Podręcznik użytkownika Anuluj

Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Reklamy tworzone za pomocą programu Animate powinny mieć wymiary zgodne z wytycznymi organizacji IAB (Interactive Advertising Bureau). W poniższej tabeli zestawiono wymiary zgodne ze standardami IMU (Interactive Marketing Unit):

Typ reklamy

Wymiary (w pikselach)

Szeroki i wysoki prostokąt

160 x 600

Wysoki prostokąt

120 x 600

Reklama na pół strony

300 x 600

Baner

468 x 60

Baner połówkowy

234 x 60

Mały pasek

88 x 31

Przycisk 1

120 x 90

Przycisk 2

120 x 60

Baner pionowy

120 x 240

Przycisk kwadratowy

125 x 125

Tablica z wynikami

728 x 90

Średni prostokąt

300 x 250

Kwadratowe okienko wyskakujące

250 x 250

Pionowy prostokąt

240 x 400

Duży prostokąt

336 x 280

Prostokąt

180 x 150

Wiele powyższych wymiarów jest dostępnych podczas tworzenia pliku FLA z szablonu. Aby ich użyć, wybierz polecenie Plik > Nowy i kliknij zakładkę Szablony.

Tworzenie pliku SWF z reklamami

Przy tworzeniu reklam należy przestrzegać następujących zasad:

 • Należy wybrać optymalny rozmiar pliku graficznego. Banery SWF nie powinny mieć wymiarów większych niż 15K.

 • Banery w formacie GIF (utworzone za pomocą programu Animate) nie powinny mieć wymiarów większych niż 12K.

 • Odtwarzanie banerów w pętli należy ograniczyć do trzech cyklów. Na wielu witrynach internetowych są wymagane standardowe rozmiary reklam.

 • Do przesyłania danych między plikiem reklamy i serwerem należy używać instrukcji GET; nie należy używać instrukcji POST. Aby uzyskać więcej informacji o instrukcjach GET i POST, zapoznaj się z opisem funkcji getURL w podręczniku Skorowidz języka ActionScript 2.0.

 

 Użytkownicy powinni mieć zapewnioną kontrolę nad reklamą. Jeśli w reklamie jest odtwarzany dźwięk, należy umieścić w niej przycisk do wyciszania. Jeśli reklama Animate ma postać przezroczystego obrazu nakładanego na stronę, należy umieścić w niej przycisk do zamykania reklamy.

Śledzenie reklam

Szereg czołowych sieci reklamowych obsługuje obecnie standardowe metody śledzenia plików reklam w formacie SWF programu Animate. Poniższe uwagi dotyczą obsługiwanych metod śledzenia:

Tworzenie zwykłego przycisku lub przycisku w postaci klipu filmowego

Należy używać standardowych wymiarów, określonych przez standard IAB. Lista takich wymiarów jest dostępna na stronach internetowych organizacji IAB. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu przycisków w programie Animate, zapoznaj się z artykułem Tworzenie przycisków.

Dodawanie skryptu do przycisku

Kod skryptu jest wykonywany, gdy użytkownik klika baner. W skrypcie można użyć funkcji getURL(), która otwiera nowe okno przeglądarki. Z pierwszą klatką osi czasu można skojarzyć dwa następujące, przykładowe fragmenty kodu ActionScript 2.0. Pierwszy fragment:

mójPrzycisk_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Drugi fragment kodu do umieszczenia w pierwszej klatce na osi czasu:

mójPrzycisk_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funkcja getURL() dodaje zmienną określoną w znacznikach object i embed, a następnie otwiera w określonym miejscu okno przeglądarki. Serwer zarządzający reklamą może śledzić — rejestrować — kliknięcia w obszarze reklamy. Więcej informacji o korzystaniu z funkcji getURL() znajduje się w dokumentacji języka ActionScript 2.0.

Definiowanie funkcji śledzącej clickTAG

Funkcja pozwala śledzić reklamę, czyli rejestrować miejsca prezentacji reklam i liczbę kliknięć reklam.

Ten proces stanowi standardową metodę tworzenia kampanii do typowych reklam Animate. Baner reklamowy jest śledzony w opisany dalej sposób, przy użyciu funkcji getURL(). Poniższy przykład kodu umożliwia dołączenie do adresu URL zmiennej odpowiedzialnej za przekazywanie danych, co z kolei pozwala ustawić zmienne dynamiczne poszczególnych banerów (zamiast tworzenia oddzielnego baneru dla każdej domeny). Całą kampanię można poprowadzić w oparciu o jeden baner; kliknięcia baneru może śledzić każdy serwer wyświetlający baner.

W znacznikach HTML object i embed można dodać kod podobny do poniższego (gdzie www.helpexamples.com oznacza sieć reklamową, a adobe.com firmą zlecającą reklamę):

<EMBED src=&quot;Twoja_reklama.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com&quot;>

Do znaczników HTML należy dodać następujący kod:

<PARAM NAME=movie VALUE=&quot;your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com&quot;>
<< this HTML stuff may need to be updated
to account for the Active content fix, which likely will cause users
to edit .js files instead of html files - JayA >>

Testowanie reklam

Należy sprawdzić, jak pliki SWF reklam są wyświetlane przez najbardziej typowe przeglądarki, w szczególności przeglądarki, które będą używane na komputerach odbiorców reklam. Niektórzy użytkownicy mogą nie korzystać z wtyczki Flash Player lub mieć wyłączone (zablokowane) skrypty JavaScript. Sytuacje takie trzeba przewidzieć z wyprzedzeniem i przygotować, na przykład, zastępcze obrazy GIF. Więcej informacji na temat wykrywania wtyczki Flash Player znajdziesz w artykule Określanie ustawień publikowania dla plików SWF. Użytkownikom należy zapewnić kontrolę nad odtwarzaniem pliku SWF. W szczególności dotyczy to dźwięku (wyłączania lub ściszania). Jeśli reklama ma postać przezroczystego obrazu "nakładanego" na przeglądane strony, należy dołączyć do niej specjalny przycisk do zamykania lub zmniejszania obrazu.

Najnowsze informacje o wersjach wtyczki Flash Player dostępnych w różnych regionach można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/fp_version_penetration_pl.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto