פתרון לבעיה שגורמת ל-Photoshop CC לקרוס עם הפעלתו עקב פרופילי צבע מותאמים אישית

בעיה

Photoshop CC 2018 קורס עם הפעלתו עקב פרופילי צבע מותאמים אישית 

(Windows)

ב-Windows, היומן של מציג האירועים עבור הקריסה של Photoshop מציג את 'ACE.dll' כמודול השגיאה:

..

Problem Event Name: APPCRASH

Faulting Module Name: ACE.dll

..

(macOS)

ב-macOS, דוח הקריסה מציג את 'com.Adobe.ACE ' במקטע תכתובת הקריסות.

..

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff91974f06 __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff97a954ec pthread_kill + 90
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214577f __abort + 145
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214605e __stack_chk_fail + 200
4 com.adobe.ACE 0x00000001116c716c ACEHasFeature + 160120
5 com.adobe.ACE 0x00000001116c8ed5 ACEHasFeature + 167649
6 com.adobe.ACE 0x00000001116c9573 ACEHasFeature + 169343
7 com.adobe.ACE 0x00000001116cd832 ACEHasFeature + 186430
8 com.adobe.ACE 0x00000001116eb5e5 ACEHasFeature + 308721
9 com.adobe.ACE 0x00000001116a4734 ACEHasFeature + 18240

..

גרסאות המוצר המושפעות

Photoshop CC 2018

מערכת הפעלה

Windows ו-macOS

פתרון

נסה את הפתרונות המפורטים להלן.

הסרת התקנה והתקנה מחדש של Photoshop

הסר את ההתקנה של Photoshop והתקן אותו שוב באמצעות היישום Creative Cloud למחשב שולחני.

הסר או הסר התקנה של פרופולי צבע מותאמים אישית

  1. נווט אל מיקום התיקייה:

    Win: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles

    Mac: /Library/ColorSync/Profiles

  2. הסר פרופילי צבע מותאמים אישית על-ידי העברתם למיקום דומה אחר כמו שולחן העבודה.

  3. התקן את הפרופילים מחדש במיקום המקורי שלהם (בתיקיה Profiles שהוזכרה בשלב 1) על-ידי העתקתם אחד אחד לתיקיות המתאימות.