W tym artykule omówiono publikowanie plików OAM w programie Animate CC.

Zawartość z programu Animate w formatach HTML5 Canvas, ActionScript i WebGL można eksportować jako pliki widżetów animowanych OAM. Pliki OAM wygenerowane przez program Animate można umieszczać w innych aplikacjach firmy Adobe, takich jak Dreamweaver, Muse i InDesign.

Eksportowanie i publikowanie zawartości z programu Animate w formacie OAM

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania > Pakiet OAM. Zaznacz pole wyboru Pakiet OAM.

 2. W polu Plik wyjściowy wskaż lokalizację pakietu i wprowadź jego nazwę.

 3. W sekcji Obraz plakatu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Generuj z bieżącej klatki (PNG), aby wygenerować plik z zawartości bieżącej klatki. Wybierz opcję Przezroczysty, aby ustawić przezroczysty plik PNG jako obraz plakatu.
  • Wybierz opcję Użyj tego pliku, aby wybrać zewnętrzny plik PNG jako obraz plakatu.
  Ustawienia publikowania plików OAM

Tworzenie plików OAM z przezroczystym tłem dla typów dokumentów Canvas

 1. Otwórz dokument Canvas, który chcesz wyeksportować.

 2. W panelu Właściwości wybierz opcję Kolor stołu i ustaw w polu Procent kanału alfa na 0.

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

  Przezroczystość elementu Canvas

Tworzenie aktywnych plików OAM dla typów dokumentów Canvas

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.

 2. Na zakładce Podstawowe zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanie. Gwarantuje to, że animacja reaguje w odniesieniu do szerokości, wysokości lub obu wymiarów. Zmienia rozmiar opublikowanych danych wyjściowych na podstawie rozdzielczości ekranu. Wynikiem działania tej opcji są aktywne, ostre i czytelne dane wyjściowe zgodne z wyświetlaczami o wysokich rozdzielczościach.

  Skalowanie aktywne

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

Przykład użycia pliku OAM w innych aplikacjach firmy Adobe (Muse)

 1. Uruchom program Adobe Muse i otwórz witrynę, którą chcesz edytować.

 2. W widoku planowania kliknij dwukrotnie nazwę strony, do której chcesz dodać animację.

 3. Wybierz opcję Plik > Umieść i wskaż plik OAM w folderze witryny.

 4. Kliknij na stronie, aby umieścić animację.

 5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść animację w odpowiednim miejscu strony. Choć tło animacji wygląda na jednolite w programie Muse, jest ono przezroczyste na podglądzie strony oraz na opublikowanej stronie.

 6. Wybierz opcję Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby upewnić się, że animacja jest wyświetlana w oczekiwany sposób. Aby wprowadzić zmiany, wróć do programu Muse i odpowiednio zmodyfikuj położenie elementów strony. W panelu Zasoby widać teraz plik OAM wymieniony jako zasób.

 7. Kliknij łącze Publikuj w panelu Sterowanie. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK, aby opublikować aktualizacje witryny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online