Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z wieloma typami plików w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o plikach programu Animate

Program Animate obsługuje wiele różnych typów plików, z których każdy ma inne przeznaczenie:

 • Pliki FLA są to najważniejsze spośród plików tworzonych w programie Animate. Zawierają podstawowe informacje o obiektach multimedialnych, osi czasu i skryptach używanych w dokumencie Animate. Obiekty multimedialne są to różne obiekty graficzne, tekstowe, dźwiękowe i filmowe, które współtworzą dokument programu Animate. Oś czasu jest to specjalna oś programu Animate służąca do określania czasu wyświetlania poszczególnych obiektów multimedialnych na stole montażowym. Kod ActionScript® pozwala lepiej kontrolować działanie dokumentów programu Animate i określać ich reakcje na działania użytkownika.

 • Nieskompresowane pliki XFL są podobne do plików FLA. Plik XLF i pozostałe skojarzone z nim pliki zawarte w tym samym folderze stanowią nieskompresowany odpowiednik pliku FLA. Dzięki temu formatowi grupy użytkowników mogą łatwiej równocześnie pracować nad różnymi elementami projektu Animate. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Praca z nieskompresowanymi plikami XFL.

 • Pliki SWF są to skompilowane wersje plików FLA wyświetlane na stronach internetowych. Podczas publikowania pliku FLA program Animate tworzy plik SWF.

  Format SWF programu Animate stanowi otwarty standard obsługiwany przez wiele aplikacji. Więcej informacji o formatach zapisu danych w programie Animate można uzyskać pod adresem http://www.adobe.com/go/flashplayer_pl.

 • Pliki AS to pliki języka ActionScript. Dzięki nim niektóre lub nawet wszystkie fragmenty kodu ActionScript można zapisać poza plikiem FLA, co może usprawnić obsługę takiego kodu i jest wygodne w przypadku dużych projektów, kiedy nad różnymi fragmentami dokumentu programu pracują różne osoby.

 • Pliki SWC zawierają składniki programu Animate do wielokrotnego użytku. Każdy plik SWC obejmuje skompilowany klip filmowy, kod ActionScript oraz wszelkie inne zasoby wymagane przez dany składnik. Uwaga: Do programu Animate nie można importwać plików SWC.
 • Pliki ASC zawierają kod ActionScript, który będzie wykonywany na komputerze wyposażonym w oprogramowanie Adobe Media Server. Pliki takie powodują, że serwer poprawnie interpretuje kod ActionScript zawarty w pliku SWF. Uwaga: Pliki ASC nie są obsługiwane w programie Animate.
 • Pliki JSFL są to pliki skryptów JavaScript implementujących nowe funkcje programu Animate.
 • Pliki APR umożliwiają łączenie szablonów publikowania dokumentów Canvas z ustawieniami profilów publikowania. W przyszłości z profilem publikowania będzie łączony nowy udostępniany zasób. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia publikowania.

 

Co to jest Animate?

Adobe

Poniższy samouczek zawiera informacje o pracy z programem Animate/Flash Pro.

Współpraca z innymi aplikacjami firmy Adobe

Użytkownicy programu Animate mogą w szerokim zakresie stosować funkcje innych aplikacji firmy Adobe®. Pliki tworzone w programach Illustrator® i Photoshop® można importować bezpośrednio do programu Animate. Filmy utworzone w programie Animate można edytować za pomocą aplikacji Adobe® Premiere® Pro lub After Effects® i na odwrót: pliki wideo utworzone w tych aplikacjach można importować do programu Animate. Do publikowania plików SWF można używać programu Dreamweaver® w celu osadzenia treści na stronie internetowej, a do jej edycji można użyć programu Animate bezpośrednio w programie Dreamweaver.

Otwieranie plików XFL

Od wersji Animate formatem wewnętrznym tworzonych plików FLA jest XFL. W przypadku zapisywania pliku w formacie programu Animate formatem domyślnym jest FLA, zaś formatem wewnętrznym pliku jest XFL.

