W tym artykule przedstawiono różne opcje wyjściowe do tworzenia materiałów internetowych.

Ustawianie opcji wyjściowych

Opcje wyjściowe decydują o tym, jak są formatowane pliki HTML, jak są nazywane pliki, a także jak podczas zapisywania zoptymalizowanej wersji obrazu są traktowane obrazy tła. Opcje te określa się w oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe.

Ustawienia wyjściowe można zapisać, a potem stosować je do innych plików.

 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyjściowe, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisujesz obraz zoptymalizowany, wybierz opcję Inne z wyskakującego menu Ustawienia w oknie dialogowym Zapisz zoptymalizowany lub Zapisz zoptymalizowany jako.

  • Wybierz polecenie Edytuj ustawienia wyjściowe z menu podręcznego Optymalizuj w oknie dialogowym (po prawej stronie menu Ustawienia predefiniowane).

 2. (Opcjonalnie) Aby obejrzeć zdefiniowane ustawienia wyjściowe, można skorzystać z wyskakującego menu Ustawienia.

 3. Stosownie do potrzeb zmieniaj każdy z zestawów opcji. Aby przejść do innego zestawu opcji, wybierz go z wyskakującego menu poniżej menu Ustawienia. Można też kliknąć na przycisku Następny, aby wyświetlić następny zestaw na liście, lub na przycisku Poprzedni, aby wyświetlić poprzedni zestaw.

 4. (Opcjonalnie) Chcąc zapisać wybrane ustawienia, należy kliknąć na przycisku Zapisz. Następnie należy wpisać nazwę pliku, wybrać jego lokalizację i kliknąć na Zapisz.

  Ustawienia wyjściowe można zapisać w dowolnym miejscu. Umieszczenie pliku w folderze Optimized Output Settings w folderze programu Animate powoduje jego wyświetlenie w menu podręcznym Ustawienia.

 5. (Opcjonalnie) Chcąc wczytać ustawienia wyjściowe, kliknij przycisk Wczytaj, wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

Ustawienia wyjściowe zapisywania plików

W oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe można ustawić następujące opcje zapisywania plików:

Nazywanie pliku

Wybierz z menu elementy lub wprowadź w odpowiednich polach tekst dołączany do domyślnych nazw wszystkich plików. Do elementów tych należą: nazwa dokumentu, nazwa plasterka, stan najazdu, wywoływane odcięcie, data utworzenia pliku, rozszerzenie nazwy pliku. 

Pola umożliwiają zmianę kolejności i formatowania elementów nazwy pliku (na przykład pozwalają wskazać stan najazdu za pomocą skrótu, a nie pełnego słowa).

Zgodność nazwy pliku

Wybierz co najmniej jedną opcję zgodności nazw plików z systemami Windows (obsługa długich nazw plików) i Mac OS.

Umieść obrazki w folderze

Określa nazwę folderu, w którym są zapisywane zoptymalizowane obrazy. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku plików zawierających wiele plasterków.

Kopiuj obraz tła przy zapisywaniu

Zachowuje obraz tła określony w zestawie preferencji tła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online