Zestaw SDK obsługi platform niestandardowych obejmuje pliki nagłówków, przykładowe wtyczki oraz pliki projektów, na podstawie których można przygotować wtyczkę do programu Animate.

Program Animate udostępnia jednorodną metodę integrowania różnych wydawców i typów dokumentów w środowisku tworzenia treści Animate. Wydawców i typy dokumentów innych producentów można dodawać do obiegów pracy tworzenia dokumentów oraz publikowania/testowania filmów programu Animate, stosując wstępnie zdefiniowane interfejsy w języku C++.

Interfejsy API — pliki nagłówków C++ zawarte w zestawie SDK — definiują schematy Document Object Model (DOM) i Flash Component Model (FCM), za pomocą których można utworzyć wtyczkę obsługi platformy niestandardowej.

Szczegółowa dokumentacja tych interfejsów API jest dostępna na następującej stronie:

Dokumentacja interfejsów API obsługi platform niestandardowych

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online