Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacji ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  9. Przekształcanie linii i kształtów
  10. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  11. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  12. Panel Kolory w programie Animate CC
  13. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  14. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  15. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  16. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  17. Grafika 3D
  18. Praca z symbolami w programie Animate
  19. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  20. Praca z bibliotekami w programie Animate
  21. Eksportowanie dźwięków
  22. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  23. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  24. Stosowanie trybów mieszania
  25. Układanie obiektów
  26. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  27. Teksty wielojęzyczne
  28. Korzystanie z kamery w programie Animate
  29. Filtry graficzne
  30. Dźwięk a język ActionScript
  31. Preferencje rysowania
  32. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  12. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  13. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  14. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  15. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  16. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  17. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  9. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  11. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  12. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  13. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  14. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  15. Eksportowanie plików projektora
  16. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  17. Szablony publikowania w formacie HTML
  18. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  19. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

Praca w programach Adobe Premiere Pro i Adobe Animate

Program Adobe Premiere Pro jest profesjonalnym narzędziem do montażu wideo. Jeśli program Adobe Animate jest używany do projektowania interaktywnej zawartości przeznaczonej dla witryn internetowych lub urządzeń przenośnych, za pomocą programu Adobe Premiere Pro można montować filmy na potrzeby tych projektów. Program Adobe Premiere Pro oferuje profesjonalne narzędzia do montażu wideo z dokładnością do klatki, włączając w to narzędzia do optymalizacji plików wideo do odtwarzania na ekranach komputerowych i urządzeniach przenośnych.

Program Adobe Animate jest narzędziem do dodawania krótkich fragmentów wideo do prezentacji przeznaczonych na strony internetowe i urządzenia przenośne. Program Adobe Flash oferuje korzyści technologiczne i twórcze, które pozwalają łączyć wideo z danymi, grafiką, dźwiękiem i sterowaniem interaktywnym. Formaty FLV pozwalają umieścić materiały wideo na stronie internetowej w formacie dostępnym prawie dla każdego.

W przypadku eksportowania plików wideo w innych formatach standardowych program Adobe Animate może kodować wideo w aplikacjach multimedialnych. Program Adobe Animate używa najnowszych technologii kompresji, zapewniając najlepszą jakość przy jak najmniejszym rozmiarze pliku.

Praca z programami Animate i After Effects

Po utworzeniu materiałów wideo i animacji w programie Adobe® Animate® można je dopracować i zmontować w programie After Effects. Animacje i aplikacje z programu Animate można eksportować na przykład jako filmy QuickTime. Następnie można w programie After Effects przeprowadzić montaż i dopracować te materiały.

Pewne koncepcje występujące w programach Animate i After Effects są w każdym z tych programów nazywane inaczej. Dotyczy to między innymi następujących pojęć:

 • Kompozycja programu After Effects to odpowiednik klipu filmowego w programie Animate.

 • Klatka kompozycji w panelu Kompozycja to odpowiednik stołu montażowego w programie Animate.

 • Panel Projekt w programie After Effects to odpowiednik panelu Biblioteka w programie Animate.

 • Pliki projektu w programie After Effects są odpowiednikami plików FLA w programie Animate.

 • Film renderowany w programie After Effects można wyeksportować; natomiast w programie Animate publikuje się pliki SWF.

Eksportowanie wideo QuickTime z programu Animate

W przypadku tworzenia animacji lub aplikacji w programie Animate można eksportować je jako filmy QuickTime, używając polecenia Plik > Eksport > Eksportuj film. W przypadku animacji Animate można optymalizować wyjście wideo dla animacji. W przypadku aplikacji Animate program Animate renderuje wideo aplikacji w trakcie jej wykonywania, pozwalając użytkownikowi na manipulowanie nim. Można dzięki temu zarejestrować różne wersje (stany) aplikacji, które mają znaleźć się w pliku wideo.

Importowanie i publikowanie wideo w programie Animate

Podczas importowania pliku FLV do programu Animate można za pomocą różnych technik, na przykład skryptów lub składników programu Animate, sterować wyglądem interfejsu otaczającego wideo. Obsługiwane są na przykład opcje odtwarzania lub inne grafiki. Można także dodać warstwy graficzne na wierzchu pliku FLV, aby uzyskać złożoną kompozycję.

Składanie grafiki, animacji i wideo

Programy Animate i After Effects mają wiele funkcji pozwalających na tworzenie złożonych połączeń wideo i grafiki. Wybór stosowanej aplikacji zależy od indywidualnych preferencji i typu materiałów wynikowych, jakie mają być tworzone.

Program Animate jest lepiej przystosowany do obsługi stron internetowych, gdyż generuje mniejsze pliki wynikowe. Można w nim też sterować animacją w czasie wykonywania. Program After Effects jest przeznaczony do tworzenia wideo i produkcji filmów. Oferuje on szereg efektów wizualnych i jest używany do tworzenia plików wideo jako produktu końcowego.

Obie aplikacje mogą być zastosowane do tworzenia oryginalnej grafiki i animacji. Obie używają osi czasu i oferują możliwości tworzenia skryptów do programowego sterowania animacją. Program After Effects zawiera większy zestaw efektów, podczas gdy język ActionScript® programu Animate oferuje większą wszechstronność spośród tych środowisk tworzenia skryptów.

Obydwie aplikacje pozwalają umieszczać grafikę na osobnych warstwach do składania. Te warstwy można w razie potrzeby włączać i wyłączać. Obydwie pozwalają także zastosować efekty na zawartości pojedynczych warstw.

W programie Animate tworzenie kompozycji nie wpływa wprost na wideo; wpływa tylko na wygląd wideo podczas odtwarzania w programie Flash Player. Inaczej jest w programie After Effects, gdzie kompozycja oparta na zaimportowanym pliku wideo zawiera przy eksportowaniu dołączone grafiki i efekty.

Operacje rysowania i malowania w programie After Effects zawsze są wykonywane na warstwach oddzielonych od importowanego wideo, dzięki czemu nie zmieniają one plików źródłowych. Program Animate oferuje dwa tryby rysowania: bezpieczny i zmieniający pliki źródłowe.

Importowanie plików SWF do programu After Effects

Program Animate oferuje unikalny zestaw wektorowych narzędzi kompozycyjnych, które obsługują metody rysowania niedostępne w programach After Effects i Adobe® Illustrator®. Można importować pliki SWF do programu After Effects, aby połączyć je z innym wideo lub renderować jako wideo z dodatkowymi efektami. Zawartość interaktywna i animacje oparte na skryptach nie są zachowywane. Animacje zdefiniowane przez klatki kluczowe są zachowywane.

Każdy plik SWF importowany do programu After Effects jest spłaszczany w pojedynczej, rasteryzowanej w sposób ciągły warstwie, której kanał alfa zostaje zachowany. Rasteryzacja ciągła oznacza, że grafiki zachowują ostrość w czasie, gdy są skalowane. Ta metoda importu pozwala na użycie w programie After Effects głównej warstwy lub obiektu pliku SWF jako elementu gładko renderowanego, pozwalając wspólnie pracować najlepszym możliwościom każdego z narzędzi.

 Tryb warstw zaawansowanych (Modyfikuj > Dokument > Tryb) jest teraz domyślnie włączony, a każda warstwa jest w tym trybie publikowana jako klip filmowy. Na pliki SWF opublikowane przy WŁĄCZONYM trybie warstw zaawansowanych i zaimportowane do programu After Effects są nałożone te same ograniczenia, które obowiązują przy importowaniu klipów filmowych.

Wybierając ustawienia publikowania plików SWF, można ustawić generowanie zgodnego pliku SWF, który pozwala przenieść efekty kamery, głębię warstw i strukturę dziedziczenia warstw do programu After Effects. Aby to zrobić, wybierz opcję Optymalizuj dla programu After Effects w oknie dialogowym Ustawienia publikowania. Ta opcja jest włączana domyślnie, gdy plik FLA zostanie przeciągnięty i upuszczony do programu After Effects. Ma to na celu zachowanie funkcji warstw zaawansowanych bez zmian w programie After Effects.

Ustawienia publikowania
Ustawienia publikowania

Importowanie plików FLA z programu Animate do programu After Effects

Teraz można importować pliki FLA z programu Animate do programu After Effects, aby połączyć je z innym nagraniem wideo lub renderować jako wideo z dodatkowymi efektami. Program After Effects umożliwia interakcję z programem Animate za pośrednictwem wtyczki. 

 1. Zainstaluj programy Animate 19.0 i After Effects 16.0 z poziomu aplikacji Creative Cloud. 

 2. Uruchom program After Effects i utwórz projekt.

 3. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Plik.

 4. Wybierz plik sample.fla i kliknij przycisk Importuj.

   Jako pliku przykładowego można użyć dowolnego pliku FLA zawierającego skrypt ActionScript 3.

 5. W oknie dialogowym Preferencje importu przejdź do lokalizacji, w której są generowane wszystkie pliki FLA warstw, i kliknij przycisk OK.

  Domyślnie jest przyjmowana lokalizacja zapisanego pliku FLA.

  Jeśli zostanie wybrana opcja Importuj dźwięk, dźwięk z głównej osi czasu w pliku FLA zostanie wyeksportowany w formie plików dźwiękowych MP3 lub WAV. Dźwięk zostanie zaimportowany do programu After Effects na oddzielnej warstwie.

  Wszystkie warstwy zostaną zaimportowane do kompozycji w programie After Effects. Kolejność warstw w kompozycji będzie podobna do tej w programie Animate.

   Przy importowaniu są ignorowane wszelkie użyte efekty warstw i filtry kamery.

Tworzenie animacji za pomocą programu After Effects

Animacja jest niekompletna bez efektów programu After Effects. Zwiększają one dokładność i wygląd wideo. Chcesz dowiedzieć się, jak importować pliki animacji i tworzyć efekty After Effects? Obejrzyj samouczek na końcu tego przykładu i wykonaj poniższe kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Importuj i wybierz odpowiedni dokument animowany Creative Cloud, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij opcję Efekty > Generuj i wybierz żądane efekty.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online