Informacje o importowaniu kompozycji do programu Animate

Program Adobe Animate pozwala używać kompozycji utworzonych w innych aplikacjach. Importowane grafiki wektorowe i obrazy bitmapowe mogą być zapisane w wielu różnych formatach. Jeśli w systemie jest zainstalowany program QuickTime® 4 lub jego późniejsza wersja, wówczas możliwe jest importowanie dodatkowych formatów wektorowych i bitmapowych. Pliki PNG pochodzące z programów Adobe® FreeHand® (w wersji MX i wersjach starszych) i Adobe® Fireworks® można importować bezpośrednio do programu Animate z zachowaniem atrybutów tych formatów.

Importowane do programu Animate pliki graficzne muszą mieć wymiary co najmniej 2 x 2 piksele.

Wczytywanie plików JPEG do pliku SWF programu Animate umożliwia operacja lub metoda loadMovie. Więcej informacji zawiera opis metody loadMovie (metoda MovieClip.loadMovie) na stronie Dokumentacja języka ActionScript 2.0 lub sekcja Praca z klipami filmowymi w publikacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

W programie Animate obowiązują następujące zasady importowania grafiki wektorowej, obrazów bitmapowych i sekwencji obrazów:

 • Jeśli są importowane pliki z programów Adobe® Illustrator® lub Adobe® Photoshop® program Animate pozwala ustawić opcje zapewniające zachowanie większości atrybutów wyglądu importowanych kompozycji; można też utrzymać możliwość edycji tych atrybutów w środowisku projektowym Animate.

 • Jeśli są importowane obrazy wektorowe z programu FreeHand, program Animate pozwala ustawić opcje zapewniające zachowanie warstw, stron i bloków tekstowych z programu FreeHand.

 • Obrazy PNG z programu Fireworks można importować w postaci obiektów edytowalnych, co umożliwia ich przyszłą edycję w programie Animate, lub w postaci plików spłaszczonych, które będzie można edytować i aktualizować tylko w programie Fireworks.

 • Można też wybrać opcje zachowywania obrazów, tekstu i linii pomocniczych.

  Uwaga: Jeśli plik PNG jest importowany z programu Fireworks metodą wycinania i wklejania, jest konwertowany na bitmapę.

 • Obrazy wektorowe z plików SWF i WMF (Windows® Metafile Format), które są importowane bezpośrednio do dokumentu programu Animate (a nie do biblioteki), są importowane do bieżącej warstwy jako grupa.

 • Bitmapy (zeskanowane fotografie, pliki BMP), które są importowane bezpośrednio do dokumentu programu Animate, są umieszczane na bieżącej warstwie jako osobne obiekty. Program Animate zachowuje ustawienia przezroczystości importowanych bitmap. Ponieważ importowane bitmapy zwiększają rozmiar pliku SWF, warto je kompresować.

  Uwaga: Jeśli bitmapy są importowane do programu Animate (z innej aplikacji lub z komputera) metodą przeciągania i upuszczania, przezroczystość może nie zostać zachowana. Aby mieć pewność, że przezroczystość zostanie zachowana, należy użyć polecenia Plik > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.

 • Każda sekwencja obrazów (na przykład obrazów PICT lub BMP) importowana bezpośrednio do dokumentu programu Animate jest umieszczana na bieżącej warstwie w postaci zbioru następujących po sobie klatek kluczowych.

Obsługiwane importowane formaty plików

Uwaga:

Pełna lista obsługiwanych formatów plików, które można importować, eksportować i edytować w programie Animate, znajduje się w notatce technicznej Obsługiwane formaty plików.

Formaty graficzne

Jeśli w systemie jest zainstalowany program QuickTime 4 lub nowszy, program Animate pozwala importować bitmapy i obrazy wektorowe w wielu formatach. Wspomaganie programu Animate przez aplikację QuickTime 4 jest szczególnie ważne w przypadku projektów wymagających współpracy wielu osób używających systemów Windows i Mac OS. Aplikacja QuickTime 4 zapewnia obsługę niektórych formatów (w tym PICT i QuickTime Movie) na dwóch różnych platformach, Windows i Mac OS.

Pliki (bitmapowe i wektorowe) w wymienionych niżej formatach mogą być importowane do programu Animate 8 (lub jego nowszej wersji) niezależnie od tego, czy w systemie zainstalowano program QuickTime 4:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Adobe Illustrator (wersja 10 lub starsza))

.ai

Adobe Photoshop

.psd

AutoCAD® DXF

.dxf

Bitmapa

.bmp

Enhanced Windows Metafile

.emf

FutureSplash Player

.spl

GIF i animowane GIF

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Windows Metafile

.wmf

Plik graficzny Adobe XML

.fxg

Pliki bitmapowe w wymienionych niżej formatach mogą być importowane do programu Animate, jeśli jest zainstalowany program QuickTime 4 lub nowszy:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Obraz QuickTime

.qtif

TIFF

.tif

Formaty dźwiękowe

W programie Animate można importować następujące formaty audio:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Adobe Soundbooth

.asnd

Wave

.wav

Audio Interchange File Format

.aiff

MP3

.mp3

W programie Animate można importować następujące formaty audio pod warunkiem, że zainstalowano program QuickTime 4 lub nowszy:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Audio Interchange File Format

.aiff

Sound Designer II

.sd2

Filmy QuickTime z samym dźwiękiem

.mov, .qt

Sun AU

.au

Dźwięki systemu System 7

.snd

Wave

.wav

Formaty wideo

W programie Animate można importować następujące formaty wideo:

Typ pliku

Rozszerzenie

Windows

Macintosh

Wideo dla programu Adobe Animate

.flv, .f4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Wideo dla systemu Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Wideo cyfrowe

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 dla urządzeń przenośnych

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Importowanie kompozycji w programie Animate

Program Animate pozwala importować kompozycje zapisane w wielu formatach. Pliki są umieszczane bezpośrednio na stole montażowym lub w bibliotece.

Importowanie pliku do programu Animate

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaimportować plik bezpośrednio do bieżącego dokumentu programu Animate, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy.

  • Aby zaimportować plik do biblioteki bieżącego dokumentu programu Animate, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj do biblioteki. (Aby użyć elementu biblioteki w dokumencie, przeciągnij go na stół montażowy).

 2. Wybierz format pliku z wyskakującego menu Pliki typu (Windows) lub Pokaż (Macintosh).
 3. Odszukaj pożądany plik i zaznacz go. Jeśli importowany plik zawiera wiele warstw, program Animate może utworzyć nowe warstwy (zależnie od typu pliku). Wszelkie nowe warstwy będą pokazywane na osi czasu.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. Jeśli nazwa importowanego pliku kończy się liczbą, a w jego folderze znajdują się inne pliki numerowane sekwencyjnie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Uwaga (tylko Windows 8): Jeśli plik PSD zawierający tekst zostanie zaimportowany przy wybranej opcji Kontur wektorowy, nie będzie można edytować punktów kotwiczenia obiektu wektorowego. Ten problem występuje w plikach PSD utworzonych z zastosowaniem czcionek niedostępnych w systemie Windows 8.

  • Aby zaimportować wszystkie pliki sekwencji, kliknij przycisk Tak.

  • Aby zaimportować tylko określony plik, kliknij przycisk Nie.

   Oto przykłady nazw plików tworzących sekwencję:

   Klatka001.gif, Klatka002.gif, Klatka003.gif

   Ptak 1, Ptak 2, Ptak 3

   Spacer-001.ai, Spacer-002.ai, Spacer-003.ai

Wklejanie bitmapy z innej aplikacji bezpośrednio do bieżącego dokumentu programu Animate

 1. Skopiuj obraz w innej aplikacji.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Edycja > Wklej na środku.

Importowanie plików FXG

Format FXG umożliwia wymianę grafiki pomiędzy programem Animate a innymi aplikacjami firmy Adobe, takimi jak Adobe Illustrator, Fireworks i Photoshop — z zachowaniem wszystkich skomplikowanych informacji graficznych. Do programu Animate można importować pliki FXG (tylko w wersji 2.0) i zapisywać zaznaczenia obiektów na stole montażowym lub cały stół montażowy w formacie FXG. Więcej informacji o plikach FXG zawiera sekcja Informacje o plikach FXG.

 • Aby zaimportować plik FXG, wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki i wybierz plik FXG, który chcesz otworzyć.

Informacje o plikach AutoCAD DXF

Program Animate obsługuje format AutoCAD® DXF, który jest używany w programie AutoCAD 10.

W plikach DXF nie są obsługiwane standardowe czcionki systemowe. Program Animate próbuje odwzorowywać czcionki, ale wyniki tej operacji mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza w przypadku wyrównywania tekstu.

Ponieważ format DXF nie pozwala zachować wypełnień kryjących, obszary wypełnione są eksportowane wyłącznie jako kontury. Z tego powodu format DXF sprawdza się najlepiej w przypadku kompozycji liniowych, takich jak plany czy mapy.

Do programu Animate mogą być importowane dwuwymiarowe pliki DXF. Program Animate nie obsługuje trójwymiarowych plików DXF.

Chociaż program Animate nie uwzględnia skalowania plików DXF, wszystkie importowane pliki DXF o standardowych wymiarach 12 x 12 cali mogą być skalowane za pomocą polecenia Modyfikuj > Przekształć > Skaluj. Ponadto program Animate obsługuje tylko pliki ASCII DXF. Jeśli pliki DXF mają postać binarną, przed zaimportowaniem danych do programu Animate należy przekonwertować je na format ASCII.

Ładowanie kompozycji w języku ActionScript

Za pomocą kodu ActionScript można załadować zewnętrzne pliki obrazów lub zasoby z Biblioteki w czasie wykonywania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online