Podręcznik użytkownika Anuluj

Publikowanie plików OAM

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacji ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  9. Przekształcanie linii i kształtów
  10. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  11. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  12. Panel Kolory w programie Animate CC
  13. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  14. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  15. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  16. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  17. Grafika 3D
  18. Praca z symbolami w programie Animate
  19. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  20. Praca z bibliotekami w programie Animate
  21. Eksportowanie dźwięków
  22. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  23. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  24. Stosowanie trybów mieszania
  25. Układanie obiektów
  26. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  27. Teksty wielojęzyczne
  28. Korzystanie z kamery w programie Animate
  29. Filtry graficzne
  30. Dźwięk a język ActionScript
  31. Preferencje rysowania
  32. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  12. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  13. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  14. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  15. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  16. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  17. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  9. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  11. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  12. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  13. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  14. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  15. Eksportowanie plików projektora
  16. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  17. Szablony publikowania w formacie HTML
  18. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  19. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

W tym artykule omówiono publikowanie plików OAM w programie Animate.

Zawartość z programu Animate w formatach HTML5 Canvas, ActionScript i WebGL można eksportować jako pliki widżetów animowanych OAM. Pliki OAM wygenerowane przez program Animate można umieszczać w innych aplikacjach firmy Adobe, takich jak Dreamweaver, Muse i InDesign.

Eksportowanie i publikowanie zawartości z programu Animate w formacie OAM

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania > Pakiet OAM. Zaznacz pole wyboru Pakiet OAM.

 2. W polu Plik wyjściowy wskaż lokalizację pakietu i wprowadź jego nazwę.

 3. W sekcji Obraz plakatu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Generuj z bieżącej klatki (PNG), aby wygenerować plik z zawartości bieżącej klatki. Wybierz opcję Przezroczysty, aby ustawić przezroczysty plik PNG jako obraz plakatu.
  • Wybierz opcję Użyj tego pliku, aby wybrać zewnętrzny plik PNG jako obraz plakatu.
  Ustawienia publikowania plików OAM

Tworzenie plików OAM z przezroczystym tłem dla typów dokumentów Canvas

 1. Otwórz dokument Canvas, który chcesz wyeksportować.

 2. W panelu Właściwości wybierz opcję Kolor stołu i ustaw w polu Procent kanału alfa na 0.

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

  Przezroczystość elementu Canvas

Tworzenie aktywnych plików OAM dla typów dokumentów Canvas

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.

 2. Na zakładce Podstawowe zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanie. Gwarantuje to, że animacja reaguje w odniesieniu do szerokości, wysokości lub obu wymiarów. Zmienia rozmiar opublikowanych danych wyjściowych na podstawie rozdzielczości ekranu. Wynikiem działania tej opcji są aktywne, ostre i czytelne dane wyjściowe zgodne z wyświetlaczami o wysokich rozdzielczościach.

  Skalowanie aktywne

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

Przykład użycia pliku OAM w innych aplikacjach firmy Adobe (Muse)

 1. Uruchom program Adobe Muse i otwórz witrynę, którą chcesz edytować.

 2. W widoku planowania kliknij dwukrotnie nazwę strony, do której chcesz dodać animację.

 3. Wybierz opcję Plik > Umieść i wskaż plik OAM w folderze witryny.

 4. Kliknij na stronie, aby umieścić animację.

 5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść animację w odpowiednim miejscu strony. Choć tło animacji wygląda na jednolite w programie Muse, jest ono przezroczyste na podglądzie strony oraz na opublikowanej stronie.

 6. Wybierz opcję Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby upewnić się, że animacja jest wyświetlana w oczekiwany sposób. Aby wprowadzić zmiany, wróć do programu Muse i odpowiednio zmodyfikuj położenie elementów strony. W panelu Zasoby widać teraz plik OAM wymieniony jako zasób.

 7. Kliknij łącze Publikuj w panelu Sterowanie. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK, aby opublikować aktualizacje witryny.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?