Introduktion

I den här artikeln beskrivs hur du distribuerar Adobe® Acrobat® DC om du använder Adobe® Creative Cloud™ for teams eller enterprise.

På datorer med Mac OS eller Windows inkluderas Acrobat DC i den paketfil som skapas med Creative Cloud Packager. Distribuera Acrobat DC med hjälp av paketet setup.exe via kommandoraden eller genom att dubbelklicka på det (inte via Exception Deployer).

Obs!

 • Om du använder CCP-paketets MSI i stället för paketets setup.exe för att distribuera paketet installeras inte Acrobat DC.
 • Det går inte att paketera Acrobat-uppdateringar med Adobe® Creative Cloud™ Packager. Acrobat-uppdateringar är emellertid i internt format (MSP på Windows och PKG på Mac OS) och de kan enkelt distribueras separat med standardverktyg för distribuering. Mer information om hur du distribuerar MSI- eller PKG-filer finns i Acrobat Enterprise Toolkit på http://www.adobe.com/se/devnet-docs/acrobatetk/ eller i leverantörens distributionsdokumentation.

Använd Customization Wizard för att anpassa Acrobat-paket

Om du är företagskund kan du använda Adobe Customization Wizard för ytterligare anpassningar av ditt paket med följande arbetsflöde.

Om du vill anpassa Acrobat DC från ditt nedladdade paket måste du ha den senaste versionen av Adobe Customization Wizard och den nedladdade Acrobat Pro MSI-filen (Windows) eller PKG-filen (macOS).

Obs!

Guiden ska ha samma version som Acrobat har i det paket som skapats av Creative Cloud Packager.

 1. Skapa ett paket med någon av följande metoder:

 2. Starta Customization Wizard.

  Obs!

  Ange inte din licensnyckel för Creative Cloud Enterprise i konfigurationsguiden om den redan har angetts i arbetsflödet Skapa paket.

 3. På Arkiv-menyn i Customization Wizard väljer du Öppna paket och går till Acrobat Pro MSI-filen (Windows) eller Acrobat PKG-filen (mac OS) för paketet som skapades i steg 2.

 4. I avsnittet Personalization Options anger du serienumret för CCE i fältet Serial Number.

  Obs!

  Om du har ett eller flera serienummer för Acrobat DC Pro kan du använda serienumret för CCE eller ett serienummer för Acrobat Pro.

 5. Markera kryssrutan Allow standalone Acrobat deployment with CCE serial.

  Screenshot_1
 6. Klicka på Grant Offline Exception & Disable Registration.

 7. Spara paketet.

  Windows: Detta skapar en konfigurationsfil (med tillägget .mst) i Acrobat-katalogen. Den här filen används när du installerar Acrobat via paketet. Distribuera utdata från Customization Wizard till dina klienter enligt dokumentationen till Customization Wizard.

  mac OS: Skriv över Acrobat PKG-filen i Creative Cloud Packager-paketet med utdatan från Customization Wizard.

 8. Fortsätt med att distribuera MSI-filen (Windows) eller PKG-filen (macOS) som skapats med Creative Cloud Packager till klienten.

Mer information finns i dokumentationen för Adobe Customization Wizard (Windows | Mac OS)

Obs!

När MST-filen har sparats i Acrobat-underkatalogen i ett Windows-paket kan du börja distribuera programvaran på måldatorerna. Det går att installera Acrobat med dess egna MSI-fil (Windows) eller PKG-fil (macOS), men då installeras inte licensinformationen och beroenden med paketet. Vi rekommenderar att du använder ”setup.exe” i ”Build”-katalogen när du installerar ett paket som skapats med Creative Cloud Packager som innehåller Acrobat DC. På så sätt säkerställer du att beroenden (till exempel Microsoft's Visual C++ Redistributables) installeras. Mer installationsinformation finns nedan.

Om du använder MSI-installationsprogrammet hanterar programmet inte de beroenden, till exempel Microsoft Visual C++ redistributables, som är relevanta för den version av Acrobat (till exempel PDFMaker) som installeras.

Mer information finns i Windows cmd line and msiexec

Installera Acrobat i Windows

Obs!

Om du använder hårddiskkloning eller någon liknande teknik ska programvaran installeras efter att operativsystemet har avbildats.

Acrobat DC

Om du vill installera ett paket som innehåller Acrobat DC kan du antingen anropa setup.exe (i ”Build”-katalogen) via kommandoraden eller dubbelklicka på filen.

Paketets språkversion avgörs av tre faktorer:

 • Om alternativet Matcha OS-språk markeras när paketet skapas.
 • Språket du anger i kommandot när du distribuerar paketet.
 • Språket du skapade paketet på.

Följande tabell visar de hur dessa faktorer påverkar paketets språkversion. 

Matcha OS-språk

Språket anges uttryckligen när du distribuerar ett paket via kommandoraden eller filen Info.plist

Paketet installeras på...

Markerat

Nej

OS-språket

Markerat

Ja

Språket anges uttryckligen i kommandoraden när ett paket distribueras

Inte markerat

Inte markerat

Nej

Språket du skapade paketet på

Markerat

Ja, men det angivna språket är inte tillgängligt

Språket du skapade paketet på

Inte markerat

Obs!

När installationsprogrammet körs kontrollerar det språkversionen som angetts på systemnivån och inte på användarnivån. Mer information om den här inställningen finns i Installera Creative Cloud-paket med alternativet Matcha OS-språk.

Det finns fler obligatoriska parametrar på kommandoraden. Standardvärdena för dem används om du kör Setup.exe genom att dubbelklicka.

I kommandot:

 • [INSTALLDIR] är den installationskatalog där Acrobat ska installeras på klientdatorn.
 • [installLanguage] är det språk som Acrobat ska installeras på. Observera att Acrobat kanske inte är tillgängligt på alla språk. Du kan bara installera språk som stöds av Acrobat för det aktuella mediet. För att installera Acrobat på till exempel amerikansk engelska anger du språket en_US i kommandot. En lista över tillgängliga språkversioner av Acrobat för en viss programsvit finns i avsnittet Språkversioner för olika Acrobat-konfigurationer.
 
Syntax 
 
setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=] 
 
Syntaxexempel:
 
setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA
 
Sökväg till setup.exe:
 
[Package]\Build
 
 

Avinstallera Acrobat DC i Windows

När du har distribuerat Acrobat med hjälp av paketet kan du avinstallera det på det sätt som du brukar göra med MSI-paket. Det finns två MSI-paket som behövs för att avinstallera i ett fristående paket.  

Ett för Acrobat Pro MSI-paketet och det andra MSI-paketet som skapas av Creative Cloud Packager för licensiering. 

Acrobat Pro MSI-paketet finns på följande sökväg för Acrobat DC:

[CCPPackage]\Build\Setup\APRO18.0\[locale-set]\AdobeAcrobat\AcroPro.msi

Obs!

Vi rekommenderar att du kör MSI för paketet i avinstallationsläge för att ta bort Acrobat-licensen. Om du har installerat andra program på datorn som du fortfarande behöver bör du inte köra paketets MSI för att avinstallera DC, eftersom licensen då tas bort även för andra program.

Det här är kommandoradsyntaxen för avinstallation av Acrobat:

Exempel på syntax:

msiexec.exe /x <sökväg till msi-filen för Acrobat> /qn

Här följer kommandoradsyntaxen för avinstallation av licenspaketet i Creative Cloud Packager:

Exempel på syntax:

msiexec.exe /uninstall <sökväg till msi-filen för CCP> /quiet

 

Installera Acrobat Professional i Mac OS

I Mac OS ingår Acrobat i produktlistan för Creative Cloud Packager. När du tar med Acrobat från listan inkluderas Acrobat i den paketfil som skapas.

Språkversioner för olika Acrobat-konfigurationer

Följande tabell visar värdet för språkversionen som ska anges för alternativet --installLanguage.

GEO för svit
Språkversioner för svit
Språkversioner av Acrobat DC Acrobat-paket
Engelska
Engelska (Nordamerika) en_US Acro LS1
  Engelska (internationell)
   
en_US
   
 
  Tyska
   
de_DE  
  Franska
   
fr_FR  
  Franska (kanadensisk)
   
fr_FR  
Japanska
Japanska
ja_JP Acro LS2
Amerika/Europa
(Centraleuropa)
Engelska (Nordamerika)
en_US Acro LS1
  Engelska (internationell)
   
en_US  
  Tyska
   
de_DE  
  Franska
   
fr_FR  
  Franska (kanadensisk)
   
fr_FR  
  Spanska
   
es_ES Acro LS6
   
  Spanska (Nordamerika) (es_MX)
   
es_ES  
  Spanska (Latinamerika) (es_LA)
   
es_ES  
  Italienska
   
it_IT  
  Nederländska
   
nl_NL  
  Portugisiska (Brasilien)
   
pt_BR  
  Svenska
   
sv_SV Acro LS7
   
  Danska
   
da_DK  
  Finska
   
fi_FI  
ASIEN
Koreanska
ko_KR Acro LS5
  Chinese Simplified
   
zh_CN Acro LS3
   
  Chinese Traditional
   
zh_TW Acro LS4
   
Östeuropa
   
Ryska
   
ru_RU  
  Turkiska
   
tr_TR  
  Ukrainska
   
uk_UA  
  Tjeckiska cs_CZ Acro LS8
  Polska pl_PL  
  Ungerska hu_HU  
  Franska (Nordafrika) fr_FR Acro LS1
  Engelska/arabiska (Mellanöstern) en_US  
  Engelska/hebreiska (Mellanöstern) en_US  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy