İmza satırının altındaki Ad ve Tarih öğelerini gizlemek için e-imza alanını özelleştirme
Adobe Sign hizmetindeki Hesap ve Grup düzeyindeki yöneticiler isteğe bağlı olarak imza alanının altında yazdırılan ad ve tarih metnini engelleyebilir ve ayrıca imzanın altındaki satırı metin uzunluğuyla eşleşecek şekilde kısaltabilir.

Ortam

Adobe Sign web arabirimi

Çözümler

  1. Yönetici kullanıcı olarak Adobe Sign hesabınızda oturum açın

  2.  Hesap Ayarları İmza Tercihleri alanına gidin.

  3. İyi formatlanmış imzalar ve paraflar kullan seçeneklerini gerektiği gibi yapılandırın:

    İyi biçimlendirilmiş seçenekler

İyi biçimlendirilmiş imzalar seçeneğinin devre dışı bırakıldığı durumda imza, satır ve ona eşlik eden ad/tarih metni olmadan işlenir:

Her iki seçenek devre dışı olduğunda deneyim

İyi biçimlendirilmiş imzalar seçeneği etkin olduğu durumda imza, mavi bir çizgi ve imzaya eşlik eden ad/tarih metniyle işlenir.

İmzanın altındaki satırı dinamik olarak ayarlama seçeneği devre dışı bırakıldığı durumda mavi çizgi, son belgedeki imza alanının tam genişliğine yayılır:

Yalnızca iyi biçimlendirilmiş imzalar etkinleştirildiğinde deneyim

Not:

Mavi çizgi, altındaki ad/tarih metni ve etkin iyi biçimlendirilmiş imzalar birlikte.

Öğeleri tek tek etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkün değildir (örneğin: yalnızca ad değerini devre dışı bırakamazsınız)

İyi biçimlendirilmiş imzalar seçeneği etkin olduğu durumda imza, mavi bir çizgi ve imzaya eşlik eden ad/tarih metniyle işlenir.

İmzanın altındaki satırı dinamik olarak ayarlama seçeneği etkinleştirildiğinde mavi çizgi son belgede daha kısa bir değere (imza uzunluğuna bağlı olarak) ayarlanır:

Her iki seçenek etkin olduğunda deneyim

Not:

İmzalayanın alanı görüşünde mavi çizgi tüm alanı kaplar. Satırın ayarlaması, imza tamamlandığında ve PDF dosyasına uygulandığında yapılır.

Not:

"İyi biçimlendirilmiş" özelliği, yalnızca yazılmış veya çizilmiş imzalar için geçerlidir.

İmzalayan bunun yerine bir Fotoğraf imzası yüklemeyi seçerse mavi çizgi ve metin uygulanmaz.

Yöneticiler, sonraki ayar kümesinde imza uygularken alıcıların kullanabileceği yöntemleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir: Alıcıların imza ve paraf eklemesine izin ver