Inne aplikacje firmy Adobe®, takie jak After Effects®, umożliwiają eksportowanie plików w formacie XFL. Pliki te mają rozszerzenie XFL zamiast rozszerzenia FLA. Program InDesign® umożliwia eksportowanie plików bezpośrednio w formacie FLA, przy czym formatem wewnętrznym pozostaje XFL. Dzięki temu możliwa jest praca nad projektem początkowo w programach After Effects lub InDesign, a następnie w programie Animate.

Program Animate pozwala otwierać pliki XFL, a praca z nimi przebiega tak samo jak z plikami FLA. Po otwarciu pliku XFL w programie Animate możliwe jest zapisanie go w formacie FLA lub jako nieskompresowany plik XFL.

Aby otworzyć plik XFL w programie Animate:

 1. W innej aplikacji firmy Adobe®, takiej jak InDesign lub After Effects, wyeksportuj efekty swojej pracy do pliku XFL.

  Aplikacja zachowa w tym pliku wszystkie informacje o warstwach i obiektach z oryginalnego pliku.

 2. W programie Animate wybierz polecenie Plik > Otwórz i przejdź do pliku XFL. Kliknij przycisk Otwórz.

  Plik XFL zostanie otwarty w programie Animate w taki sam sposób, jak każdy plik FLA. Wszystkie warstwy oryginalnego pliku pojawią się na osi czasu, a oryginalne obiekty pojawią się w panelu Biblioteka.

  Teraz można pracować z plikiem w zwykły sposób.

 3. Aby zapisać plik, wybierz polecenie Plik > Zapisz.

  Program Animate wyświetli monit z informacją o konieczności nazwania nowego pliku FLA w oknie dialogowym zapisywania jako.

 4. Wpisz nazwę i zapisz plik FLA.

Praca z nieskompresowanymi plikami XFL

Od wersji Animate możliwa jest praca z plikami programu Animate w nieskompresowanym formacie XFL. Format ten zapewnia widoczność poszczególnych części (plików składowych) należących do pliku programu Animate. Są to następujące części:

 • Plik XML, który opisuje cały plik programu Animate.

 • Odrębne pliki XML opisujące poszczególne symbole biblioteczne.

 • Dodatkowe pliki XML zawierające ustawienia publikowania, ustawienia wdrożenia na urządzeniach mobilnych i inne ustawienia.

 • Foldery zawierające zasoby zewnętrzne, takie jak pliki bitmapowe, używane w pliku programu Animate.

Nieskompresowany format XFL umożliwia równoległą pracę kilku osób nad odrębnymi częściami pliku Animate. Do zarządzania zmianami dokonywanymi w poszczególnych podplikach nieskompresowanego pliku XFL można używać systemu kontroli wersji. Wszystkie te możliwości znacząco usprawniają zespołową pracę nad dużymi projektami, w których uczestniczy wielu projektantów i programistów.

Aktualizowanie otwartych plików XFL

Istnieje możliwość aktualizacji zasobów edytowalnych, w szczególności dowolnych zasobów bibliotecznych, w nieskompresowanym dokumencie XFL, kiedy jest on otwarty w programie Animate. Zmiany wprowadzone w zasobie zostaną odzwierciedlone w programie Animate po zakończeniu edycji zasobu w innej aplikacji.

Aby edytować zasób z nieskompresowanego dokumentu XFL w innej aplikacji:

 1. Zapisz dokument Animate w nieskompresowanym formacie XFL.

 2. W odpowiednim edytorze, takim jak Photoshop, otwórz zasób, który chcesz edytować, z folderu LIBRARY w nieskompresowanym dokumencie XFL.

 3. Dokonaj edycji zasobu i zapisz zmiany.

 4. Wróć do programu Animate.

  Aktualizacja zasobu zostanie natychmiast odzwierciedlona w programie Animate.

Edytowanie pliku SWF programu Dreamweaver w programie Animate 

Mając zainstalowane programy Animate i Dreamweaver, można zaznaczyć plik SWF w dokumencie programu Dreamweaver i edytować go za pomocą programu Animate. Program Animate nie edytuje wprost pliku SWF; edytuje dokument źródłowy (plik FLA) i ponownie eksportuje plik SWF.

 1. W programie Dreamweaver otwórz inspektor Właściwości (Okno > Właściwości).
 2. W dokumencie Dreamweaver, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij element zastępczy pliku SWF, aby go zaznaczyć; następnie w inspektorze Właściwości kliknij Edytuj.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) element zastępczy pliku SWF, po czym wybierz z menu kontekstowego polecenie Edytuj w programie Animate.

   Program Dreamweaver przełącza się do programu Animate, a Animate próbuje zlokalizować plik (FLA) dla zaznaczonego pliku SWF. Jeśli program Animate nie może znaleźć pliku FLA, prosi o wskazanie go.

    Jeśli plik FLA lub SWF jest zablokowany, pobierz plik do edycji w programie Dreamweaver.

 3. Edytuj plik za pomocą programu Animate. Okno dokumentu Animate wskazuje, że modyfikowany jest plik uzyskany z programu Dreamweaver.

 4. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Gotowe.

  Program Animate zaktualizuje plik FLA, ponownie wyeksportuje go jako plik SWF, zamknie, po czym powróci do dokumentu programu Dreamweaver.

   Aby zaktualizować plik SWF i zachować otwarty program Animate, w programie Animate wybierz polecenie Plik > Zaktualizuj dla programu Dreamweaver.

 5. Aby wyświetlić zaktualizowany plik w dokumencie, kliknij opcję Odtwórz w inspektorze Właściwości programu Dreamweaver. Można też nacisnąć klawisz F12, aby wyświetlić podgląd strony w oknie przeglądarki.

Tworzenie nowego dokumentu

W programie Animate można otwierać nowe lub uprzednio zapisane dokumenty, a także otwierać na bieżąco (w trakcie wykonywania innych zadań) nowe okna. Można też określać właściwości nowych i już utworzonych dokumentów.

Można wybrać dowolny profil konwersji animacji, a program Animate udostępnia formaty predefiniowane. Wystarczy wybrać profil konwersji spośród zakładek u góry ekranu, na przykład Animacja postaci, Sieci społecznościowe, Gra, Edukacja, Reklamy, Strony internetowe i Zaawansowane.

Po wybraniu ustawień predefiniowanych dla poszczególnych profilów konwersji kliknij przycisk Utwórz, aby rozpocząć tworzenie animacji. W lewym okienku są widoczne ostatnio używane zasoby. U dołu ekranu początkowego są dostępne zasoby przykładowe.

Tworzenie nowego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.

  Nowy dokument
  Nowy dokument

 2. Wystarczy wybrać profil konwersji spośród zakładek u góry ekranu, na przykład Animacja postaci, Sieci społecznościowe, Gra, Edukacja, Reklamy, Strony internetowe i Zaawansowane.

 3. Po wybraniu ustawień predefiniowanych poszczególnych profilów konwersji kliknij przycisk Utwórz.

  Można również wybrać ustawienia dokumentu. Zobacz Określanie właściwości nowego lub istniejącego dokumentu.

Korzystanie z różnych typów dokumentów w programie Animate

W programie Animate konwertowanie dokumentów na różne formaty, takie jak HTML5, WebGL, GLTF, obraz 360 stopni czy panorama, wymaga tylko dwóch kliknięć. Chcesz przekonwertować wideo do wyświetlania na różnych platformach z odpowiednimi opcjami? Obejrzyj samouczek na końcu tego przykładu i wykonaj poniższe kroki.

 1. Na stronie początkowej kliknij zakładkę Zaawansowane.

 2. Są tutaj dostępne opcje ułatwiające używanie dokumentów na różnych platformach.

 3. Kliknij opcję Plik > Konwertuj na i wybierz odpowiednią opcję.

Korzystanie z różnych typów dokumentów w programie Animate

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat tych funkcji.

