Podręcznik użytkownika Anuluj

Znajdowanie i zamienianie w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o funkcji Znajdź i zamień

Funkcja Znajdź i zamień pozwala wykonywać następujące czynności:

 • Wyszukiwanie ciągów znakowych, czcionek, kolorów, symboli, plików dźwiękowych, plików wideo oraz importowanych plików bitmapowych.

 • Zastępowanie określonego elementu elementem tego samego typu. Zależnie od typu elementu, w oknie dialogowym Znajdź i zamień są dostępne różne opcje.

 • Znajdowanie i zastępowanie elementów w bieżącym dokumencie lub w bieżącej scenie.

 • Wyszukiwanie kolejnego wystąpienia lub wszystkich wystąpień elementu oraz zastępowanie bieżącego wystąpienia lub wszystkich wystąpień.

 W przypadku dokumentów prezentowanych na ekranie można wyszukiwać elementy w bieżącym dokumencie lub w bieżącej scenie, ale nie można korzystać ze scen.

Opcja Aktywna edycja umożliwia edycję elementów bezpośrednio na stole montażowym. Jeśli opcja aktywnej edycji jest zaznaczona przy wyszukiwania symbolu, program Animate otwiera symbol w trybie edycji w miejscu.

W dolnej części okna dialogowego Znajdź i zamień są widoczne informacje o położeniu, nazwach i typach wyszukiwanych elementów.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z menu podręcznego Rodzaj wybierz opcję Tekst.
 3. W polu Tekst wpisz tekst do wyszukania.
 4. W polu Zamień na tekst wpisz test, który ma zastąpić wyszukany tekst.
 5. Zaznacz opcje wyszukiwania tekstu:

  Cały wyraz

  Są wyszukiwane tylko całe wyrazy, ograniczone z obu stron przez spacje, cudzysłowy lub podobne znaczniki. Kiedy opcja Cały wyraz nie jest zaznaczona, podany tekst jest wyszukiwany również wewnątrz innych wyrazów. Na przykład, jeśli opcja Cały wyraz nie jest zaznaczona, w wyniku wyszukania słowa wstaw są zwracane również takie wyniki, jak wstawić czy wstawianie.

  Uwzględniaj wielkość liter

  Przy wyszukiwaniu tekstu jest uwzględniana wielkość liter — są wyszukiwane tylko takie wyrazy, których poszczególne litery zgadzają się pod względem wielkości (wielkie lub małe litery) z literami wzorca.

  Wyrażenia regularne

  Są przeszukiwane wyrażenia regularne wewnątrz kodu ActionScript. Wyrażenie jest to dowolna instrukcja programu Flash Professional zwracająca wartość.

  Zawartości pól tekstowych

  Są przeszukiwane zawartości pól tekstowych.

  Klatki/Warstwy/Parametry

  Są przeszukiwane etykiety klatek, nazwy warstw, nazwy scen i parametry składników.

  Ciągi w ActionScript

  Są przeszukiwane ciągi znaków (tekst między znakami cudzysłowów) w kodzie ActionScript dokumentu lub sceny (zewnętrzne pliki ActionScript nie są przeszukiwane).

  ActionScript

  Przeszukiwane są wszystkie skrypty ActionScript — łącznie z kodem i ciągami.

 6. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie wyszukiwanego tekstu na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

   Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia tekstu, nawet jeśli w kroku 7 zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 7. Aby wyszukać tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie podanego tekstu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia podanego tekstu, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 8. Aby zastąpić tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić zaznaczone wystąpienie podanego tekstu, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia podanego tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie czcionek

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z menu podręcznego Rodzaj wybierz opcję Czcionka, po czym wybierz odpowiednie opcje:
  • Aby wyszukać czcionkę o podanej nazwie, zaznacz opcję Nazwa czcionki, po czym wybierz czcionkę z menu podręcznego lub wprowadź nazwę czcionki w polu. Jeśli opcja Nazwa czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby przeszukiwać czcionki o określonym stylu, zaznacz opcję Styl czcionki i wybierz styl z menu podręcznego. Jeśli opcja Styl czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby przeszukiwać czcionki o określonych rozmiarach, zaznacz opcję Rozmiar czcionki, po czym określ minimalny i maksymalny rozmiar przeszukiwanych czcionek. Jeśli opcja Rozmiar czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innej nazwie, zaznacz opcję Nazwa czcionki w obszarze Zamień na, po czym wybierz nazwę czcionki z menu podręcznego lub wprowadź nazwę czcionki w polu. Jeśli opcja Nazwa czcionki nie jest zaznaczona, bieżąca nazwa czcionki nie jest zmieniana.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innym stylu, zaznacz opcję Styl czcionki w obszarze Zamień na, po czym wybierz styl czcionki z menu podręcznego. Jeśli opcja Styl czcionki nie jest zaznaczona, bieżący styl czcionki nie jest zmieniany.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innym rozmiarze, zaznacz opcję Rozmiar czcionki w obszarze Zamień na, po czym określ minimalny i maksymalny rozmiar czcionki. Jeśli opcja Rozmiar czcionki nie jest zaznaczona, bieżący rozmiar czcionki nie jest zmieniany.

 3. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie czcionki na stole montażowym i edytować je w miejscu, zaznacz opcję aktywna edycja.

   Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia czcionki, nawet jeśli w kroku 4 zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 4. Aby wyszukać czcionkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie czcionki, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia czcionki, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 5. Aby zastąpić czcionkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonej czcionki, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonej czcionki, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie kolorów

Nie istnieje możliwość wyszukiwania i zastępowania kolorów w obiektach zgrupowanych.

 Jeśli dokument programu Flash Professional zawiera plik GIF lub JPEG, aby wyszukiwać i zastępować kolory w nim występujące, należy użyć aplikacji do edycji obrazów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z menu podręcznego Rodzaj wybierz opcję Kolor.
 3. Aby wyszukać kolor, kliknij opcję Kolor i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz próbkę koloru z okna podręcznego kolorów.

  • W oknie podręcznym kolorów, w polu Edycja szesnastkowa wprowadź szesnastkowy kod koloru.

  • Kliknij przycisk Systemowy próbnik kolorów i wybierz kolor za pomocą systemowego próbnika kolorów.

  • Aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz przeciągnij kursor z opcji Kolor. Zaznacz dowolny kolor na ekranie.

 4. Aby wybrać kolor, który ma zastąpić znaleziony kolor, kliknij opcję Kolor z obszaru Zamień na i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz próbkę koloru z okna podręcznego kolorów.

  • W oknie podręcznym kolorów w polu Edycja szesnastkowa wprowadź szesnastkowy kod koloru.

  • Kliknij przycisk Systemowy próbnik kolorów i wybierz kolor za pomocą systemowego próbnika kolorów.

  • Aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz przeciągnij kursor z opcji Kolor. Zaznacz dowolny kolor na ekranie.

 5. Aby określić, które wystąpienie koloru ma być wyszukiwane i zastępowane, zaznacz opcję Wypełnienia, Obrysy lub Tekst albo dowolną ich kombinację.
 6. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie koloru na stole montażowym i edytować go w miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

   Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 7. Znajdź kolor.
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego koloru, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego koloru, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 8. Zamień kolor.
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego koloru, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego koloru, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie symboli

W celu wyszukiwania i zastępowania symboli należy wyszukiwać symbole według nazw. Znaleziony symbol można zastąpić innym symbolem dowolnego typu — klipem filmowym, przyciskiem lub obiektem graficznym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z menu podręcznego Rodzaj wybierz opcję Symbol.
 3. Wybierz nazwę z menu podręcznego nazw.
 4. Przejdź do obszaru Zamień na i wybierz nazwę z menu podręcznego nazw.
 5. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie określonego symbolu na stole montażowym i edytować go w miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

   Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli w kolejnym kroku zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 6. Aby wyszukać symbol, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego symbolu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego symbolu, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 7. Aby zastąpić symbol, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego symbolu, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego symbolu, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie dźwięków, wideo i plików bitmapowych

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z menu podręcznego Dla wybierz opcję Dźwięk, Wideo lub Bitmapa.
 3. Podaj nazwę pliku dźwiękowego, pliku wideo lub pliku bitmapy albo wybierz nazwę z menu podręcznego.
 4. Przejdź do obszaru Zamień na, po czym podaj nazwę pliku dźwiękowego, pliku wideo lub pliku bitmapy albo wybierz nazwę z menu podręcznego.
 5. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

   Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli w kolejnym kroku zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 6. Znajdź dźwięk, wideo lub bitmapę.
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego dźwięku, wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego dźwięku, wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Znajdź następny.

 7. Zamień dźwięk, wideo lub bitmapę.
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego dźwięku, wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego dźwięku, wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto