Viktigt:

Migreringen av enhetslicenser till delade enhetslicenser är inte tillgänglig under de sista fem dagarna av förnyelseperioden.

Inledning

Delad enhetslicensiering är en licensieringsmetod som gör det möjligt för flera slutanvändare att använda Adobe-produkter och -tjänster på delade enheter.

Admin Console låter IT-administrationen enkelt övergå från Enhetslicensiering till Delad enhetslicensiering. När dina användare har migrerat får de tillgång till dina köpta Adobe-produkter och -tjänster.

Obs!

Distribuerade enhetslicenser slutar fungera 30 dagar efter migrering. Observera att migreringen inte är en reversibel process. Av den anledningen rekommenderar Adobe IT-administratörer att installera och distribuera Delade enhetslicenser snart efter migrering för oavbrutna tjänster.

Migrera till Delad enhetslicensiering

 1. Logga in till Admin Console.

  På sidan Översikt visas licenserna som köpts av din organisation. De licenser som kräver migrering är markerade med ikonen i. Genom att klicka på den här ikonen öppnas ett popup-fönster.

  Översiktsida i Admin Console
 2. Klicka på Migrera för att påbörja migrationsprocessen.

  Alternativt kan du navigera till sidan Produkter och klicka på Starta i meddelandet som visas.

 3. Klicka på Starta Hemskärmen.

  Startskärm för migrering
 4. På sidan Organisation identifiera din organisationstyp från följande alternativ (beroende på vilka typer av licenser du har).Efter att du samtyckt till regler och villkor, klicka på Bekräfta och fortsätt.

  Om din organisation inte redan har identifierat ett delsegment i Admin Console:

  Din licenstyp Åtgärd krävs Resultat
  K-12, Grundskola och gymnasieutbildning Markera rutan mot alternativet 'K-12, grundskola och gymnasieutbildning (t.ex. grundskolor, gymnasieskolor, motsvarande distrikt etc.)'. Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).
  Högre utbildning (HED) Markera rutan mot alternativet 'Högskoleutbildning (t.ex. 2-åriga och 4-åriga högskolor, folkhögskolor, yrkesutbildning, etc.)'. Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser HED.
  Både K-12 och Högre utbildning

  Kontrollera följande rutor:

  • K-12, grundskola och gymnasieutbildning (t.ex. grundskolor, gymnasieskolor, motsvarande distrikt etc.)
  • Högre utbildning (t.ex. 2-åriga och 4-åriga högskolor, folkhögskolor, yrkesutbildning, etc.)
  Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).
  Ideella föreningar som inte är skolor
  • Kryssa i rutan mot alternativet 'Ideella föreningar som inte är skolor (t.ex. välgörenhetsorganisationer)' 
  • Klicka sedan på Ja för att bekräfta att din ideella förening arbetar med K-12 studenter.
  Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).

  Om din organisation har identifierat ett delsegment i Admin Console

  Dina licenstyper Åtgärd krävs Resultat
  Antingen K-12 eller högre utbildning För att granska organisationstypen kontaktar du Adobes kundtjänst. Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).
  Både K-12 eller högre utbildning Kontakta Adobes kundtjänst för att ändra organisationens typ. Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).
  Ideella föreningar som inte är skolor Identifiera om du arbetar med några K-12 användare. Kontakta sedan Adobes kundtjänst för att ändra organisationens typ. Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser K-12 (grundskola och gymnasieutbildning).
  Flera Enhetslicensprodukter Ingen åtgärd krävs Alla dina enhetslicensprodukter konverteras till Creative Cloud Alla program: Delade enhetslicenser.

  Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till Admin Console > SupportLäs mer.

 5. På sidan Granska visas en sammanfattning av alla licensändringar som skulle träda i kraft efter migrering och ger information om aktuella och nya licenser och prisändringar.

  Efter att ha granskat informationen på sidan klickar du på Migrera.

  Granska skärmen Migration
 6. På nästa skärm, klicka på Ja för att fortsätta med migrationen.

 7. Sidan Översikt på Admin Console visar status för migreringen.

  Du kommer få ett e-postmeddelande som bekräftar migrationen när processen är klar. Därefter har du 30 dagar att konfigurera och distribuera Delade enhetslicenser.

Distribuera om paket

När du har slutfört processen att migrera dina Enhetslicenser till Delade enhetslicenser måste du sedan distribuera om dessa nya licenser till de enheter som fanns i din institution, på vilka enhetslicenser tidigare driftsatts.

För att göra detta måste du först skapa nya Licenspaket för delade enheter och sedan distribuera dessa nya paket till enheterna efter behov.

Gå igenom följande dokument för detaljer om ovanstående procedurer:

 1. Avinstallera befintliga enhetslicenser.
 2. Skapa licenspaket för delade enheter.
 3. Driftsätta paket.

För en stegvis guide om hur du konfigurerar och kommer igång med Licensiering för delade enheter rekommenderar vi att du använder Driftsättningsguiden.