Tworzenie nowego dokumentu z szablonu

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy z szablonu.

  Okno dialogowe Nowy z szablonu
  Okno dialogowe Nowy z szablonu

 2. Zaznacz kategorię na liście Kategoria, zaznacz dokument na liście Elementy kategorii i kliknij przycisk OK. Można wybrać jeden ze standardowych szablonów programu Animate lub uprzednio zapisany szablon.

Otwieranie istniejącego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.

 2. Przejdź do odpowiedniego pliku w oknie dialogowym Otwórz lub wprowadź ścieżkę do pliku w polu Przejdź do.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Wyświetlanie dokumentu, gdy jest otwartych wiele dokumentów

Kiedy jest otwartych wiele dokumentów, u góry okna Dokument są wyświetlane zakładki, które ułatwiają wywoływanie poszczególnych dokumentów. Zakładki są widoczne pod warunkiem, że dokumenty zostały zmaksymalizowane.

 1. Kliknij zakładkę dokumentu, który chcesz wyświetlić.

  Domyślnie zakładki są wyświetlane w kolejności odpowiadającej kolejności tworzenia dokumentów. Obowiązującą kolejność można zmienić, przeciągając zakładki.

Otwieranie nowego okna dla bieżącego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Powiel okno.

Określanie właściwości nowego lub istniejącego dokumentu

 1. Mając dokument otwarty, wybierz polecenie Modyfikuj > Dokument.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia dokumentu.

 2. Aby ustawić wymiary stołu montażowego, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby określić rozmiar stołu montażowego w pikselach, wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość. Rozmiar minimalny wynosi 1 x 1 piksel, a rozmiar maksymalny — 2880 x 2880 pikseli.

  • Aby dopasować rozmiar stołu montażowego dokładnie do miejsca używanego przez zawartość stołu montażowego, wybierz opcję Tak jak zawartość.

  • Aby rozmiar stołu montażowego odpowiadał maksymalnemu dostępnemu obszarowi druku, wybierz opcję Dopasuj do drukarki. Wielkość tego obszaru jest określana przez pomniejszenie rozmiaru papieru o bieżący rozmiar marginesów — rozmiar wybrany w obszarze Marginesy okna dialogowego Ustawienia strony (Windows) lub Marginesy wydruku (macOS).

  • Aby ustawić domyślny rozmiar stołu montażowego — 550 x 400 pikseli — wybierz opcję Dopasuj do domyślnego.

 3. Aby określić płynność odtwarzania, wprowadź liczbę klatek na sekundę w polu Płynność odtwarzania.

  Płynność odtwarzania

 4. Aby dopasować położenie i orientację obiektów 3D na stole montażowym w celu zachowania ich wyglądu względem krawędzi stołu, wybierz opcję Dopasuj kąt perspektywy 3D w celu zachowania bieżącego rzutowania stołu montażowego.

  Ta opcja jest dostępna tylko po zmianie rozmiaru stołu montażowego.

 5. (Tylko CS5.5) Aby automatycznie skalować zawartość stołu montażowego wraz ze zmianami jego rozmiaru, wybierz opcję Skaluj zawartość ze stołem montażowym.

  Ta opcja jest dostępna tylko po zmianie rozmiaru stołu montażowego. Preferencje pozwalają określić, czy skalowanie ma dotyczyć zawartości w zablokowanych i ukrytych warstwach. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawianie preferencji ogólnych.

 6. Aby określić jednostkę dla miarek wyświetlanych w obszarze roboczym, wybierz opcję w menu Jednostki miarki. (Ustawienie to określa również jednostki używane w panelu Informacje).
 7. Aby ustawić kolor tła dokumentu, kliknij próbkę Kolor tła i wybierz kolor z palety.
 8. W polu Szybkość odtwarzania wprowadź liczbę klatek, które będą odtwarzane w ciągu sekundy.

