Wtyczki obsługi platform niestandardowych uzupełniają program Animate o funkcje związane z platformami, z którymi program ten domyślnie nie współpracuje. Zainstalowanie wtyczki obsługi platformy niestandardowej pozwala tworzyć w programie Animate grafikę i animacje, a następnie publikować je w formacie obsługiwanym przez tę wtyczkę. Dzięki wtyczce obsługi określonej platformy można tworzyć przeznaczone do niej materiały, korzystając z zaawansowanych narzędzi do obróbki grafiki i animacji dostępnych w programie Animate. W tym celu wystarczy zainstalować wtyczkę obsługi platformy w programie Animate za pomocą jednej z poniższych metod:

 • Pobierz wtyczkę ze strony dodatków firmy Adobe i zainstaluj ją przy użyciu aplikacji Creative Cloud.
 • Jeśli wtyczka jest dostępna jako pakiet ZXP, zainstaluj go przy użyciu aplikacji Adobe Extension Manager. 

Po zainstalowaniu wtyczki w programie Animate staje się dostępny nowy typ dokumentu. Podczas pracy nad materiałem można korzystać z zestawu narzędzi, jaki wtyczka udostępnia dla platformy. Do publikowania efektów pracy program Animate używa ustawień skonfigurowanych dla platformy niestandardowej. 

Instalowanie wtyczki obsługi platformy niestandardowej ze strony dodatków

Wtyczkę obsługi platformy niestandardowej można uzyskać z witryny dodatków firmy Adobe i zainstalować w następujący sposób:
 1. Zainstaluj i uruchom aplikację Adobe Creative Cloud. 
 2. Zaloguj się na stronie dodatków firmy Adobe przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła. 
 3. W lewym panelu kliknij opcję Animate. Zostaną wyświetlone dodatki do programu Animate, które można kupić lub pobrać. 
 4. Wybierz wtyczkę obsługującą odpowiednią platformę niestandardową, aby wyświetlić informacje o niej, na przykład sprawdzić jej funkcje i zgodność.
 5. Kup lub pobierz wtyczkę na stronie szczegółów. Wtyczka zostanie umieszczona w aplikacji Adobe Creative Cloud na komputerze. Po pomyślnej instalacji zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie. 
 6. Uruchom program Animate. Strona początkowa będzie zawierać platformę niestandardową jako jeden z typów dokumentów. 
Welcome

Instalowanie pliku ZXP wtyczki

Jeśli masz wtyczkę jako plik ZXP, wykonaj następujące czynności w celu jej zainstalowania:

 1. Upewnij się, że jest zainstalowany program Animate CC 2014.1 lub nowszy.
 2. Pobierz aplikację Adobe Extension Manager CC ze strony Adobe Exchange i zainstaluj ją na komputerze.
 3. Kliknij dwukrotnie plik <wtyczka>.zxp. Zostanie wyświetlone okno aplikacji Adobe Extension Manager.
 4. Po pomyślnej instalacji wtyczka znajdzie się w aplikacji Adobe Extension Manager w kategorii Rozszerzenia.
AEM-install-success

Tworzenie i publikowanie dokumentu platformy niestandardowej

Aby utworzyć i opublikować dokument dla platformy niestandardowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy. 
Nowy dokument
Nowy dokument

2. W oknie dialogowym Nowy dokument wybierz profil konwersji spośród zakładek u góry ekranu, na przykład Animacja postaci, Sieci społecznościowe, Gra, Edukacja, Reklamy, Strony internetowe i Zaawansowane. Wybierz typ nowego dokumentu dodany przez wtyczkę platformy niestandardowej, a następnie kliknij przycisk OK. Będą widoczne następujące zmiany:

 • Tytuł dokumentu jest wyświetlany w formie <typ dokumentu> (własny) 
 • W panelu Właściwości jest wyświetlana nazwa wtyczki wraz z jej ustawieniami i właściwościami.
 • W panelu narzędzi są wyświetlane narzędzia udostępniane przez wtyczkę.

3. Przygotuj animację przy użyciu narzędzi programu Animate.

4. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia publikowania dla platformy niestandardowej, wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.

5. Aby opublikować dokument, wybierz polecenie Plik > Publikuj.

CustomPlatformDocumentType

Uwaga:

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online