Publikowanie plików OAM

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

W tym artykule omówiono publikowanie plików OAM w programie Animate.

Zawartość z programu Animate w formatach HTML5 Canvas, ActionScript i WebGL można eksportować jako pliki widżetów animowanych OAM. Pliki OAM wygenerowane przez program Animate można umieszczać w innych aplikacjach firmy Adobe, takich jak Dreamweaver, Muse i InDesign.

Eksportowanie i publikowanie zawartości z programu Animate w formacie OAM

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania > Pakiet OAM. Zaznacz pole wyboru Pakiet OAM.

 2. W polu Plik wyjściowy wskaż lokalizację pakietu i wprowadź jego nazwę.

 3. W sekcji Obraz plakatu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Generuj z bieżącej klatki (PNG), aby wygenerować plik z zawartości bieżącej klatki. Wybierz opcję Przezroczysty, aby ustawić przezroczysty plik PNG jako obraz plakatu.
  • Wybierz opcję Użyj tego pliku, aby wybrać zewnętrzny plik PNG jako obraz plakatu.
  Ustawienia publikowania plików OAM

Tworzenie plików OAM z przezroczystym tłem dla typów dokumentów Canvas

 1. Otwórz dokument Canvas, który chcesz wyeksportować.

 2. W panelu Właściwości wybierz opcję Kolor stołu i ustaw w polu Procent kanału alfa na 0.

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

  Przezroczystość elementu Canvas

Tworzenie aktywnych plików OAM dla typów dokumentów Canvas

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.

 2. Na zakładce Podstawowe zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanie. Gwarantuje to, że animacja reaguje w odniesieniu do szerokości, wysokości lub obu wymiarów. Zmienia rozmiar opublikowanych danych wyjściowych na podstawie rozdzielczości ekranu. Wynikiem działania tej opcji są aktywne, ostre i czytelne dane wyjściowe zgodne z wyświetlaczami o wysokich rozdzielczościach.

  Skalowanie aktywne

 3. Opublikuj plik OAM przy użyciu opcji w oknie Ustawienia publikowania.

Przykład użycia pliku OAM w innych aplikacjach firmy Adobe (Muse)

 1. Uruchom program Adobe Muse i otwórz witrynę, którą chcesz edytować.

 2. W widoku planowania kliknij dwukrotnie nazwę strony, do której chcesz dodać animację.

 3. Wybierz opcję Plik > Umieść i wskaż plik OAM w folderze witryny.

 4. Kliknij na stronie, aby umieścić animację.

 5. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie umieść animację w odpowiednim miejscu strony. Choć tło animacji wygląda na jednolite w programie Muse, jest ono przezroczyste na podglądzie strony oraz na opublikowanej stronie.

 6. Wybierz opcję Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby upewnić się, że animacja jest wyświetlana w oczekiwany sposób. Aby wprowadzić zmiany, wróć do programu Muse i odpowiednio zmodyfikuj położenie elementów strony. W panelu Zasoby widać teraz plik OAM wymieniony jako zasób.

 7. Kliknij łącze Publikuj w panelu Sterowanie. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK, aby opublikować aktualizacje witryny.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto