Informacje o trybach mieszania

Tryby mieszania pozwalają na tworzenie obrazów kompozytowych. Składanie to proces różnicowania stopnia przezroczystości lub natężenia kolorów nachodzących na siebie obiektów. Mieszanie daje możliwość uzyskania niepowtarzalnych efektów dzięki łączeniu kolorów w nachodzących na siebie klipach filmowych.

Tryb mieszania zawiera następujące elementy:

Kolor mieszany

Jest to kolor zastosowany w trybie mieszania.

Krycie

Jest to stopień przezroczystości zastosowany w trybie mieszania.

Kolor bazowy

Jest to kolor pikseli położonych pod kolorem mieszanym.

Kolor wynikowy

Jest to wynik wpływu koloru mieszanego na kolor bazowy.

Tryby mieszania uzależnione są zarówno od koloru obiektu, na którym przeprowadza się mieszanie, jak i koloru znajdującego się pod nim. Firma Adobe® zaleca wypróbowanie różnych trybów mieszania dla osiągnięcia pożądanego efektu.

Zwykły

Nakłada kolor bez żadnych oddziaływań z kolorem bazowym.

Warstwa

Pozwala układać klipy filmowe jeden na drugim bez wpływu na ich kolory.

Ciemniej

Wpływa jedynie na obszary jaśniejsze od koloru mieszanego. Obszary ciemniejsze pozostają bez zmian.

Mnożenie

Mnoży kolor bazowy przez kolor mieszania, czego wynikiem są kolory ciemniejsze.

Jaśniej

Wpływa jedynie na piksele ciemniejsze od koloru mieszanego. Obszary jaśniejsze pozostają bez zmian.

Raster

Mnoży odwrotność koloru mieszania przez kolor bazowy, czego wynikiem jest efekt rozjaśnienia.

Nakładka

Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od kolorów bazowych.

Ostre światło

Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od koloru mieszanego. Efekt jest podobny do efektu oświetlenia obrazu światłem punktowym.

Różnica

Odejmuje kolor mieszany od koloru bazowego, lub odwrotnie, w zależności od tego, który z nich ma większą jasność. Wynik takiego mieszania daje efekt negatywu koloru.

Dodaj

Powszechnie używany dla uzyskania efektu animowanego rozjaśnianego rozpuszczania pomiędzy dwoma obrazami.

Odejmij

Powszechnie używany dla uzyskania efektu animowanego przyciemnianego rozpuszczania pomiędzy dwoma obrazami.

Odwróć

Tworzy odwrotność koloru bazowego.

Alfa

Nakłada maskę alfa.

Wymaż

Usuwa wszystkie piksele koloru bazowego, łącznie z pikselami obrazu tła.

Uwaga: Tryby mieszania Wymaż i Alfa wymagają zastosowania trybu Warstwa do macierzystego klipu filmowego. Nie można zastosować trybu Wymaż do klipu tła, gdyż wówczas obiekt byłby niewidoczny.

Przykłady trybów mieszania

Poniższe przykłady pokazują w jaki sposób różne tryby mieszania wpływają na wygląd obrazu: Ostateczny wynik działania trybu mieszania może być jednak inny, w zależności od koloru obrazu podstawowego i rodzaju zastosowanego trybu.Obraz oryginalnyWarstwaCiemniejMnożenieJaśniejRasterNakładkaOstre światłoDodanieOdejmowanieRóżnicaOdwróć

Stosowanie trybu mieszania

Aby zastosować przejścia do wybranych klipów filmowych należy posłużyć się kartą Inspektora właściwości.

Uwaga:

Nie można zastosować różnych trybów mieszania do różnych symboli graficznych, ponieważ podczas publikowania pliku SWF wiele symboli graficznych zostaje scalonych w jeden kształt.

  1. Zaznacz na Stole montażowym obiekt klipu filmowego, do którego ma być zastosowany tryb mieszania.
  2. Aby dostosować kolor i przezroczystość obiektu klipu filmowego, skorzystaj z menu wysuwanego Kolor na panelu Właściwości.
  3. Wybierz tryb mieszania dla klipów filmowych z menu wysuwanego Mieszaj na panelu Właściwości. Wybrany tryb mieszania zostaje zastosowany do zaznaczonego obiektu.
  4. Sprawdź, czy wybrany tryb mieszania jest właściwy dla uzyskania pożądanego efektu.

    Wypróbuj różne ustawienia koloru i przezroczystości klipu, oraz różne tryby mieszania, tak, aby ostateczny efekt był zadowalający.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online