W tym artykule omówiono wycinki kodu używane we własnych składnikach.

Aby usprawnić obsługę własnego składnika, można do niego dodać wycinki kodu. Omówimy następujące dwa przykłady dostępne w programie Animate CC. Nowe wycinki kodu są dodawane w sekcji HTML5 Canvas > Składniki.

 1. Wycinek kodu służący do podłączania procedury obsługi kliknięć do przycisku

  // Disable multiple handlers, as these may be used in frame scripts
  if(!this.instance_name_here_click_cbk) {
  	function instance_name_here_click(evt) {
  		// Start your custom code
  		console.log("Button clicked");
  		// End your custom code
  	}
  
  	// Attach an event handler on the parent with the filter as the 
  	// Component instance’s id
  $("#dom_overlay_container").on("click", "#instance_name_here", instance_name_here_click.bind(this));
  	this.instance_name_here_click_cbk = true;
  }
  

  Procedura obsługi jest podłączana do elementu nadrzędnego (dom_overlay_container) z filtrem ustawionym na wystąpienie składnika. To ważne, ponieważ w momencie podłączania procedury obsługi wystąpienie składnika może być nieobecne. W ten sposób można zapewnić prawidłowy sposób uruchamiania modułów obsługi zdarzeń.

  W podobny sposób można także wprowadzić procedury obsługi zdarzeń do własnych składników.

 2. Wycinek kodu do pobrania wartości z dowolnego wejściowego elementu sterującego

  console.log($("#instance_name_here").val());
 3. Wycinek kodu uruchamiany, gdy wystąpienie składnika jest przyłączane do modelu DOM

  // Listen to the attached event, fired by component runtime
  
  $("#dom_overlay_container").on("attached", function(evt, param) {      
  // Check the id of the instance 
  if(param && param.id == 'movieClip_1') {              
  
  $("#movieClip_1").text("My Button");             
  }
  });
  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online