  Większość animacji odtwarzanych na komputerze, w szczególności animacji odtwarzanych z witryn internetowych, działa wystarczająco dobrze przy płynności od 8 do 15 klatek na sekundę. Zmieniona płynność odtwarzania będzie obowiązywać domyślnie dla nowych dokumentów.

 9. (Tylko CS5.5) Aby automatycznie zapisywać dokument w określonych odstępach czasu, wybierz opcję Autozapis i wprowadź liczbę minut między kolejnymi operacjami zapisywania.
 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować nowe ustawienia tylko do bieżącego dokumentu, kliknij przycisk OK.

  • Aby uczynić nowe ustawienia domyślnymi właściwościami wszystkich nowych dokumentów, kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

Zmienianie właściwości dokumentu za pomocą inspektora Właściwości

 1. Kliknij w obszarze roboczym poza stołem montażowym, aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na stole montażowym. W inspektorze Właściwości zostaną wyświetlone właściwości dokumentu. Aby otworzyć inspektora Właściwości, wybierz opcję Okno > Właściwości.
 2. (Tylko CS5.5) W sekcji Publikowanie wybierz wersję wtyczki Flash Player i języka ActionScript dla dokumentu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień publikowania, kliknij przycisk Ustawienia publikowania.

 3. W sekcji Właściwości w polu płynności odtwarzania (Kl./s) wprowadź liczbę klatek animacji, które mają być odtwarzane w każdej sekundzie.
 4. Aby zmienić rozmiar stołu montażowego, wprowadź wartości szerokości i wysokości stołu montażowego.
 5. Aby ustawić kolor tła stołu montażowego, kliknij próbkę koloru obok właściwości stołu montażowego i wybierz kolor z palety.
 6. Aby edytować dodatkowe właściwości dokumentu, kliknij przycisk Edytuj obok właściwości rozmiaru. Więcej informacji na temat wszystkich właściwości dokumentu można znaleźć w sekcji Określanie właściwości nowego lub istniejącego dokumentu.

Program Animate CC jest bardzo funkcjonalny. Dostęp do szeregu jego składników został uproszczony. Chcesz zapoznać się z interfejsem i podstawowymi narzędziami programu Animate? Obejrzyj samouczek na końcu tego przykładu i wykonaj poniższe kroki.

Dodawanie metadanych XMP do dokumentów

Do plików FLA można dodawać dane Extensible Metadata Platform (XMP), takie jak tytuł, nazwa autora, opis czy informacje o prawach autorskich. XMP to format metadanych rozpoznawany przez niektóre inne aplikacje firmy Adobe®. Metadane można wyświetlać w programie Animate oraz w aplikacji Adobe® Bridge. Więcej informacji o metadanych XMP znajdziesz w artykule Metadane i słowa kluczowe w pomocy programu Bridge.

Program Adobe Animate nie obsługuje 32-bitowego programu Bridge.

Osadzenie metadanych usprawnia przeszukiwanie elementów utworzonych za pomocą programu Animate przez różne wyszukiwarki internetowe. Metadane ułatwiające wyszukiwanie są oparte na specyfikacjach XMP (Extensible Metadata Platform); te metadane są zapisywane w pliku FLA w formacie zgodnym ze standardem W3C.

Metadane pliku zawierają informacje dotyczące treści, stanu praw autorskich, źródła i historii pliku. W oknie dialogowym Informacje o pliku można wyświetlać i edytować metadane dla bieżącego pliku.

W zależności od wybranego pliku mogą być dostępne następujące typy metadanych:

Opis

Zawiera między innymi informacje o autorze, tytule czy prawach autorskich.

IPTC

Wyświetla metadane podlegające edycji. Umożliwia dodawanie do plików napisów oraz informacji o prawach autorskich. Specyfikację IPTC CORE przyjęła organizacja IPTC (International Press Telecommunications Council) w październiku 2004 r. Różni się ona od starszej specyfikacji IPTC (wycofanego standardu IIM) tym, że dodane zostały nowe właściwości, dla części właściwości zostały zmienione nazwy, a niektóre właściwości zostały usunięte.

Dane aparatu fotograficznego (EXIF)

Wyświetla informacje przypisywane przez aparaty cyfrowe, łącznie z ustawieniami aparatu, jakie były używane podczas wykonywania zdjęcia.

Dane wideo

Wyświetla metadane dla plików wideo włącznie z proporcjami pikseli, danymi dotyczącymi sceny i ujęcia.

Dane dźwiękowe

Wyświetla metadane dla plików audio włącznie z danymi dotyczącymi artysty, numerem ścieżki i gatunkiem.

SWF dla urządzeń przenośnych

Wyświetla informacje dotyczące plików SWF, między innymi: tytuł, autor, opis i prawa autorskie.

Historia

Rejestruje zmiany wprowadzone w obrazach przy użyciu programu Photoshop.

Uwaga: Aby w dzienniku były zapisywane metadane pliku, w programie Photoshop należy włączyć preferencję Dziennik historii.

Version Cue

Wyświetla informacje Version Cue o wersji pliku.

DICOM

Wyświetla informacje o obrazach zapisanych w formacie DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

W celu dodania metadanych:

 1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o pliku, do którego można wprowadzić metadane, jakie mają być uwzględniane. Metadane można w dowolnym czasie dodawać i usuwać z pliku FLA.

Zapisywanie dokumentów programu Animate

Dokument programu Animate w formacie FLA można zapisać pod bieżącą nazwą i w bieżącej lokalizacji; można też wybrać inną nazwę lub lokalizację.

Jeśli pewien dokument zawiera niezapisane zmiany, po jego nazwie - widocznej na pasku tytułowym dokumentu, pasku tytułowym aplikacji lub zakładce dokumentu - jest widoczna gwiazdka (*). Po zapisaniu dokumentu gwiazdka znika.

Zapisywanie dokumentu programu Animate w domyślnym formacie FLA

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić bieżącą wersję pliku na dysku, wybierz polecenie Plik > Zapisz.

  • Aby zapisać dokument w innym miejscu i/lub pod inną nazwą, wybierz polecenie Plik >  Zapisz jako.

 2. Jeśli wybrano polecenie Zapisz jako lub dokument jest zapisywany po raz pierwszy, określ nazwę i miejsce zapisania pliku.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie dokumentu w nieskompresowanym formacie XFL

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
 2. W menu Zapisz jako typ wybierz opcję Nieskompresowany dokument programu Animate (*xfl).

 3. Wybierz nazwę i lokalizację pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Przywracanie ostatnio zapisanej wersji dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Przywróć.

Zapisywanie dokumentu jak szablonu

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako szablon.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako szablon wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa.
 3. Wybierz kategorię z menu Kategoria lub wprowadź nazwę, aby utworzyć nową kategorię.
 4. Wprowadź opis szablonu w polu Opis (maksymalnie 255 znaków) i kliknij przycisk OK.

  Opis będzie wyświetlany po zaznaczeniu szablonu w oknie dialogowym Nowy dokument.

  Aby usunąć zapisany szablon, przejdź do jednego z poniższych folderów i usuń plik FLA szablonu z odpowiedniego folderu kategorii.

  • Windows 10: C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Adobe\<wersja>\<app_locale>\Configuration\Templates\
  • macOS: <dysk_twardy>/Użytkownicy/<nazwa_użytkownika>/Biblioteki/Application Support/Adobe/Flash CS5/<język>/Configuration/Templates/

Zapisywanie dokumentów przy zamykaniu programu Animate

 1. Wybierz polecenie Plik > Wyjdź (Windows) lub Animate > Zakończ Animate (macOS).

 2. Jeśli otwarte są dokumenty, których zmian jeszcze nie zapisano, program Animate monituje o zapisanie lub pominięcie zmian w poszczególnych dokumentach.

  • Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany i zamknąć dokument.

  • Kliknij przycisk Nie, aby zamknąć dokument bez zapisywania zmian.

Drukowanie dokumentów programu Animate (wycofane w programie Flash Professional)

Aby wyświetlać i edytować dokumenty, można albo drukować klatki z dokumentów programu Adobe Animate, albo w przeglądarce określić, które z nich nadają się do druku z poziomu wtyczki Flash Player.

Drukując klatki z dokumentu programu Animate, należy w oknie dialogowym drukowania określić zakres scen lub klatek do drukowania oraz liczbę kopii wydruku. W systemie Windows rozmiar papieru, orientację oraz różne inne opcje drukowania, w tym ustawienia marginesów i to, czy wszystkie klatki będą drukowane na każdej stronie, można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia strony. W systemie macOS opcje te są dzielone pomiędzy okna dialogowe Ustawienia strony i Drukuj marginesy.

Okna dialogowe Ustawienia strony i Konfiguracja drukowania są standardowymi dla każdego systemu operacyjnego i ich wygląd zależy od wybranego sterownika drukarki.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia strony (Windows) lub Plik > Drukuj marginesy (macOS).
 2. Ustaw marginesy strony. Aby drukowana klatka znajdowała się na środku strony, zaznacz obydwie opcje środkowania.
 3. W menu Klatki określ, czy program ma drukować wszystkie klatki w dokumencie, czy tylko pierwszą klatkę każdej sceny.
 4. W menu Układ zaznacz jedną z następujących opcji:

  Rzeczywista wielkość

  Klatka jest drukowana w pełnym rozmiarze. Aby zmniejszyć lub powiększyć drukowaną klatkę, wprowadź wartość w polu Skala.

  Dopasuj do jednej strony

  Pozwala zmniejszyć lub powiększyć rozmiar każdej klatki, tak aby wypełniła obszar zadruku na stronie.

  Scenopis obrazkowy

  Drukowanie kilku miniaturek na jednej stronie. Wybierz jedną z opcji: Pola, Siatka lub Pusty. W polu Klatki wprowadź liczbę miniaturek na stronie. W polu Margines klatki określ ilość wolnego miejsca między miniaturkami, a następnie zaznacz pole Klatki z etykietami, aby wydrukować etykietę klatki w postaci miniaturki.

 5. Aby wydrukować klatki, wybierz polecenie Plik > Drukuj.

Wyłączanie drukowania za pomocą etykiet klatek

Aby zablokować wyświetlanie klatek na głównej osi czasu, należy nadać klatce etykietę !#p, co spowoduje, że cały plik SWF będzie zablokowany do drukowania. Nadanie klatce etykiety !#p wygasza polecenie Drukuj w menu kontekstowym wtyczki Flash Player. Można również usunąć menu kontekstowe wtyczki Flash Player.

Po wyłączeniu drukowania z wtyczki Flash Player nadal można drukować klatki, korzystając z polecenia Drukuj w przeglądarce. Polecenie to jest funkcją przeglądarki, dlatego program Animate nie może nim sterować ani go wyłączyć.

Wyłączanie drukowania w menu kontekstowym wtyczki Flash Player

 1. Aby rozpocząć publikowanie, otwórz lub uaktywnij dokument programu Animate (plik FLA).

 2. Na głównej osi czasu zaznacz pierwszą klatkę kluczową.
 3. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, aby wyświetlić okno inspektora Właściwości.
 4. W inspektorze Właściwości wpisz ! #p w polu Etykieta klatki, aby określić klatkę jako niedrukowalną.

  Określ tylko jedną etykietę !#p w celu wygaszenia polecenia Drukuj w menu kontekstowym.

  Można również zaznaczyć pustą klatkę (a nie klatkę kluczową) i nadać jej etykietę #p.

Wyłączanie drukowania przez usunięcie menu kontekstowego wtyczki Flash Player

 1. Aby rozpocząć publikowanie, otwórz lub uaktywnij dokument programu Animate (plik FLA).

 2. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.
 3. Zaznacz zakładkę HTML i usuń zaznaczenie opcji Wyświetl menu, a następnie kliknij przycisk OK.

Określanie obszaru zadruku w trakcie drukowania klatek

 1. Otwórz dokument programu Animate (plik FLA) zawierający klatki przeznaczone do druku.

 2. Wybierz klatkę, która nie została przeznaczona do drukowania za pomocą etykiety #p i znajduje się na tej samej warstwie co klatka z etykietą #p.

  Zaznacz klatkę, która ma następować po klatce o etykiecie #p.

 3. Utwórz na stole montażowym kształt obszaru zadruku w pożądanym rozmiarze. Zaznacz klatkę z jakimkolwiek obiektem znajdującym się w wyznaczonym rozmiarze obszaru zadruku, aby wykorzystać obwiednię klatki.
 4. Zaznacz na osi czasu klatkę zawierającą kształt dla obwiedni.
 5. W inspektorze Właściwości (Okno > Właściwości) w polu Etykieta klatki wpisz etykietę #b. Dzięki temu obwiednia obszaru drukowania będzie miała wybrany kształt.

  Na jednej osi czasu dozwolona jest tylko jedna etykieta #b. Identyczna opcja jest dostępna na zakładce Operacja druku pola Opcja obwiedni filmu.

Zmienianie drukowanego koloru tła

Kolor tła wydruku ustawia się w oknie dialogowym Właściwości dokumentu. Dla drukowanych klatek kolor tła zmienia się przed drukowaniem przez umieszczenie kolorowego obiektu na najniższej warstwie osi czasu.

 1. Umieść wypełniony kształt przykrywający stół montażowy na najniższej warstwie osi czasu, aby go później wydrukować.
 2. Zaznacz kształt, następnie wybierz polecenie Modyfikuj > Dokument. Wybierz kolor tła wydruku.

  Ta operacja zmienia kolor tła dokumentu, włączając w to klipy filmowe i wczytane pliki SWF.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wyznacz do drukowania klatkę z umieszczonym w niej kształtem, aby wydrukować kolor będący tłem dokumentu.

  • Powtórz kroki 2 i 3, aby zachować inny kolor tła dla klatek niedrukowalnych. Następnie we wszystkich klatkach, które nie są przeznaczone do druku, umieść kształt na najniższej warstwie osi czasu.

Do drukowania klatek z plików SWF programu Animate służy polecenie Drukuj w menu kontekstowym wtyczki Flash Player.

Za pomocą polecenia Drukuj menu kontekstowego nie można drukować przezroczystości lub efektów kolorów oraz klatek z innych klipów filmowych; więcej zaawansowanych możliwości drukowania dostarcza obiekt PrintJob lub funkcja print().

 1. Otwórz dokument.

  To polecenie drukuje klatki z etykietą #p, używając stołu montażowego lub określonej obwiedni jako obszaru drukowania.

  Jeśli nie ma wyznaczonych określonych klatek do druku, drukowane są wszystkie klatki w dokumencie leżącym na głównej osi czasu.

 2. Wybierz polecenie Plik > Podgląd publikowania > Domyślny lub naciśnij przycisk F12, aby zobaczyć zawartość programu Animate w przeglądarce.

 3. Ustaw wskaźnik myszy w oknie przeglądarki i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) zawartość programu Animate, aby wyświetlić menu kontekstowe wtyczki Flash Player.

 4. Wybierz polecenie Drukuj z menu kontekstowego wtyczki Flash Player, aby wyświetlić okno dialogowe Drukuj.
 5. Aby wyznaczyć klatki do druku w systemie Windows, zaznacz zakres druku.
 6. W systemie macOS zaznacz strony do druku w oknie dialogowym Drukuj.
 7. Zaznacz inne opcje druku zgodne z właściwościami drukarki.
 8. Kliknij przycisk OK (Windows) lub Drukuj (macOS).

Drukowanie z menu kontekstowego nie wpływa na wywołania obiektu PrintJob.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto