Podręcznik użytkownika Anuluj

Umieszczanie kompozycji w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o importowaniu kompozycji do programu Animate

Program Adobe Animate pozwala używać kompozycji utworzonych w innych aplikacjach. Importowane grafiki wektorowe i obrazy bitmapowe mogą być zapisane w wielu różnych formatach. Jeśli w systemie jest zainstalowany program QuickTime® 4 lub jego późniejsza wersja, wówczas możliwe jest importowanie dodatkowych formatów wektorowych i bitmapowych. Pliki PNG pochodzące z programów Adobe® FreeHand® (w wersji MX i wersjach starszych) i Adobe® Fireworks® można importować bezpośrednio do programu Animate z zachowaniem atrybutów tych formatów.

Importowane do programu Animate pliki graficzne muszą mieć wymiary co najmniej 2 x 2 piksele.

Wczytywanie plików JPEG do pliku SWF programu Animate umożliwia operacja lub metoda loadMovie. Więcej informacji zawiera opis metody loadMovie (metoda MovieClip.loadMovie) na stronie Dokumentacja języka ActionScript 2.0 lub sekcja Praca z klipami filmowymi w publikacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

W programie Animate obowiązują następujące zasady importowania grafiki wektorowej, obrazów bitmapowych i sekwencji obrazów:

 • Jeśli są importowane pliki z programów Adobe® Illustrator® lub Adobe® Photoshop® program Animate pozwala ustawić opcje zapewniające zachowanie większości atrybutów wyglądu importowanych kompozycji; można też utrzymać możliwość edycji tych atrybutów w środowisku projektowym Animate.

 • Jeśli są importowane obrazy wektorowe z programu FreeHand, program Animate pozwala ustawić opcje zapewniające zachowanie warstw, stron i bloków tekstowych z programu FreeHand.

 • Obrazy PNG z programu Fireworks można importować w postaci obiektów edytowalnych, co umożliwia ich przyszłą edycję w programie Animate, lub w postaci plików spłaszczonych, które będzie można edytować i aktualizować tylko w programie Fireworks.

 • Można też wybrać opcje zachowywania obrazów, tekstu i linii pomocniczych.

   Jeśli plik PNG jest importowany z programu Fireworks metodą wycinania i wklejania, jest on konwertowany na bitmapę.

 • Obrazy wektorowe z plików SWF i WMF (Windows® Metafile Format), które są importowane bezpośrednio do dokumentu programu Animate (a nie do biblioteki), są importowane do bieżącej warstwy jako grupa.

 • Bitmapy (zeskanowane fotografie, pliki BMP), które są importowane bezpośrednio do dokumentu programu Animate, są umieszczane na bieżącej warstwie jako osobne obiekty. Program Animate zachowuje ustawienia przezroczystości importowanych bitmap. Ponieważ importowane bitmapy zwiększają rozmiar pliku SWF, warto je kompresować.

  Jeśli bitmapy są importowane do programu Animate (z innej aplikacji lub z komputera) metodą przeciągania i upuszczania, przezroczystość może nie zostać zachowana. Aby zachować przezroczystość, na potrzeby importu należy użyć polecenia Plik > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.

 • Każda sekwencja obrazów (na przykład obrazów PICT lub BMP) importowana bezpośrednio do dokumentu programu Animate jest umieszczana na bieżącej warstwie w postaci zbioru następujących po sobie klatek kluczowych.

Formaty plików obsługiwane przez operację importowania

Pełna lista obsługiwanych formatów plików, które można importować, eksportować i edytować w programie Animate, znajduje się w notatce technicznej Obsługiwane formaty plików.

Formaty graficzne

Do programu Animate 8 lub nowszego można importować następujące wektorowe lub bitmapowe formaty plików:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Adobe Illustrator (wersja 10 lub starsza))

.ai

Adobe Photoshop

.psd

Bitmapa

.bmp

 

GIF i animowane GIF

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Skalowalna grafika wektorowa

SVG

Formaty dźwiękowe

W programie Animate można importować następujące formaty audio:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Adobe Soundbooth

.asnd

Wave

.wav

 

Audio Interchange File Format

.aiff

 

MP3

.mp3

Sound Designer II

.sd2

 

Sun AU

.au

Dźwięki systemu System 7

.snd

 

Formaty wideo

W programie Animate można importować następujące formaty wideo:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Wideo dla programu Adobe Animate

.flv, .f4v

Wideo dla systemu Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Wideo cyfrowe

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 dla urządzeń przenośnych

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Importowanie kompozycji w programie Animate

Program Animate pozwala importować kompozycje zapisane w wielu formatach. Pliki są umieszczane bezpośrednio na stole montażowym lub w bibliotece.

Importowanie pliku do programu Animate

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaimportować plik bezpośrednio do bieżącego dokumentu programu Animate, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy.

  • Aby zaimportować plik do biblioteki bieżącego dokumentu programu Animate, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj do biblioteki. (Aby użyć elementu biblioteki w dokumencie, przeciągnij go na stół montażowy).

 2. Wybierz format pliku z wyskakującego menu Pliki typu (Windows) lub Pokaż (macOS).
 3. Odszukaj żądany plik i zaznacz go. Jeśli importowany plik zawiera wiele warstw, program Animate może utworzyć nowe warstwy (zależnie od typu pliku). Wszelkie nowe warstwy będą pokazywane na osi czasu.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. Jeśli nazwa importowanego pliku kończy się liczbą, a w tym samym folderze znajdują się inne pliki numerowane sekwencyjnie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Uwaga (tylko Windows 8): Jeśli plik PSD zawierający tekst zostanie zaimportowany przy wybranej opcji Kontur wektorowy, nie będzie można edytować punktów kotwiczenia obiektu wektorowego. Ten problem występuje w plikach PSD utworzonych z zastosowaniem czcionek niedostępnych w systemie Windows 8.

  • Aby zaimportować wszystkie pliki sekwencji, kliknij przycisk Tak.

  • Aby zaimportować tylko określony plik, kliknij przycisk Nie.

   Oto przykłady nazw plików tworzących sekwencję:

   Klatka001.gif, Klatka002.gif, Klatka003.gif

   Ptak 1, Ptak 2, Ptak 3

   Spacer-001.ai, Spacer-002.ai, Spacer-003.ai

Wklejanie bitmapy z innej aplikacji bezpośrednio do bieżącego dokumentu programu Animate

 1. Skopiuj obraz w innej aplikacji.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Edycja > Wklej na środku.

Importowanie plików FXG

Format FXG umożliwia wymianę grafiki pomiędzy programem Animate a innymi aplikacjami firmy Adobe, takimi jak Adobe Illustrator, Fireworks i Photoshop — z zachowaniem wszystkich skomplikowanych informacji graficznych. Program Animate umożliwia importowanie plików FXG (tylko w wersji 2.0) oraz zapisywanie zaznaczenia obiektów na stole montażowym lub całego stołu montażowego w formacie FXG.

 • Aby zaimportować plik FXG, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki i wybierz plik FXG, który chcesz otworzyć.

Informacje o plikach AutoCAD DXF

Program Animate obsługuje format AutoCAD® DXF, który jest używany w programie AutoCAD 10.

W plikach DXF nie są obsługiwane standardowe czcionki systemowe. Program Animate próbuje odwzorowywać czcionki, ale wyniki tej operacji mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza w przypadku wyrównywania tekstu.

Ponieważ format DXF nie pozwala zachować wypełnień kryjących, obszary wypełnione są eksportowane wyłącznie jako kontury. Z tego powodu format DXF sprawdza się najlepiej w przypadku kompozycji liniowych, takich jak plany czy mapy.

Do programu Animate mogą być importowane dwuwymiarowe pliki DXF. Program Animate nie obsługuje trójwymiarowych plików DXF.

Chociaż program Animate nie uwzględnia skalowania plików DXF, wszystkie importowane pliki DXF o standardowych wymiarach 12 x 12 cali mogą być skalowane za pomocą polecenia Modyfikuj > Przekształć > Skaluj. Ponadto program Animate obsługuje tylko pliki ASCII DXF. Jeśli pliki DXF mają postać binarną, przed zaimportowaniem danych do programu Animate należy przekonwertować je na format ASCII.

Ładowanie kompozycji w języku ActionScript

Za pomocą kodu ActionScript można załadować zewnętrzne pliki obrazów lub zasoby z Biblioteki w czasie wykonywania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto