Reklamy tworzone za pomocą programu Animate powinny mieć wymiary zgodne z wytycznymi organizacji IAB (Interactive Advertising Bureau). W poniższej tabeli zestawiono wymiary zgodne ze standardami IMU (Interactive Marketing Unit):

Typ reklamy

Wymiary (w pikselach)

Szeroki i wysoki prostokąt

160 x 600

Wysoki prostokąt

120 x 600

Reklama na pół strony

300 x 600

Baner

468 x 60

Baner połówkowy

234 x 60

Mały pasek

88 x 31

Przycisk 1

120 x 90

Przycisk 2

120 x 60

Baner pionowy

120 x 240

Przycisk kwadratowy

125 x 125

Tablica z wynikami

728 x 90

Średni prostokąt

300 x 250

Kwadratowe okienko wyskakujące

250 x 250

Pionowy prostokąt

240 x 400

Duży prostokąt

336 x 280

Prostokąt

180 x 150

Wiele powyższych wymiarów jest dostępnych podczas tworzenia pliku FLA z szablonu (należy wybrać polecenie Plik > Nowy i kliknąć zakładkę Szablony).

Tworzenie pliku SWF z reklamami

Przy tworzeniu reklam należy przestrzegać następujących zasad:

 • Należy wybrać optymalny rozmiar pliku graficznego. Banery SWF nie powinny mieć wymiarów większych niż 15K.

 • Banery w formacie GIF (utworzone za pomocą programu Animate) nie powinny mieć wymiarów większych niż 12K.

 • Odtwarzanie banerów w pętli należy ograniczyć do trzech cyklów. Na wielu witrynach internetowych są wymagane standardowe rozmiary reklam.

 • Do przesyłania danych między plikiem reklamy i serwerem należy używać instrukcji GET; nie należy używać instrukcji POST. Aby uzyskać więcej informacji o instrukcjach GET i POST, zapoznaj się z opisem funkcji getURL w podręczniku Skorowidz języka ActionScript 2.0.

 

Uwaga:

Użytkownicy powinni mieć zapewnioną kontrolę nad reklamą. Jeśli w reklamie jest odtwarzany dźwięk, należy umieścić w niej przycisk do wyciszania. Jeśli reklama Animate ma postać przezroczystego obrazu nakładanego na stronę, należy umieścić w niej przycisk do zamykania reklamy.

Śledzenie reklam

Szereg czołowych sieci reklamowych obsługuje obecnie standardowe metody śledzenia plików reklam w formacie SWF programu Animate. Poniższe uwagi dotyczą obsługiwanych metod śledzenia:

Tworzenie zwykłego przycisku lub przycisku w postaci klipu filmowego

Należy używać standardowych wymiarów, określonych przez standard IAB. Lista takich wymiarów jest dostępna na stronach internetowych organizacji IAB. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu przycisków w programie Animate, zapoznaj się z artykułem Tworzenie przycisków.

Dodawanie skryptu do przycisku

Kod skryptu jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie baner. W skrypcie można użyć funkcji getURL(), która otwiera nowe okno przeglądarki. Z pierwszą klatką osi czasu można skojarzyć dwa następujące, przykładowe fragmenty kodu ActionScript 2.0. Oto pierwszy fragment:

myButton_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Oto drugi fragment:

myButton_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funkcja getURL() dodaje zmienną określoną w znacznikach object i embed, a następnie otwiera w określonym miejscu okno przeglądarki. Serwer zarządzający reklamą może śledzić, tj, rejestrować, kliknięcia w obszarze reklamy. Więcej informacji o korzystaniu z funkcji getURL() znajduje się w podręczniku Skorowidz języka ActionScript 2.0.

Definiowanie funkcji śledzącej clickTAG

Funkcja pozwala śledzić reklamę, czyli rejestrować miejsca prezentacji reklam i liczbę kliknięć reklam.

Ten proces stanowi standardową metodę tworzenia kampanii do typowych reklam Animate. Baner reklamowy jest śledzony w opisany dalej sposób, przy użyciu funkcji getURL(). Poniższy przykład kodu umożliwia dołączenie do adresu URL zmiennej odpowiedzialnej za przekazywanie danych, co z kolei pozwala ustawić zmienne dynamiczne poszczególnych banerów (zamiast tworzenia oddzielnego baneru dla każdej domeny). Całą kampanię można poprowadzić w oparciu o jeden baner; kliknięcia baneru może śledzić każdy serwer wyświetlający baner.

W znacznikach HTML object i embed można dodać kod podobny do poniższego (gdzie www.helpexamples.com oznacza sieć reklamową, a adobe.com firmą zlecającą reklamę):

<EMBED src="your_ad.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">

Do znaczników HTML należy dodać następujący kod:

<PARAM NAME=movie VALUE="your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">
<< this HTML stuff may need to be updated
to account for the Active content fix, which likely will cause users
to edit .js files instead of html files - JayA >>

Zestaw Rich Media Tracking Kit, zawierający odpowiednie przykłady i dokumentację, można pobrać ze strony http://www.adobe.com/go/richmedia_tracking_pl.

Testowanie reklam

Należy sprawdzić, jak pliki SWF reklam są wyświetlane przez najbardziej typowe przeglądarki, w szczególności przeglądarki, które będą używane na komputerach odbiorców reklam. Należy pamiętać, że niektórzy użytkownicy mogą nie korzystać z programu Flash Player lub mieć wyłączony język JavaScript. Sytuacje takie trzeba przewidzieć z wyprzedzeniem i przygotować, na przykład, zastępcze obrazy GIF. Więcej informacji na temat wykrywania programu Flash Player zawiera sekcja Określanie ustawień publikowania dla plików SWF. Użytkownikom należy zapewnić kontrolę nad odtwarzaniem pliku SWF. W szczególności dotyczy to dźwięku (wyłączania lub ściszania). Jeśli reklama ma postać przezroczystego obrazu "nakładanego" na przeglądane strony, należy dołączyć do niej specjalny przycisk do zamykania lub zmniejszania obrazu.

Najnowsze informacje o wersjach programu Flash Player dostępnych w różnych regionach można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/fp_version_penetration_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online