Przesuwanie przez przeciąganie

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie , ustaw kursor na obiekcie i wykonaj jedną z czynności:
  • Aby przesunąć obiekt, przeciągnij go w nowe położenie.

  • Aby przesunąć kopię obiektu, przeciągając przytrzymuj klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).

  • Aby ograniczyć ruch obiektu do wielokrotności kąta 45°, podczas przeciągania przytrzymuj klawisz Shift.

Przesuwanie przy pomocy klawiszy strzałek

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć zaznaczony obiekt (obiekty) o 1 piksel, wciśnij klawisz strzałki w pożądanym kierunku.

  • Aby przesunąć zaznaczony obiekt o 10 pikseli wciśnij Shift+klawisz strzałki.

Uwaga:

Jeżeli wybrana jest opcja Przyciągaj do pikseli, klawisze strzałek przesuwają obiekt o krok zdefiniowany w siatce pikseli dokumentu a nie o piksele na ekranie.

Przesuwanie obiektów przy pomocy Inspektora właściwości

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Jeżeli Inspektor właściwości nie jest widoczny, wybierz polecenie Okno > Właściwości.
 3. Wpisz współrzędne x i y położenia lewego górnego rogu zaznaczonego obszaru.

  Początek układu współrzędnych znajduje się w lewym górnym rogu stołu montażowego.

  Uwaga:

  Inspektor właściwości używa jednostek zdefiniowanych w polu Jednostki miary okna dialogowego Właściwości dokumentu.

Przesuwanie obiektów przy pomocy panelu Informacje

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Jeżeli panel Informacje jest niewidoczny, wybierz Okno > Informacje.
 3. Wpisz współrzędne x i y położenia lewego górnego rogu zaznaczonego obszaru.

  Początek układu współrzędnych znajduje się w lewym górnym rogu stołu montażowego.

Przesuwanie i kopiowanie obiektów przez wklejanie

Aby przenieść lub skopiować obiekt z warstwy do warstwy, pomiędzy scenami lub innymi plikami programu Animate, używaj techniki wklejania. Możesz wkleić obiekt w to samo miejsce względem stołu montażowego w innej warstwie lub scenie.

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij, lub Edycja > Kopiuj.
 3. Wybierz inną warstwę, scenę lub plik, a następnie polecenie Edytuj > Wklej w miejscu, aby wkleić zaznaczone obiekty w to samo miejsce względem stołu montażowego. Wybierz Edytuj > Wklej w środku, aby wkleić w środek obszaru roboczego.

Kopiowanie obiektów przy pomocy schowka

Elementy kopiowane do schowka są wygładzane, zatem w innych aplikacjach wyglądają równie dobrze, jak w programie Animate. Ta właściwość jest użyteczna w przypadku klatek zawierających mapy bitowe, gradienty, przezroczystość lub warstwę maskującą.

Grafika wklejana z innych dokumentów programu Animate lub innych programów jest umieszczana w bieżącej klatce bieżącej warstwy. Sposób wklejenia elementów graficznych w scenę programu Animate zależy od jego typu, źródła i ustawionych preferencji:

 • Tekst z edytora tekstu staje się jednym obiektem tekstowym.

 • Grafika wektorowa z dowolnego programu do rysowania staje się grupą, którą można rozgrupować i edytować.

 • Bitmapy stają się jedną grupą obiektów analogicznie jak bitmapy importowane. Możesz rozdzielić wklejone bitmapy lub przekonwertować je na grafikę wektorową.

Uwaga:

Przed wklejeniem grafiki z programu Illustrator do programu Animate zmień kolory na RGB w programie Ilustrator.

Kopiowanie przekształconych obiektów

Możesz utworzyć przeskalowaną, obróconą lub pochyloną kopię obiektu.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Wybierz polecenie Okno > Przekształć.
 3. Wpisz wartości skali, obrotu lub pochylenia.
 4. Kliknij opcję Powiel zaznaczenie oraz przycisk Przekształć  w panelu przekształcania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online