Konfigurera och hantera ditt Adobe-teammedlemskap. Lär dig lägga till eller ändra teammedlemmar och administratörer, köpa ytterligare licenser, byta namn på team, distribuera appar med hjälp av Creative Cloud Packager, med mera.

Innan du börjar: Vilken Admin Console ser du?

icon

Vi har haft mycket att göra!

Vi arbetar hårt för att förbättra din upplevelse. Vi håller på att övergå till en uppdaterad Admin Console. Se efter vilken konsol du har så att vi kan styra dig till rätt innehåll.


 1. Logga in på Admin Console.

 2. Klicka på den bild nedan som stämmer med vad du ser så att du kan få rätt instruktioner.

  Admin Console för team och VIP
  Admin Console för team och VIP
  Adobe Admin Console
  Adobe Admin Console

Köpa ett teammedlemskap

Den här artikeln innehåller allt du behöver för att snabbt och enkelt hjälpa dina teammedlemmar att komma igång. Köpa medlemskap, bjuda in användare, tilldela licenser, lägga till administratörer och mycket annat.

Du kan gå med i VIP-programmet via en återförsäljare eller genom att köpa en teamprodukt från adobe.com.

Viktigt:

Personen med det Adobe ID som användes när teammedlemskapet köptes blir primär administratör. Endast primära administratörer kan uppdatera information för kreditkort och fakturering och skriva ut fakturan. Du kan även lägga till fler administratörer som kan hantera teamet.

Meddelanden om fakturering och betalning skickas via e-post till alla administratörer.

Obs!

Den här artikeln är avsedd för teamadministratörer. Om du är teammedlem eller slutanvändare, se Adobe-team för slutanvändare.

Hantera ditt team

Hantera dina Adobe-prenumerationslicenser med Value Incentive Plan. 3 minuter.

Öppna Admin Console

Du kan hantera och administrera ditt konto via Admin Console. Använd Admin Console för att tilldela användare och bjuda in dem till ditt team så att de kan använda programmen och tjänsterna från Adobe.

 1. Logga in på Admin Console.

 2. Om du vill sortera licenser efter namn, produkt eller status väljer du motsvarande kolumn i rubrikraden.

  Adobe Admin Console fungerar bäst med följande webbläsare:

  •   Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 eller senare

  •   Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller senare

  •   Windows 7: , IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 eller senare

Tilldela licenser till användare

När du tilldelar användare licenser skickar Adobe e-postinbjudningar till användarna. När användarna har accepterat inbjudningarna tilldelar Adobe dem licenser. Du måste ha licenser som inte tilldelats för att kunna bjuda in användare.

Tilldela en enskild användare en licens

 1. Klicka på Ej tilldelade licenser i det vänstra navigeringsfönstret.

  Ej tilldelade licenser
 2. Klicka på Tilldela användare i kolumnen Namn. Dialogrutan Tilldela användare visas.

 3. Ange användarens e-postadress och klicka på Tilldela användare. Du kan också välja att lägga till namnet på användaren och ett personligt meddelande innan du skickar inbjudan. När du tilldelar en användare en licens kan du ange användarens e-postadress direkt. Om du kopierar och klistrar in e-postadresser bör du använda Ctrl+V i stället för att högerklicka och välja Klistra in på snabbmenyn.

  Adobe skickar en e-postinbjudan till användaren. När användaren accepterar inbjudan tilldelar Adobe användaren en licens.

  Obs!

  Teamadministratörer tilldelas inte någon licens som standard. Tilldela en licens till dig själv för att komma åt programmen och tjänsterna från Adobe.

Tilldela licenser till flera användare

 1. Klicka på Tilldela användare i det övre verktygsfältet.

  Tilldela användare
 2. Ange användarnas e-postadresser. Du kan även klistra in e-postadresser, men använd Ctrl/Cmd+V i stället för att inklistringskommandot på snabbmenyn.

  Du kan också överföra e-postadresserna som en CSV-fil, avgränsade med antingen kommatecken eller tabbar.

  Tilldela användare

  Obs!

  Om du överför en CSV-fil ska du se till att filen endast innehåller e-postadresser.

  CSV-fil
 3. Klicka på Tilldela användare.

  Adobe skickar en e-postinbjudan till användaren. När användaren accepterar inbjudan tilldelar Adobe användaren en licens.

Undvik att inbjudningar fastnar i skräppostfiltret

Om en användare inte har fått inbjudan kan det bero på att den har fastnat i skräppostfiltret. Felsök problemet genom att skicka en licensinbjudan till dig själv för att kontrollera om meddelandet kommer fram. Om den saknas kontrollerar du att @adobe.com finns på listan över tillåtna domäner.

Om du fortfarande har problem kan du ringa Adobes tekniska support. Börja med att gå till sidan Kontakta oss.

Vad händer om en inbjuden användare har ett aktivt Creative Cloud-medlemskap?

Om en användare har ett Adobe ID kopplat till en enskild prenumeration på Creative Cloud, eLearning eller Document Cloud (till exempel Alla program eller Fristående program) kan användaren acceptera inbjudan och gå med teamet med sitt eget Adobe ID. Kunder kan välja att behålla sina egna personliga prenumerationer (som inte är länkade med teamprenumerationen) eller avbryta dem.

4_1-CCI_2_CCT

Skicka en inbjudan igen

Om en användare inte har godkänt en inbjudan om att gå med i teamet, kan du återkalla och skicka om inbjudan. Status för inbjudan visas på fliken Väntande användare.

 1. Öppna fliken Väntande användare genom att klicka på Väntande användare i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. Klicka på X och sedan på Ta bort användare.

  6-8-removeUser-1

  Den väntande inbjudan återkallas och licensen är nu inte tilldelad. Den ej tilldelade licensen flyttas till fliken Ej tilldelade licenser och antalet ej tilldelade licenser ökar med värdet ett.

 3. Bjud in användaren igen genom att följa stegen i Tilldela en enskild användare en licens.

Exportera användare till CSV

Klicka på Exportera CSV i det övre verktygsfältet. Öppna filen för att se en lista med användarna.

Öppna CSV-fil för multibytespråk på macOS

Gör så här för att öppna den hämtade CSV-filen för multibytespråk (kinesiska, japanska, koreanska) i Mac OS:

 1. Starta Microsoft Excel och öppna en ny arbetsbok.

 2. Välj Arkiv > Importera. I dialogrutan Importera väljer du Textfil och klickar sedan på Importera.

 3. I dialogrutan Välj en fil väljer du den sparade CSV-filen och klickar sedan på Hämta data.

 4. Välj Avgränsade fält i Textimportguiden, välj ett multibytespråk och klicka sedan på Nästa.

  Guiden för textimport
 5. På nästa skärm markerar du kryssrutan Komma under avsnittet Avgränsare. Avmarkera alla övriga kryssrutor och klicka sedan på Nästa.

 6. På nästa skärm klickar du på Avsluta. På skärmen Importera data klickar du slutligen på OK.

Söka en användare

 1. Välj lämplig kategori i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. Ange användarens namn i sökrutan i det övre verktygsfältet. Matchande resultat visas i det högra fönstret.

Ta bort en användare

Du kan ta bort användare från ditt team. Den tilldelade licensen kan sedan tilldelas en annan användare.

 1. Välj lämplig kategori i det vänstra navigeringsfönstret och klicka på X för att ta bort en användare.

  Ta bort användare
 2. Klicka på Ta bort användare.

  Nu är licensen ej tilldelad. Den ej tilldelade licensen flyttas till fliken Ej tilldelade licenser och antalet ej tilldelade licenser ökar med värdet ett.

  Viktigt:

  SLUTANVÄNDARAVTALET avgör åtkomsträttigheterna för alla slutanvändares filer i molnlagringen. När du tar bort en användare från ett team kan teamadministratören och övriga medarbetare endast komma åt de filer som användaren delat. Det går inte att komma åt filer som inte delats.

Tilldela om en licens

Du kan tilldela om en licens till en annan användare eller flytta en användare till en annan dator. Det här är en tvåstegsprocess:

 1. Ta bort en befintlig användare.
 2. Tilldela en licens till en annan användare.

Köpa ytterligare licenser

Om du har köpt ditt teammedlemskap på Adobe.com kan du köpa ytterligare licenser när som helst. Du debiteras för de ytterligare licenserna i din följande faktureringscykel.

Om du har köpt licenser via en återförsäljare kan du när som helst lägga till fler licenser. För att slutföra transaktionen måste du dock skicka en beställning till din återförsäljare inom 30 dagar, räknat från ditt fakturaårsdatum. Om du inte gör en beställning inom 30 dagar kan du inte lägga till fler licenser och dina obetalda licenser inaktiveras. Alla ytterligare licenser upphör vid ditt ursprungliga årsdatum.

Kontakta Kundsupport om du inte vet vem som är din VIP-återförsäljare.

Följ de här stegen om du vill köpa fler licenser:

 1. Klicka på Lägg till licenser i det övre verktygsfältet.

  Lägg till licenser
 2. Välj antal licenser.

 3. Klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen.

Ta bort licenser

Du abonnerar på en licens i ett år, eller prorata fram till årsdagen för ditt abonnemang. Du måste därför behålla dina abonnerade licenser fram till årsdagen. Om du har köpt ditt teammedlemskap direkt på Adobe.com kan du, mot en uppsägningsavgift, ta bort licenser. Kontakta Kundsupport om du vill ha mer information.

Obs!

Om du har köpt ditt teammedlemskap via en återförsäljare kan du efter 14 dagar inte längre returnera eller avbryta medlemskapet, eller ta bort en licens.

Lägga till administratörer

 1. Klicka på Administratörer i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. Klicka på länken Lägg till mer längst ned i tabellen.

  Lägga till administratörer
 3. Ange användarens namn och e-postadress.

 4. Klicka på Lägg till administratör.

  Statusen Väntande visas och en inbjudan skickas till användaren via e-post. Användaren måste acceptera inbjudan för att processen ska slutföras.

Ändra primär administratör

Om du vill ändra ägarskapet för ditt teamkonto måste den befintliga primära administratören överföra rättigheterna till en sekundär administratör för kontot. Alternativet för att ändra primär administratör finns bara i Admin Console om du är kontots nuvarande primära administratör. Om du är sekundär administratör för teamkontot måste du kontakta supporten om din primära administratör inte har möjlighet att göra ändringen.

Om du vill utse en administratör till ny primär administratör måste du skicka en inbjudan via Admin Console till en befintlig sekundär administratör. Den inbjudna administratören måste acceptera inbjudan och villkoren. Den inbjudna administratören måste även ha registrerat en betalningsmetod och ha samma landsinställningar som du.

Skicka inbjudan om att bli primär administratör

Följ de här stegen om du som primär administratör vill skicka en inbjudan till en administratör:

 1. Logga in på Admin Console.

 2. Gå till fliken Administratörer.

 3. Klicka på Ändra.

  Klicka på Ändra bredvid primär administratör

  Obs!

  Om inte Ändra visas vid ditt namn måste du lägga till en administratör till ditt team eller kontakta Kundsupport.

 4. I dialogrutan Ändra primär administratör väljer du administratörsnamnet i listan.

  Ändra primär administratör
 5. Klicka på Ändra.

När det är klart visas ett bekräftelsemeddelande. På Admin Console ändras din status till Väntar på borttagning av primär och statusen för administratören som bjudits in att vara primär administratör ändras till Inbjuden att vara primär.

Väntar på borttagning av primär

Obs!

Nu har den primära administratören möjlighet att dra tillbaka inbjudan

Acceptera inbjudan

Som sekundär administratör följer du de här stegen efter att du tagit emot en e-postinbjudan:

 1. Klicka på länken i meddelandet för att acceptera inbjudan.

 2. Logga in på Admin Console.

 3. Läs villkoren och klicka på Acceptera inbjudan.

 4. Lägg till betalningsinformation och klicka på Bekräfta.

  Obs!

  Du kan även uppdatera din faktureringsinformation på ditt Adobe ID-konto online.

När du är klar visas ett meddelande som bekräftar att du är primär administratör för ditt team. Den tidigare primära administratören blir nu sekundär administratör. Som ny primär administratör har du nu möjlighet att ta bort den tidigare primära administratören.

Meddelande om slutförd åtgärd

Ta bort den tidigare primära administratören

Som ny primär administratör följer du de här stegen för att ta bort den tidigare primära administratören om det är nödvändigt. 

 1. Logga in på Admin Console.

 2. Klicka på X vid den tidigare primära administratörens namn.

 3. Klicka på Ta bort i dialogrutan Ta bort administratör från det här teamet?.

Dra tillbaka väntande inbjudan för primär administratör

Om du redan skickat en inbjudan om att bli primär administratör till en annan administratör, kan du dra tillbaka inbjudan så länge den är väntande.

 1. Logga in på Admin Console.

 2. Klicka på X vid administratören med statusen ”Inbjuden att vara primär”.

 3. Välj Dra tillbaka inbjudan i popup-fönstret som visas.

  Välj Dra tillbaka inbjudan
 4. Klicka på Dra tillbaka.

Ändra teamnamn

Som primär eller sekundär administratör för ditt team kan du ändra namnet på teamet.

 1. Logga in på www.adobe.com/se och klicka på Hantera konto.

 2. Klicka på Hantera plan under Planer och produkter för din teamplan.

 3. Klicka på Redigera för att ändra teamets namn och spara ändringarna när du är klar.

  Ändra teamnamn

Distribuera program med Creative Cloud Packager

Med Adobe Creative Cloud Packager kan IT-administratörer enkelt skapa paket med program och uppdateringar och distribuera dem till sina team.

Du kan ladda ned Creative Cloud Packager och komma åt dokumentation från panelen Distribution.

Distributionsverktyg

Mer information om Packager finns i Om Creative Cloud Packager.

Hantera konto och medlemskap

Om du har frågor om konton, betalning, fakturor och medlemskap kan du ta del av följande information:

Konto

Betalning och faktura

Planer och medlemskap

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy