

EPUB 3.0 הוא תקן שאושר על-ידי IDPF ב- 2011. תבנית זו תומכת גם בשמע, וידאו, Javascript, וטקסט אנכי יפני. אך התכונות החדשות לא יפעלו בקוראים והתקנים שאינם תומכים בתקן EPUB 3.0.

EPUB3.0 with Layout

זוהי תבנית ניסיונית שנוצרה על-ידי Adobe Systems. היא תומכת בעמודות מרובות, בהקפת טקסט ובפקדים אחרים, כך שהפריסות ייראו טוב בכל מצב. תכונה זו תפעל רק בטכנולוגיות הצגה מסויימות.

Cover

מציין את תמונת הכריכה של הספר האלקטרוני. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

None

כשאפשרות זו מסומנת, תמונת כריכה אינה נוספת לספר האלקטרוני.

Rasterize First Page

אם אפשרות זו מסומנת, נוצר קובץ תמונה מביצוע רסטר לעמוד הראשון של הספר האלקטרוני לשימוש ככריכה.

Choose image‏

כאשר אפשרות זו מסומנת, ניתן לציין תמונה במחשב לשימוש ככריכה.

TOC Style‏

בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור תוכן עניינים בהתאם לסגנון תוכן העניינים שנבחר‬. בתפריט TOC Style, ציין את סגנון תוכן העניינים שבו ברצונך להשתמש כדי ליצור את תוכן העניינים בספר האלקטרוני. באפשרותך לבחור Layout‏ > Table Of Contents Styles כדי ליצור סגנון תוכן עניינים מיוחד עבור הספר האלקטרוני שלך.

Margins

ציין ערכים עבור השוליים מסוג Top‏, Bottom‏, Left ו- Right בפיקסלים. כדי להשתמש באותו ערך עבור כל אחד מסוגי השוליים, לחץ על הסמל Constrain. 

Content Order‏

ציין את הסדר שבו יתבצע הייצוא של האלמנטים בעמוד

Based on Page Layout‏

מיקום הפריטים בעמוד קובע את סדר הקריאה.

כאשר האפשרות Based On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה. בחלק מהמקרים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

(בגרסאות אסייאתיות בלבד) כאשר האפשרות Based On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בהתאם לכריכת המסמך (משמאל לימין או מימין לשמאל). ‏‫במקרים מסוימים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב המיוצאים לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

Same as XML Structure‏

סדר התגים ב- Structure View קובע את סדר הקריאה. ראה תיוג פריטים בעמוד.

Same As Articles Panel‏

סדר הרכיבים בחלונית Articles קובע את סדר הקריאה. רק המאמרים המסומנים מיוצאים. ראה כלילת מאמרים לייצוא.

Place Footnote After Paragraph

סמן אפשרות זו כדי למקם הערות שוליים אחרי הפסקה. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, הערות שוליים מומרות להערות סיום.

Remove Forced Line Breaks

סמן אפשרות זו כדי להסיר את כל מעברי הפסקה הרכים בספר האלקטרוני המיוצא.

Bullets

בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ul>. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג <p>. אם השתמשת בתבליטים אוטומטיים מקוריים של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו.

Numbers

קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML. אם השתמשת במספור אוטומטי מקורי של InDesign, תבליטי משנה גם ייכללו

Map To Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ol>.

Map To Static Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, אך מקצה את התכונה <value> לפי מספר הפסקה הנוכחי ב- InDesign.

Convert To Text

ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

View EPUB After Exporting

פותח את קובץ ה- EPUB ביישום ברירת המחדל שנבחר לקריאת EPUB, אם קיים.

אפשרויות תמונות של EPUB

האזור Images בתיבת הדו-שיח EPUB Export options כולל את האפשרויות הבאות. מתפריט Image Conversion, קבע כיצד יתבצע ייצוא תמונות ל- HTML.

Preserve Appearance from Layout

סמן אפשרות זו כדי לקבל את תכונות האובייקט של התמונה בירושה מהפריסה.

Resolution (ppi)‎

בחר את רזולוציית התמונות בפיקסלים לאינץ' (ppi). בעוד מערכות הפעלה משתמשות בתקן של ‎72 ‎ppi או ‎96 ppi, הטווח של התקנים ניידים נע מ- 132‎ ppi ‏(iPad), דרך ‎172 ppi ‏(Sony Reader) וכלה במעל ‎300 ppi ‏(iPhone 4). ניתן לבחור ערך ppi עבור כל אובייקט שנבחר. הערכים כוללים את 72, 96, 150 (ממוצע עבור כל התקני הספרים האלקטרוניים כיום) ו- 300.

Image Size

ציין אם ברצונך שגודל התמונה יישאר קבוע או ישתנה בהתאם לעמוד. האפשרות Relative to Page Size מגדירה ערך יחסי באחוזים שמבוסס על היחס בין גודל התמונה לרוחב העמוד ב- InDesign. אפשרות זו משנה את גודל התמונות באופן פרופורציונלי, בהתאם לרוחב של אזור הקריאה.

Image Alignment and Spacing

ציין את יישור התמונה, שמאלה, מרכז, ימין והרווח לפני ואחרי התמונה.

Insert Page Break

סמן אפשרות זו כדי להכניס מעברי עמוד עם תמונות. ניתן להוסיף מעברי עמוד מסוג Before Image‏, After Image, או Before and After Image.

Settings Apply to Anchored Objects

סמן אפשרות זו כדי להחיל הגדרות אלה על כל האובייקטים המעוגנים.

Image Conversion

מאפשר לבחור לאיזו תבנית להמיר את התמונות הממוטבות במסמך: GIF‏, JPEG או PNG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה. בחירה באפשרות PNG הופכת את הגדרות הדחיסה ללא זמינות; השתמש באפשרות PNG עבור תמונות ללא אובדן נתונים או עבור תמונות שכוללות שקיפות.

GIF Options (Palette)‎

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive ליצירת לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא מיזוג צבעים (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר Interlace כדי לטעון את התמונות בהדרגה על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

JPEG Options (Image Quality)‎

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר באפשרות Baseline כדי להציג קובצי JPEG רק בתום ההורדה; מיקום הקובץ יסומן באמצעות מציין מיקום עד שיוצג.

Ignore Object Conversion Settings

מתעלם מאפשרויות Object Export Options שהוחלו על תמונות בודדות. ראה החלת אפשרויות ייצוא אובייקטים.

אפשרויות מתקדמות של EPUB

האזור Contents בתיבת הדו-שיח EPUB Options כולל את האפשרויות הבאות:

Split Document‏

ניתן לפצל את הספר האלקטרוני בסגנון הפסקה שצוין. פיצול גורם להגדלת המספר של קובצי HTML בחבילת EPUB, אך הוא שימושי בחלוקת קבצים ארוכים ושיפור הביצועים של קוראי EPUB.

Include Document Metadata

מטא-נתונים מהמסמך (או מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר) נכללים בקובץ המיוצא.

Publisher‏

מציין את פרטי המוציא לאור המופיעים במטא-נתונים של הספר האלקטרוני. ניתן לציין כתובת URL כדי שמשתמש שיקבל את הספר האלקטרוני יוכל לבקר באתר האינטרנט של המוציא לאור.

Unique ID‏

כל מסמך EPUB מצריך מזהה ייחודי. מזהה ייחודי מיוצר ומוצג באופן אוטומטי.באפשרותך להסיר אותו ולציין מזהה ייחודי.

אפשרויות CSS

Cascading Style Sheets ‏(CSS) הם אוסף כללי עיצוב השולטים במראה התוכן בדף אינטרנט. כשמשתמשים ב- CSS לעיצוב עמוד, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו.

Include Style Definitions

בעת ייצוא ל- EPUB, ניתן ליצור רשימה של סגנונות CSS ניתנים לעריכה.

Preserve Local Overrides

כאשר אפשרות זו מסומנת, עיצוב מקומי כגון גופן נטוי או עבה נכלל.

Include Embeddable Fonts

כולל את כל הגופנים שניתנים להטבעה בספר האלקטרוני. הגופנים כוללים סיביות הטבעה שקובעות אם ניתן להטביע את הגופן.

Add Style Sheet‏

ציין את כתובת ה- URL של גיליון סגנונות ה- CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון “‏‎/styles/style.css‏”.‏ InDesign אינו בודק אם ה- CSS קיים או חוקי, כך שכדאי לוודא את הגדרות ה- CSS.

Add Script‏

ציין את כתובת ה- URL של JavaScript קיים. InDesign אינו בודק אם ה- JavaScript קיים או חוקי, כך שכדאי לוודא את הגדרות ה- JavaScript.

משאבי EPUB

השתמש בקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף על תבנית EPUB.