Podręcznik użytkownika Anuluj

Zaznaczanie obiektów w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Korzystanie z narzędzia Zaznaczanie w programie Animate

Program Animate umożliwia zaznaczanie obiektów przy użyciu narzędzi Wskaźnik, Zaznaczanie cząstkowe i Lasso. Przy zaznaczaniu obiektów i obrysów program Animate podświetla je ramką zaznaczenia. Zaznaczyć można także sam obrys lub samo wypełnienie obiektu. Można ukryć podświetlenie zaznaczenia, aby edytować obiekty bez niego.

Modyfikatory narzędzia Lasso

Narzędzie

Ikona

Opis

Narzędzie Zaznaczanie (V)

To narzędzie pozwala zaznaczać całe obiekty. Kliknij obiekt lub przeciągnij w celu utworzenia prostokątnego zaznaczenia. 

Narzędzie Zaznaczanie cząstkowe (A)

To narzędzie pozwala zmodyfikować ścieżkę ruchu animacji. Możliwe jest uaktywnienie punktów kontrolnych i uchwytów krzywych Beziera. Odpowiadają one poszczególnym klatkom kluczowym właściwości położenia. 

Narzędzie Lasso (L)

Korzystając z tego narzędzia, można zaznaczyć obiekt o nieregularnych kształtach. 

Narzędzie Wielokąt (L)

To narzędzie pozwala zdefiniować obszar zaznaczenia przy użyciu połączonych prostych odcinków. Aby uaktywnić to narzędzie, wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Wielokąt. 

Narzędzie Różdżka(L)

Korzystając z tego narzędzia, można zaznaczać obszary grafiki bitmapowej zawierające taki sam kolor lub podobne kolory.Aby uaktywnić to narzędzie, wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Różdżka.

Modyfikowanie obiektów

Aby zmodyfikować obiekt, należy go zaznaczyć. Można grupować obiekty i manipulować grupą tak, jak jednym obiektem. Zmodyfikowanie linii i kształtów może wpłynąć na inne linie i kształty w tej samej warstwie. Aby zapobiec przypadkowemu zaznaczeniu i zmodyfikowaniu grupy lub symbolu, można zablokować taki obiekt.

Modyfikowanie właściwości obiektu

Inspektor Właściwości pozwala zmieniać właściwości obrysu i wypełnienia obiektu. Po zaznaczeniu obiektu inspektor Właściwości pokazuje następujące dane:

 • Obrys i wypełnienie obiektu, jego rozmiar w pikselach oraz współrzędne x i y jego punktu przekształcenia.
 • Zaznaczenie mieszane, jeżeli zaznaczono kilka obiektów. Wymiary w pikselach oraz współrzędne x i y wybranego zbioru elementów.

Zaznaczanie obiektów za pomocą narzędzia Zaznaczanie

Narzędzie Zaznaczanie  pozwala zaznaczyć cały obiekt przez kliknięcie obiektu lub przeciągnięcie w celu uzyskania prostokątnej ramki zaznaczenia wokół obiektu. Aby zaznaczyć wystąpienie, grupę lub blok tekstu, należy przeciągnąć ramkę wokół całego obiektu.

Aby wybrać narzędzie Zaznaczanie, możesz także nacisnąć klawisz V. Aby tymczasowo przełączyć się na narzędzie Zaznaczanie, kiedy jest aktywne inne narzędzie, przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Command (macOS). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skróty klawiaturowe.

Aby wyłączyć opcję zaznaczania z klawiszem Shift, usuń zaznaczenie tej opcji w preferencjach ogólnych programu Animate. Zobacz Ustawianie preferencji w programie Animate

Zaznaczanie obiektów

 • Aby zaznaczyć obrys, wypełnienie, grupę, obiekt lub blok tekstu, kliknij ten obiekt.
 • Aby zaznaczyć połączone linie, kliknij dwukrotnie jedną z nich.
 • Aby zaznaczyć kształt wypełniony i jego obrys, kliknij dwukrotnie wypełnienie.
 • Aby zaznaczyć obiekt wewnątrz prostokątnego obszaru, przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół obiektu lub obiektów.
Poszerzanie zaznaczeń
 • Aby dodać do zaznaczenia, przytrzymaj klawisz Shift, tworząc kolejne zaznaczenia.
 • Aby zaznaczyć wszystko na każdej warstwie na stole montażowym, wybierz polecenie Edytuj > Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze Control+A (Windows) albo Command+A (macOS). Polecenie Zaznacz wszystko nie zaznacza obiektów w warstwach zablokowanych lub ukrytych ani w warstwach poza bieżącą osią czasu.
 • Aby zaznaczyć wszystko na warstwie pomiędzy klatkami kluczowymi, kliknij klatkę na osi czasu.

Usuwanie wszystkich zaznaczeń

Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na każdej warstwie, wybierz opcję Edytuj > Odznacz wszystko lub naciśnij klawisze Control+Shift+A (Windows) albo Command+Shift+A (macOS).Więcej informacji można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe.

Usuwanie zaznaczenia poszczególnych elementów

Aby usunąć zaznaczenie elementu z grupy zaznaczonych obiektów:

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie.
 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.
 3. Kliknij dany element.

Można tak zrobić w przypadku obrysów, wypełnień i obiektów rysunków. 

Blokowanie/odblokowywanie

Aby zablokować lub odblokować grupę bądź symbol, zaznacz je i wybierz polecenie Modyfikuj > Ułóż > Blokuj. Wybierając polecenie Modyfikuj > Ułóż > Odblokuj, można odblokować grupy lub symbole.

Rysowanie odręcznego obszaru zaznaczenia przy użyciu narzędzia Lasso

Narzędzie Lasso pozwala uzyskać asymetryczną ramkę zaznaczenia. Wybierz to narzędzie na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz L. Zależnie od ustawionych preferencji w celu zaznaczenia obiektu należy albo całkowicie, albo częściowo objąć go ramką zaznaczenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Ustawianie preferencji zaznaczania na tej stronie.

 1. Przeciągnij narzędziem Lasso  wokół obszaru obiektu. Aby zaznaczyć okrąg wewnątrz obiektu, przeciągnij wokół niego narzędziem Lasso.

 2. Zakończ pętlę w przybliżeniu w miejscu rozpoczęcia lub pozwól zakończyć ją programowi Animate automatycznie. Program Animate domknie kontur zaznaczenia i podświetli zaznaczony obiekt. 

Rysowanie ostrokątnego obszaru zaznaczenia przy użyciu modyfikatora Wielokąt narzędzia Lasso

Modyfikator Wielokąt narzędzia Lasso umożliwia zdefiniowanie obszaru zaznaczenia przy użyciu połączonych prostych odcinków. Wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Wielokąt. 

 1. Wybierz modyfikator trybu wielokąta narzędzia Lasso w opcjach panelu Narzędzia.

 2. Kliknij obiekt, aby ustalić punkt początkowy. 

 3. Umieść kursor w miejscu zakończenia pierwszego odcinka i kliknij. W analogiczny sposób wybieraj punkty końcowe kolejnych odcinków.

 4. Aby zamknąć obszar zaznaczenia, kliknij dwukrotnie ostatnie miejsce. Program Animate domknie kontur zaznaczenia i podświetli zaznaczony obiekt. 

Rysowanie obszaru zaznaczenia z krawędziami prostymi i odręcznymi

Narzędzie Lasso i jego modyfikator Wielokąt umożliwiają przełączanie między odręcznym i wielokątnym trybem zaznaczania.

 1. Usuń zaznaczenie modyfikatora trybu Wielokąt narzędzia Lasso.
 2. Aby narysować segment odręczny, przeciągnij narzędziem Lasso po stole montażowym.
 3. Aby określić punkty początkowe i końcowe poszczególnych nowych odcinków, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij obszar. 

  W ten sposób można rysować segmenty przy użyciu prostych odcinków. 

 4. Aby zamknąć obszar zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zwolnij przycisk myszy. Program Animate domknie obszar zaznaczenia.  

  • Kliknij dwukrotnie koniec linii obszaru zaznaczenia.

Ukrywanie podświetlenia zaznaczenia

Aby wyświetlić ostateczną wersję kompozycji, można wyłączyć podświetlanie obiektów przy zaznaczaniu i edytowaniu. 

 1. Wybierz opcję Widok > Ukryj krawędzie.

Ponowne wybranie opcji Ukryj krawędzie pozwala włączyć podświetlanie zaznaczeń.

Ustawianie własnych kolorów obwiedni dla zaznaczanych obiektów

Program pozwala dostosować kolory prostokątów obwiedni wyświetlanych wokół zaznaczonych obiektów na stole montażowym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (macOS).

 2. Kliknij kategorię Ogólne.
 3. W sekcji Kolor podświetlenia ustaw kolory dla każdego typu obiektu i kliknij przycisk OK.

Ustawianie preferencji zaznaczania

Narzędzia Wskaźnik, Zaznaczanie cząstkowe i Lasso pozwalają zaznaczać obiekty metodą klikania. Narzędzia Wskaźnik i Zaznaczanie cząstkowe pozwalają zaznaczać obiekty metodą rysowania wokół nich prostokątnych ramek zaznaczenia. Narzędzie Lasso pozwala zaznaczać obiekty metodą rysowania wokół nich dowolnych ramek zaznaczenia. Wokół zaznaczonego obiektu pojawia się prostokątna ramka.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (macOS).

 2. W kategorii Ogólne okna dialogowego Preferencje wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczać tylko obiekty i punkty wewnątrz ramki, usuń zaznaczenie opcji Przyciąganie narzędzi Zaznaczanie i Lasso. Będą zaznaczane punkty leżące w obszarze zaznaczenia.

  • Aby zaznaczać obiekty i grupy częściowo znajdujące się w ramce zaznaczenia, zaznacz opcję Przyciąganie narzędzi Zaznaczanie i Lasso.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto