Skopiuj właściwości animacji ruchu na oś czasu w postaci kodu ActionScript 3.0 i zastosuj je do innego symbolu. Zastosuj ruch w panelu Operacje lub w plikach źródłowych (na przykład w plikach klas) ze skryptami ActionScript 3.0.

Aby dostosować kod ActionScript generowany przez program Animate do potrzeb konkretnego projektu, można skorzystać z klas fl.motion. 

Kopiowanie ruchu jako kodu ActionScript 3.0

Kopiowanie ruchu jako kodu ActionScript 3.0 pozwala przechwycić następujące właściwości animacji ruchu:

 • Położenie
 • Skala

 • Pochylenie

 • Obrót

 • Punkt przekształcenia

 • Kolor

 • Tryb mieszania

 • Orientacja ścieżki

 • Ustawienie buforowania jako bitmapy

 • Krzywe napięcia

 • Filtry

 • Obrót i położenie 3D

 1. Zaznacz zakres animacji na osi czasu lub obiekt na stole montażowym zawierający animację ruchu do skopiowania. Do skopiowania w formie skryptu ActionScript 3.0 można wybrać tylko jeden zakres animacji lub obiekt animowany.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji lub animowane wystąpienie na stole montażowym i wybierz polecenie Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0.

Zobacz także

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online