Popis funkce

Funkce Nahradit příjemce je navržena tak, aby odesílatelům pomohla přesměrovat smlouvu ve chvíli, kdy aktuální příjemce není k dispozici pro příjem, nebo když je zadána nesprávná hodnota e-mailu.

Funkce je k dispozici pro všechny úrovně služby, s určitými možnostmi konfigurace pro účty s více licencemi.

Jak se to používá

Nahrazení aktuálního příjemce začíná na stránce Správa a může jej provést pouze původní odesílatel smlouvy.

1. Na kartě Správa jednou klikněte na smlouvu „Odesláno k podpisu“, kterou chcete upravit

 • Záznam smlouvy se po vybrání zvýrazní modře

2. Klikněte na kartu Historie v pravém spodním rohu okna

 • Pravý panel se aktualizuje a zobrazí seznam událostí pro zvolenou smlouvu

3. Najděte aktuálního příjemce smlouvy.  Hned pod e-mailovou adresou můžete najít odkaz Nahradit podepisujícího. Klikněte na odkaz Nahradit podepisujícího

1. Manage page - History tab - marked

Načte se stránka Nahradit aktuálního podepisujícího. Na pravé straně je uveden popis definovaného výchozího nastavení (buď pro úplné nahrazení aktuálního příjemce, nebo zahrnutí nového příjemce jako reálné alternativy).

2. Replace Signer page - Sender Options

Pokud to správce aplikace Adobe Sign povolí, může odesílatel změnit akci z výchozího nastavení (zvýrazněného výše). Pokud tato možnost není vidět, lze provádět pouze výchozí akci.

4. Zadejte e-mailovou adresu nového příjemce, kterého chcete přiřadit ke smlouvě

5. Zadejte zprávu pro nového příjemce

 • Pole zprávy je povinné, proto do něj něco uveďte.

6. Jakmile budete se zprávou spokojeni, klikněte na tlačítko Nahradit podepisujícího

7. Jste navráceni na stránku Řídicí panel a v horní části stránky se zobrazí pruh s informacemi o úspěších

3. Success Banner

 

Na kartě Historie se zobrazují delegace jednoho příjemce jinému.

4. Replace Recipient - History tab post-replace

 

 

Zpráva o auditu rovněž správně odráží nahrazení příjemce

5. Replace Signer - Audit Report

Jak konfigurovat nastavení

Výchozí nastavení funkce Nahradit příjemce je úplné nahrazení aktuálního příjemce novým příjemcem.

Uživatelé Individuálního plánu nemohou toto výchozí nastavení měnit.

Pro účty s více licencemi existuje možnost změnit výchozí chování na úrovni účtu či skupiny a volitelně udělit odesílateli smlouvy možnost zvolit si, která možnost nejvíce vyhovuje jeho stávající situaci.

Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Nahradit příjemce

6. Nav to setting

Správci musí zodpovědět dvě otázky:

Jaké by mělo být výchozí chování účtu/skupiny?

 • Zúčastnit se může pouze nový příjemce – Toto je výchozí akce Nahradit
  • Pokud máte největší obavy z toho, abyste smlouvu neodeslali na nesprávnou e-mailovou adresu, právě toto je ta správná volba.
 • Zúčastnit se bude moci původní i nový příjemce – Toto je akce Zahrnout
  • Pokud máte největší obavy z toho, že budou podepisování provádět příjemci, kteří jsou mimo kancelář nebo které lze jen těžko kontaktovat, je lepší využít tuto možnost.

Mělo by být odesílateli smlouvy dovoleno měnit výchozí nastavení?

 • Zaškrtnutím políčka Uživatelé v mém účtu si mohou vybrat, zda se původní příjemce může po nahrazení účastnit či nikoli zobrazíte zaškrtávací políčko na stránce Nahradit aktuálního podepisujícího, které odesílateli umožňuje výběr jedné ze dvou možností.
  • Hodnotu úrovně účtu/skupiny indikuje stav zaškrtávacího políčka ve chvíli, kdy je stránka načtena. 

Na co pamatovat

Nahradit můžete pouze aktuálního příjemce.

Příjemce nemůžete nahradit někým, kdo již je součástí smlouvy.

Nahrazeného příjemce již nelze vrátit zpět na původní hodnotu.

Smlouvy odeslané prostřednictvím služby Mega Sign nemohou funkci Nahradit příjemce využívat.

Stejný index příjemce (např.: Podepsaný č. 2) můžete nahradit vícekrát jinými hodnotami

 • Při každém použití hodnoty zahrnutí vždy zvýšíte počet potenciálních příjemců
 • Pokud někdy použijete akci nahrazení, celý seznam potenciálních příjemců se nahradí jednou nově nominovanou adresou

Příjemce ve Skupině příjemců nelze nahrazovat jednotlivě.

 • Při použití akce nahrazení se celá skupina nahradí jednou nově nominovanou e-mailovou adresou.
 • Při použití akce zahrnutí se skupina příjemců rozroste o jednoho nového příjemce

Příjemce v souběžném pořadí účasti lze nahrazovat jednotlivě.

Příjemce definované v rámci Hybridního pořadí směrování lze nahrazovat jednotlivě.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online