"Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC"

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Tworzenie lub edycja wypełnienia gradientowego

Gradient to wielokolorowe wypełnienie, w którym jeden kolor stopniowo zmienia się w inny. Animate CC (dawniej Flash Professional CC) pozwala na stosowanie 15 zmian kolorów w gradiencie. Wypełnienie gradientowe to dobry sposób generowania łagodnej gradacji koloru (w jednym lub kilku obiektach). Gradient może być zapisany jako próbka i stosowany później do innych obiektów. Program Animate pozwala tworzyć dwa typy gradientów:

Liniowe gradienty zmieniają kolor wzdłuż pojedynczej osi (pionowej lub poziomej).

Radialne gradienty zmieniają kolor ku zewnętrzu rozpoczynając od środku. Możesz ustawić kierunek rozchodzenia się gradientu, jego kolory i miejsce punktu ogniskowej oraz wiele innych właściwości gradientu.

Program Animate CC udostępnia dodatkowe funkcje kontroli nad gradientami liniowymi i radialnymi w zawartości Flash Player. Te elementy sterujące, określane jako tryby przepełnienia, pozwalają wyspecyfikować, jak kolory mają być stosowane poza gradientem.

 1. Aby zastosować wypełnienie gradientem dla istniejącej pracy artystycznej, wybierz obiekt lub obiekty na Stole montażowym.

 2. Jeśli panel Kolor nie jest widoczny, wybierz opcje Okno > Kolor.

 3. Aby wybrać tryb wyświetlania kolorów, wybierz z menu panelu opcję RGB (ustawienie domyślne) lub HSB.

 4. Wybierz typ gradientu z menu Typ:

  Liniowe

  Tworzy gradient, który stopniowo zmienia kolor z punktu startowego do końcowego wzdłuż linii prostej.

  Radialne

  Tworzy gradient, który miesza się na zewnątrz wzdłuż okrężnej ścieżki od punktu środkowego.

  Uwaga: W przypadku publikowania do programu Flash Player 8 lub nowszego wybranie gradientu liniowego lub radialnego powoduje, że panel Kolor zawiera dwie dodatkowe opcje. Najpierw zostaje wyświetlone menu Przepełnienie poniżej menu Typ. Użyj menu Przepełnienie, aby kontrolować kolory użyte poza granicami gradientu. Następnie pojawia się zakładka definicji gradientu, ze wskaźnikiem określającym kolory w gradiencie, znajdującym się pod zakładką.

 5. (Opcjonalnie) Z menu Przepełnienie wybierz tryb przepełnienia, aby zastosować do gradientu: Rozszerzenie (tryb domyślny), Odbicie lub Powtórzenie.

 6. (Opcjonalnie) Aby utworzyć gradient liniowy bądź promienisty zgodny z SVG, zaznacz pole wyboru Liniowe RGB. Dzięki temu gradient będzie gładki w przypadku zmiany rozmiaru po pierwszym zastosowaniu.

 7. Aby zmienić kolor w gradiencie, wybierz jeden ze wskaźników koloru poniżej paska definicji gradientu (trójkąt u góry wybranego wskaźnika koloru zmieni kolor na czarny). Następnie kliknij w okienku przestrzeni barw, które zostanie wyświetlone powyżej paska gradientu. Przeciągnij suwak Jasność, aby ustawić jasność koloru.

 8. Wskaźnik gradientu dodaje się klikając poniżej jego paska definicji. Wybierz kolor dla nowego wskaźnika, tak jak opisano to w poprzednim kroku.

  Możesz dodać najwięcej 15 wskaźników, co pozwala na utworzenie gradientu o 15 zmianach kolorów.

 9. Aby zmienić pozycję wskaźnika w gradiencie, przesuń go wzdłuż zakładki definicji gradientu. Przeciągnij wskaźnik w dół i poza zakładkę definicji gradientu, aby go usunąć.

 10. Aby zapisać gradient, kliknij trójkąt w prawy górnym roku panelu Kolor i wybierz Dodaj próbkę z menu.

  Gradient jest dodany do panelu Próbki dla bieżącego dokumentu.

 11. Aby przekształcić gradient, np. aby zastosować gradient pionowy zamiast poziomego, użyj narzędzia Przekształcanie gradientu. Więcej informacji zawiera rozdział Przekształcanie wypełnień bitmapowych i gradientowych.

Dostosowywanie koloru obrysu i wypełnienia

W celu określenia koloru obrysu lub wypełnienia obiektów graficznych i kształtów można użyć kontrolek Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia, które są dostępne w panelu Narzędzia albo tych samych kontrolek dostępnych w inspektorze właściwości.

Sekcja Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia w panelu Narzędzia zawiera elementy sterujące przeznaczone do zaznaczania pól wyboru Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia — zaznaczenie tych pól umożliwia określenie, czy wybierane kolory wpływają na obrysy lub wypełnienia wybranych obiektów. Ponadto w sekcji Kolory dostępne są elementy sterujące umożliwiające szybkie przywracanie kolorów domyślnych, ustawianie wartości Brak dla ustawień kolorów obrysu i wypełnienia, a także zamianę kolorów wypełnienia i obrysu.

Oprócz możliwości wybierania koloru obrysu lub wypełnienia dla obiektu graficznego albo kształtu w inspektorze właściwości dostępne są również elementy sterujące przeznaczone do określania szerokości i stylu obrysu.

Aby za pomocą tych elementów sterujących zmieniać atrybuty rysowania dla istniejących obiektów, najpierw zaznacz obiekty na stole montażowym.

Zobacz także: Podgląd aktywny kolorów.

Dostosowanie koloru obrysu i wypełnienia za pomocą panelu Narzędzia

W panelu Narzędzia kontrolki Kolor obrysu i Kolor wypełnienia ustawiają atrybuty malowania dla nowych obiektów, które tworzysz za pomocą narzędzi malowania i rysowania. Aby użyć tych kontrolek do zmiany atrybutów rysowania dla istniejących obiektów, najpierw zaznacz te obiekty na Stole montażowym.

 • Kliknij element sterujący Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia i wybierz próbkę koloru.

 • Kliknij przycisk Systemowy próbnik kolorów w okienku podręcznym i wybierz kolor. Wskazując poszczególne kolory, można wyświetlić podgląd wyniku ich zastosowania do kształtu.

 • Wpisz w polu szesnastkową wartość koloru.

 • Aby przywrócić domyślne ustawienia kolorów (białe wypełnienie i czarny obrys), kliknij przycisk Czarno-biały w panelu Narzędzia.

 • Aby usunąć obrys bądź wypełnienie, kliknij przycisk Bez koloru.

  Uwaga: Przycisk Bez koloru jest wyświetlany tylko podczas tworzenia owalu lub prostokąta. Można utworzyć obiekt bez obrysu i wypełnienia, ale nie można używać przycisku Bez koloru z istniejącym obiektem. Zamiast tego, zaznacz istniejący obrys lub wypełnienie i usuń je.

 • Aby użyć opcji Zamiana kolorów między wypełnieniem a obrysem, kliknij przycisk Zamiana kolorów w panelu Narzędzia.

Program Animate CC umożliwia wyświetlanie podglądu aktywnych kolorów obrysu lub wypełnienia podczas zmieniania ich za pomocą opcji próbki koloru. Więcej informacji zawiera artykuł Aktywny podgląd kolorów.

Stosowanie wypełnienia kryjącego kolorem poprzez użycie inspektora właściwości

 1. Wybierz zamknięty obiekt lub obiekty na Stole montażowym.
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości.
 3. Aby wybrać kolor, kliknij element sterujący Kolor wypełnienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz próbkę koloru z palety.
  • Wpisz w polu szesnastkową wartość koloru.

Wybieranie koloru, stylu i grubości obrysu w inspektorze właściwości

Aby zmienić kolor, styl i grubość obrysu dla zaznaczonego obiektu, użyj kontrolki Kolor obrysu w inspektorze Właściwości. Styl obrysu wybierz spośród styli wcześniej wczytanych przez Animate lub stwórz własny styl. Aby wybrać kryjący kolor wypełnienia, wybierz kontrolkę Kolor wypełnienia z inspektora Właściwości.

 1. Wybierz obiekt lub obiekty na Stole montażowym (w przypadku symboli, najpierw kliknij dwukrotnie, by wejść do trybu edycji symbolu).
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości.
 3. Aby wybrać styl obrysu, kliknij menu Styl i wybierz odpowiednią opcję. Aby utworzyć własny styl, wybierz Niestandardowe w inspektorze właściwości, zaznacz opcje w oknie dialogowym Styl Obrysu i kliknij OK.
  Uwaga:

  Wybranie stylu obrysu innego niż Pełne·może spowodować wzrost wielkości pliku.

 4. Aby wybrać grubość obrysu, ustaw suwak Obrys lub wprowadź wartość w polu tekstowym.
 5. Aby włączyć opis obrysu, zaznacz pole wyboru Opis obrysu. Opis obrysu wyrównuje linie i kotwice krzywych do pełnych pikseli, przez co pozwala uniknąć rozmycia pionowych i poziomych linii.
 6. Aby ustawić styl dla końca ścieżki, wybierz opcję Koniec:

  Brak

  Leży równo z końcem ścieżki.

  Okrągłe

  Dodaje okrągłe zakończenie, które rozciąga się poza koniec ścieżki o połowę szerokości obrysu.

  Kwadratowe

  Dodaje kwadratowe zakończenie, które rozciąga się poza koniec ścieżki o połowę szerokości obrysu.

 7. (Opcjonalnie) W przypadku rysowania linii przy użyciu narzędzia Ołówek lub Pędzel w trybie rysowania Gładki można użyć suwaka Wygładzanie, aby wyznaczyć stopień, w jakim program Animate wygładzi rysowane linie.

  Domyślnie, wartość Wygładzanie jest ustawiona na 50, ale możesz ją regulować od 0 do 100. Im większa wartość wygładzania, tylko gładsza wynikowa linia.

  Uwaga:

  Kiedy tryb rysowania jest ustawiony na Prostowanie lub Tusz, suwak Wygładzanie nie działa.

 8. Aby zdefiniować, w jaki sposób dwa segmenty ścieżki mają się spotkać, wybierz opcję Złącz. Aby zmienić rogi w otwartej lub zamkniętej ścieżce, wybierz ścieżkę i inną opcję złączania.
  Złączenia ostre, zaokrąglone i fazowe

 9. Aby uniknąć fazowego Złączania ostrego, wpisz Próg ścięcia.

  Długości linii, które przekraczają tę wartość, są pierwiastkowane. Na przykład wartość Próg ścięcia równa 2 dla 3-punktowego obrysu oznacza, że jeśli długość punktu jest dwukrotnie większa niż szerokość obrysu, to program Animate usuwa punkt ograniczający.

  Zastosowanie Progu ścięcia.

Dostosowywanie obrysów wielu linii lub kształtów

Aby zmienić kolor obrysu, szerokość i styl jednej lub wielu linii albo kontury kształtu, użyj narzędzia Kałamarz. Do linii lub konturów kształtu możesz zastosować jedynie kolory kryjące, a nie gradienty czy bitmapy.

Użycie narzędzia Kałamarz zamiast zaznaczenia pojedynczych linii ułatwia zmianę atrybutów obrysu wielu obiektów na raz.

 1. Wybierz narzędzie Kałamarz z panelu Narzędzia.
 2. Wybierz kolor obrysu.
 3. Wybierz styl obrysu i jego szerokość z inspektora Właściwości.
 4. Aby zastosować zmiany obrysu, kliknij obiekt na Stole montażowym.

Kopiowanie obrysów i wypełnień

Użyj narzędzia Kroplomierz do kopiowania atrybutów wypełnienia i obrysu jednego obiektu i natychmiastowego zastosowania ich do innego obiektu. Narzędzie Kroplomierz pozwala ci również na wypróbowanie rysunku w bitmapie jako wypełnienia.

 1. Aby zastosować atrybuty obrysu lub powierzchni wypełnienia do innego obrysu lub wypełnienia, wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij obrys lub powierzchnię wypełnienia, której chcesz użyć.

  Kiedy klikniesz obrys, narzędzie automatycznie zmienia się w narzędzie Kałamarz. Kiedy klikniesz powierzchnię wypełnienia, narzędzie automatycznie zamienia się w Kałamarz z włączonym modyfikatorem Zablokowane Wypełnienie kolorem.

 2. Kliknij inny obrys lub powierzchnię wypełnienia, aby zastosować nowe atrybuty.

Modyfikowanie obszarów pomalowanych przy użyciu narzędzia Wiadro z farbą

Narzędzie Wypełnienie kolorem wypełnia kolorem spójne obszary. To narzędzie pozwala ci na dokonanie następujących czynności:

 • Wypełnij puste powierzchnie i zmień kolor powierzchni już pomalowanych.

 • Rysuj za pomocą kryjących kolorów, stosuj wypełnienia gradientowe i wypełniania bitmapą.

 • Użyj narzędzia Wypełnienie kolorem, aby wypełnić te obszary, które nie zostały całkowicie objęte.

 • Gdy używane jest narzędzie Wypełnienie kolorem, należy w programie Animate włączyć domykanie konturów kształtów.

 1. Wybierz narzędzie Wypełnienie kolorem z panelu Narzędzia.
 2. Wybierz kolor i styl wypełnienia.
 3. Kliknij modyfikator Rozmiar odstępu u dołu panelu Narzędzia i wybierz opcję rozmiaru odstępu:
  • Nie wywołuj Zamknij odstępy w celu usunięcia przerw ręcznie przed wypełnieniem kształtu. Ręczne zamykanie przerw może być szybsze dla rysunków złożonych.
  • Opcja Zamknij pozwala w programie Animate wypełniać kształty z otworami.
  Uwaga:

  Jeśli przerwy są zbyt duże, być może będziesz musiał zamykać je ręcznie.

 4. Kliknij kształt lub dołączony obszar rysunku do wypełnienia.

Opcje narzędzia Wiadro z farbą

Korzystając z narzędzia Wiadro z farbą, można klikać i przeciągać kontury obiektów, aby wypełniać je wybranym kolorem. Kliknij i przeciągnij narzędziem w dowolnym kierunku na konturze. Narzędzie Wiadro z farbą wypełni kolorem wszystko, co jest oznaczone kropkami w konturze.

Właściwości narzędzia Wiadro z farbą
Właściwości narzędzia Wiadro z farbą

Zaznaczenie pola wyboru Wypełniaj wszystkie obszary powoduje, że podczas przeciągania wszystkie obszary zaznaczenia są wypełniane kolorem.

Domyślnie opcja Wypełniaj wszystkie obszary nie jest zaznaczona. W tym trybie narzędzie Wiadro z farbą wypełnia tylko dany kolor. 

Kiedy nie jest zaznaczona opcja Wypełniaj wszystkie obszary (ustawienie domyślne)

 • W tym trybie gdy użytkownik klika narzędziem Wiadro z farbą, widać zastępowany kolor. Teraz załóżmy, że zielony kolor jest zastępowany czerwonym.
 • Kiedy użytkownik przeciąga po kompozycji, dzięki tej opcji zastępowanie obejmuje tylko kontury wypełnione zielonym kolorem.
 • Gdy użytkownik przeciągnie po pustym zamkniętym konturze, zostanie on wypełniony czerwonym kolorem.
 • Jeśli w momencie kliknięcia kursor wskazuje pusty kontur, a jest zaznaczona ta opcja, kontur jest wypełniany wtedy, gdy użytkownik przeciąga po nim narzędziem Wiadro.

Kiedy jest zaznaczona opcja Wypełniaj wszystkie obszary

Wszystkie obszary są wypełniane wybranym kolorem. Na powyższej ilustracji jest używany czerwony kolor.

Przekształcanie wypełnień gradientowych i bitmapowych

Można przekształcić gradient lub bitmapę przez zmianę rozmiaru, kierunku i punktu centralnego wypełnienia.

 1. Wybierz narzędzie Przekształcenie gradientu z panelu Narzędzia. Jeśli narzędzie Przekształcanie gradientu nie jest wyświetlane na panelu Narzędzia, kliknij i przytrzymaj narzędzie Przekształcanie swobodne, a następnie wybierz narzędzie Przekształcanie gradientu z menu, które zostanie wyświetlone.
 2. Kliknij obszar wypełniony gradientem bądź bitmapą. Pojawi się obwiednia z uchwytami edycji. Kiedy wskaźnik jest ponad dowolnym z tych uchwytów, zmienia się w celu oznaczenia funkcji uchwytu.

  Punkt centralny

  Ikona najazdu na uchwyt punktu centralnego jest strzałką czterokierunkową.

  Punkt ogniskowej

  Uchwyt pola ogniskowej pojawia się tylko wtedy, gdy wybierzesz radialny gradient. Ikona najazdu dla punku ogniskowej jest odwróconym trójkątem.

  Wielkość

  Ikona najazdu na uchwyt wielkości (środkowa ikona uchwytu na skraju obwiedni ) jest okręgiem ze strzałką w środku.

  Obrót

  Ustawia rotację gradientu. Ikona najazdu dla uchwytu rotacji (dolna ikona uchwytu na skraju obwiedni) to cztery strzałki w kształcie koła.

  Szerokość

  Ustawia szerokość gradientu. Ikona najazdu na uchwyt szerokości (kwadratowy uchwyt) jest dwukierunkową strzałką.

  Naciśnięcie klawisza Shift pozwala zachować kierunek wypełnienia gradientem liniowym zaokrąglony do wielokrotności 45°.

  Elementy sterujące dla gradientu radialnego

  A. Punkt centralny B. Szerokość C. Obrót D. Wielkość E. Punkt ogniskowej 

 3. Zmień kształt gradientu lub wypełnienia w dowolny z poniższych sposobów:
  • Aby zmienić pozycję punktu centralnego gradientu lub wypełnienia bitmapą, przeciągnij punkt centralny.

  • Aby zmienić szerokość wypełnienia gradientem lub bitmapą, przeciągnij kwadratowy uchwyt w stronę obwiedni. (Ta opcja zmienia tylko wielkość wypełnienia, a nie obiekt zawierający wypełnienie.)

  • Aby zmienić wysokość wypełnienia gradientem lub bitmapą, przeciągnij kwadratowy uchwyt w dół obwiedni.

  • Aby rotować wypełnieniem gradientem lub bitmapą, przeciągnij okrągły uchwyt do rogu. Możesz także przeciągnąć najniższy uchwyt na obwiedni okręgu okrężnego gradientu lub wypełnienia.

  • Aby skalować gradient liniowy lub wypełnienie, przeciągnij kwadratowy uchwyt na środku obwiedni.

  • Aby zmienić punkt ogniskowej okrężnego gradientu, przeciągnij środkowy okrągły uchwyt na obwiedni.

  • Aby pochylić lub pochylić ukośnie wypełnienie wewnątrz kształtu, przeciągnij jeden z okrągłych uchwytów na górze lub po prawej stronie obwiedni.

  • Aby podzielić środek na kafelki z bitmapy, skaluj wypełnienie.

  Uwaga:

  Aby zobaczyć wszystkie uchwyty podczas pracy z dużym wypełnieniem lub wypełnieniami blisko krawędzi Stołu montażowego, wybierz Widok > Stół montażowy.

Zablokuj gradient lub bitmapę wypełnienia na Stole montażowym

Możesz zablokować wypełnienie gradientem lub bitmapą, aby spowodować, że rozciągnie się ono na cały Stół montażowy i wszystkie obiekty o tym wypełnieniu będą jak maski pokazujące gradient lub bitmapę leżącą pod spodem.

Kiedy zaznaczysz modyfikator Zablokuj wypełnienie wraz z narzędziem Pędzel lub Wypełnienie kolorem oraz zaczniesz malować za pomocą tego narzędzia, wypełnienie bitmapą lub gradientem rozszerzy się na wszystkie przez ciebie malowane obiekty na Stole montażowym.

Użycie modyfikatora Zablokuj wypełnienie sprawia wrażenie, jakby jeden gradient lub bitmapa były użyte dla rozłącznych obiektów na Stole montażowym.

Używanie zablokowanego wypełnienia gradientem

 1. Zaznacz narzędzie Pędzel lub Wypełnienie kolorem i wybierz gradient lub bitmapę jako wypełnienie.
 2. Zaznacz Liniowy lub Radialne z menu Typ w panelu Kolor.
 3. Kliknij modyfikator Zablokuj wypełnienie  .
 4. Na początku pomaluj powierzchnie, na których chcesz umieścić środek wypełnienia, a następnie przejdź do innych powierzchni.

Użyj zablokowanego wypełnienia bitmapą

 1. Wybierz bitmapę, jakiej chcesz użyć.
 2. Zaznacz Bitmapa z menu Typ w panelu Kolor.
 3. Zaznacz narzędzie Pędzel lub Wypełnienie kolorem.
 4. Kliknij modyfikator Zablokuj wypełnienie  .
 5. Na początku pomaluj powierzchnie, na których chcesz umieścić środek wypełnienia, a następnie przejdź do innych powierzchni.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto