Podręcznik użytkownika Anuluj

Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Program Animate obsługuje publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for iOS. Aplikacje AIR for iOS można uruchamiać na telefonach iPhone i tabletach iPad firmy Apple. Podczas publikowania dla systemu iOS program Animate konwertuje pliki FLA na natywne aplikacje dla telefonu iPhone. 

Informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych aplikacji AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych podano na stronie wymagań systemowych środowiska AIR.

Szczegółowe instrukcje dotyczące pakowania aplikacji dla telefonu iPhone można znaleźć w artykule Tworzenie aplikacji Adobe AIR za pomocą narzędzia Packager for iPhone.

 Program Animate umożliwia dodanie ścieżki do zestawu SDK systemu iOS tylko pod warunkiem, że aplikacja AIR zawiera plik ANE. Aby dodać plik ANE, wybierz polecenie Plik > Ustawienia ActionScript > Ścieżka biblioteki.

Obsługa środowiska AIR 17.0 i wtyczki Flash Player 17.0

Środowisko AIR for iOS 17.0 umożliwia generowanie 64-bitowych plików binarnych wraz z domyślnymi plikami 32-bitowymi. Dzięki temu tworzone aplikacje są zgodne z wymaganiem firmy Apple dotyczącym aplikacji dla systemu iOS. Aktualizacja AIR 17.0 dla systemu iOS udostępnia domyślnie aktywną opcję Włącz szybsze pakowanie na zakładce Wdrażanie okna dialogowego Ustawienia środowiska AIR for iOS.

Wdrażanie aplikacji AIR bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS

Ważna zmiana obiegu pracy wdrażania aplikacji AIR polega na umożliwieniu wdrażania aplikacji AIR bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS. Dotąd wdrożenie aplikacji AIR na urządzeniu z systemem iOS wymagało jej wywołania z poziomu programu iTunes.

Program Animate umożliwia wdrażanie aplikacji AIR bezpośrednio w systemie iOS — z pominięciem programu iTunes. Ta funkcja skraca czas publikowania aplikacji AIR dla systemu iOS, dzięki czemu znacznie poprawia produktywność i wydajność programistów.

Uwaga: Konieczne jest zainstalowanie programu iTunes na komputerze z programem Animate

Aby włączyć wdrażanie bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że na komputerze z programem Animate jest zainstalowany program iTunes.
 2. W programie Animate w panelu Właściwości kliknij przycisk obok pozycji Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.

 1. Na zakładce Wdrożenie wybierz opcję Zainstaluj aplikację na podłączonym urządzeniu z systemem iOS.

 1. Kliknij przycisk Publikuj.

Testowanie i debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Program Animate można zintegrować z oprogramowaniem Apple Xcode, aby uzyskać dostęp do natywnego symulatora systemu iOS, który służy do testowania i debugowania aplikacji AIR przeznaczonych dla systemu iOS. Symulator systemu iOS jest bardzo przydatny, gdy nie można bezpośrednio korzystać z urządzeń takich jak telefon iPhone czy tablet iPad. Natywny symulator systemu iOS umożliwia również testowanie i debugowanie aplikacji AIR na wielu urządzeniach (telefonach iPhone i tabletach iPad). Symulator ten można zintegrować tylko z programem Flash CS6 działającym w systemie Mac OS.

Aby korzystać z symulatora systemu iOS w programie Animate, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Xcode. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfigurowanie oprogramowania Xcode do obsługi symulatora systemu iOS.

 Aby pracować z symulatorem systemu iOS, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję środowiska AIR.

Od wersji 16 zestawu SDK (aktualizacji 2014.2) program Animate instaluje i uruchamia aplikacje dla systemu iOS w symulatorze systemu iOS.

Konfigurowanie oprogramowania Xcode do obsługi symulatora systemu iOS

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Xcode dostępne na stronie http://developer.apple.com i w sklepie Mac App Store.
 2. Uruchom program Animate.
 3. Utwórz dokument środowiska AIR for iOS lub otwórz istniejący.
 4. W panelu Właściwości ustaw wersję odtwarzacza na najnowszą wersję środowiska AIR.
 5. Kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.

 1. Na zakładce Ogólne wprowadź w pełni kwalifikowaną ścieżkę do zestawu SDK symulatora systemu iOS (ręcznie lub za pomocą opcji przeglądania). Na przykład:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk

 1. Na zakładce Wdrożenie podaj certyfikat i hasło. Opcjonalnie podaj profil informacyjny aplikacji AIR.

 1. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć procedurę.

Teraz można testować i debugować aplikację przy użyciu symulatora systemu iOS. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Testowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS i Debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS.

Testowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Przed rozpoczęciem testowania aplikacji AIR upewnij się, że jest skonfigurowane oprogramowanie Xcode i jest ustawiona ścieżka do zestawu SDK telefonu iPhone.

 1. W programie Animate wybierz polecenie Sterowanie > Testuj film > w symulatorze systemu iOS, aby wywołać symulator systemu iOS. Jeśli nie ustawiono ścieżki do zestawu SDK symulatora systemu iOS w oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS, zostanie wygenerowany wyjątek z informacją o tym fakcie.
 2. Przejdź do aplikacji w symulatorze systemu iOS i kliknij aplikację, aby ją uruchomić.

Debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Przed rozpoczęciem debugowania aplikacji AIR upewnij się, że jest skonfigurowane oprogramowanie Xcode i jest ustawiona ścieżka do zestawu SDK telefonu iPhone.

 1. W programie Animate wybierz polecenie Debugowanie > Debuguj film > w symulatorze systemu iOS, aby wywołać symulator systemu iOS. Jeśli nie ustawiono ścieżki do zestawu SDK symulatora systemu iOS w oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS, zostanie wygenerowany wyjątek z informacją o tym fakcie.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Debugowanie > Rozpocznij zdalną sesję debugowania > ActionScript 3.0.
 3. Przejdź do aplikacji w symulatorze systemu iOS i kliknij aplikację, aby ją uruchomić.

Publikowanie aplikacji AIR dla urządzeń z wyświetlaczami Retina o wysokich rozdzielczościach

Program Animate umożliwia tworzenie złożonych aplikacji AIR dla systemu iOS z rozszerzoną obsługą wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości typu Retina. Podczas publikowania aplikacji AIR można wybrać wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości typu Retina.

 1. Otwórz istniejący lub utwórz dokument AIR for iOS w programie Animate.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.

 1. Na zakładce Ogólne ustaw w polu Rozdzielczość wartość Wysoka.

 1. Kliknij przycisk Publikuj.

Testowanie i debugowanie przy użyciu trybu interpretera

Tryb interpretera usprawnia debugowanie i testowanie aplikacji AIR napisanych dla systemu iOS. Gdy jest wybrany tryb interpretera, aplikacje AIR są instalowane bez konwersji na kod ARM.

Aby wybrać tryb interpretera, należy wykonać następujące czynności:

 1. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 2. Na karcie Wdrożenie wybierz jedną z opcji wdrażania w systemie iOS: Testowanie na urządzeniu w trybie interpretera lub Debugowanie na urządzeniu w trybie interpretera.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć procedurę.

 Można spakować i wczytać wiele plików SWF zawierających kod bajtowy ActionScript przy użyciu zarówno trybu interpretera, jak i trybu kompilacji z wyprzedzeniem.

Trybu interpretera należy używać wyłącznie do testowania i debugowania. Plików instalacyjnych środowiska AIR wygenerowanych w trybie interpretera nie można wysyłać do sklepu Mac App Store.

Testowanie i debugowanie na urządzeniu z systemem iOS podłączonym do portu USB

Aplikacje można testować i debugować na urządzeniach z systemem iOS podłączonych do portu USB. Ta funkcja uzupełnia środowisko zdalnego testowania i debugowania za pośrednictwem sieci Wi-Fi dostępne w programie Animate. Możliwość podłączania urządzeń do portów USB upraszcza obiegi pracy testowania i debugowania. Wymagają one wtedy mniej kroków ręcznych, a tym samym są szybsze.

Aby włączyć testowanie lub degubowanie za pośrednictwem złącza USB, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • (Debugowanie) Wybierz polecenie Debuguj > Debuguj film > Na urządzeniu przez USB.
 • (Testowanie) Wybierz polecenie Sterowanie > Testuj film > Na urządzeniu przez USB.

Łączność z wieloma urządzeniami USB

Program Animate obsługuje jednoczesne testowanie aplikacji na wielu urządzeniach. Za pośrednictwem portów USB można podłączyć i testować wiele urządzeń.

Takie rozwiązanie pozwala podczas testów jednocześnie wdrażać aplikacje na wielu urządzeniach z różnymi rozmiarami ekranów, wersjami systemów operacyjnych i konfiguracjami sprzętowymi. Ułatwia to równoczesne analizowanie wydajności aplikacji na różnych urządzeniach.

 1. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 2. Na zakładce Wdrożenie jest wyświetlana lista wszystkich podłączonych urządzeń. Zaznacz urządzenia, na których chcesz opublikować aplikację.
 3. Kliknij przycisk Publikuj.

Dodawanie ikon xxhdpi (144x144)

Plik app-descriptor.xml umożliwia ręczne dodawanie ikon xxhdpi dla aplikacji AIR. Program Animate umożliwia dodawanie ikon xhdpi (96x96) przy użyciu okna dialogowego zarządzania zestawem SDK środowiska AIR. Aby dodać ikony o wyższej rozdzielczości, można ręcznie zmodyfikować plik app-descriptor.xml aplikacji AIR, wprowadzając w nim następujący znacznik:

<icon><image144x144>{lokalizacja pliku PNG}/[nazwa_ikony-144x144].png</image144x144></icon>

Więcej informacji o pliku app-descriptor.xml file można znaleźć w tym artykule pomocy.

Rozwiązywanie problemów

 • Opublikowanie aplikacji AIR for iOS nie powiedzie się, jeżeli podana nazwa pliku FLA lub SWF będzie zawierać znaki dwubajtowe.
 • Program Animate ulegnie awarii (zawieszeniu) w przypadku odłączenia urządzenia w trakcie publikowania aplikacji AIR for iOS.

Środowisko AIR for iOS obsługuje trzy nowe języki: duński, hebrajski i norweski.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto