Skapa användargrupper för Adobe Asset Link

Lär dig skapa användargrupper för Adobe Asset Link.

Innan du kan använda Adobe Asset Link måste du skapa en unik användargrupp med de användare du valt ut i Adobe Admin Console. Användarna som läggs till i gruppen måste ha ett Enterprise ID eller Federated ID.

Se till att alla användare har tillgång till en Creative Cloud for enterprise-plan som stöds och omfattar lagring och tjänster. Du kan utföra den här uppgiften om du har någon av följande adminroller tilldelad i Adobe Admin Console.

 • Systemadministratör
 • Produktadministratör
 • Produktprofiladministratör

Konfigurera användargrupper i Adobe Admin Console så här:

 1. Gå till Användare AnvändareAdobe Admin Console.

 2. Lägg till användarna i din organisation i Adobe Admin Console om de inte redan är tillagda. Alla användare måste ha konton av typen Enterprise ID eller Federated ID.

  Obs!

  Om det finns flera organisations-id:n ser du till att använda id:t för Creative Cloud.

 3. Skapa en användargrupp och lägg till de användare du vill ha i den.

  Skriv upp namnet på användargruppen. Du behöver det för att kunna mappa grupper till Adobe Experience Manager.

  Obs!

  Namnen på de grupper du skapar får inte vara identiska med namn på befintliga grupper i Experience Manager eftersom de replikeras i Experience Manager som synkroniserade grupper.

 4. När du jobbar i Adobe Admin Console visar webbadressen ditt organisations-id (t.ex. https://adminconsole.adobe.com1234567890ABCDEF1234567891@AdobeOrg).

  Skriv upp detta ID. Det behövs för att kunna länka Experience Manager till rätt Adobe Identity Management System (IMS).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto