Grupowanie operacji

O ile jest to możliwe, cały kod ActionScript® należy przechowywać w jednym miejscu. Przechowywanie kodu w jednym miejscu znacznie ułatwia edycję projektów — podczas debugowania i modyfikowania skryptów ActionScript nie trzeba bowiem przeszukiwać różnych folderów w poszukiwaniu różnych fragmentów kodu. Jeśli kod ActionScript ma być przechowywany w pliku FLA, należy umieścić go w klatce nr 1 lub nr 2, na pierwszej (wierzchniej) warstwie o nazwie actions. Rozwiązanie alternatywne to umieszczenie kodu w osobnych plikach ActionScript. Kod niektórych aplikacji Animate może być rozproszony w różnych miejscach. Dzieje się tak na przykład w przypadku aplikacji z kodem ActionScript 2.0 opartym na ekranach i zachowaniach.

Zwykle jednak istnieje możliwość umieszczenia całego kodu w jednym miejscu (w jednej klatce lub w jednym pliku ActionScript). Ma to następujące zalety:

 • Kod można łatwo wyszukać (nawet w przypadku złożonych plików źródłowych).

 • Kod można łatwo debugować.

Dołączanie kodu do obiektów.

Kod ActionScript nie powinien być dołączany do pojedynczych obiektów w plikach FLA, nawet w przypadku prostych plików SWF. (Do obiektów można dołączać tylko kod ActionScript 1.0 i 2.0.; nie wolno natomiast dołączać kodu ActionScript 3.0.) Aby dołączyć kod do obiektu, należy zaznaczyć pewien klip filmowy, komponent lub przycisk, otworzyć panel Operacje i dodać kod ActionScript za pomocą funkcji on() lub onClipEvent().

Dołączanie kodu ActionScript do obiektów nie jest zalecane z następujących powodów:

 • Kod taki trudno odszukać, a pliki FLA zawierające go trudno edytować.

 • Mogą wystąpić problemy z debugowaniem.

 • Kod ActionScript dołączany bezpośrednio do osi czasu lub definiowany w klasach jest bardziej elegancki i łatwiejszy do dalszej obróbki.

 • Ogólna struktura kodu jest mało przejrzysta.

 • Posługiwanie się dwoma metodami kodowania (dołączanie kodu do obiektów i tworzenie odrębnego kodu) jest niewygodne z punktu widzenia osób analizujących ten kod, a także uczących się programować; muszą one zapoznać się z odrębnymi stylami programowania i odrębną składnią kodu.

  Kodu ActionScript 2.0 nie należy dołączać do przycisku o nazwie myButton_btn. Przykładowo:

  on (release) { // operacje do wykonania }

  Niemniej kod o takim samym przeznaczeniu można skojarzyć z osią czasu (co jest zalecane). Przykładowo:

  myButton_btn.onRelease = function() { // operacje do wykonania };

  Uwaga: Inne zasady obowiązują w przypadku zachowań. Czasami wymagają one dołączania kodu do obiektów:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online