W tym temacie omówiono tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi.

W programie Animate wprowadzono możliwość tworzenia i udostępniania pędzli wektorowych (pędzli kompozycji i wzorków) przy użyciu kształtów narysowanych w tym programie. Przed wprowadzeniem tej funkcji pędzle można było tworzyć w aplikacji Adobe Capture, a następnie synchronizować z programem Animate za pomocą Bibliotek Creative Cloud. Dzięki tej funkcji można tworzyć własne pędzle z zasobów wektorowych dostępnych w programie Animate CC.

 1. Narysuj kształt na stole montażowym lub użyj istniejącego kształtu.

 2. Zaznacz kształt, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz pędzel malarski albo w panelu Właściwości kliknij przycisk Utwórz nowy pędzel malarski.

  Createpb1_p
  Dodawanie pędzla malarskiego

 3. Ustaw różne opcje pędzla malarskiego.Więcej informacji o ustawianiu tych opcji można znaleźć w artykule Edytowanie pędzli wzorków.

  create_PB_2
 4. Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać pędzel do dokumentu. Nowy pędzel pojawi się w panelu Właściwości na liście rozwijanej Obrys.

  Use_brush_CC_lib
  Używanie pędzla z Bibliotek Creative Cloud

Zapisywanie i usuwanie pędzli dokumentu

 1. W panelu Właściwości kliknij polecenie Zarządzaj pędzlami. Za pomocą opcji Zarządzaj pędzlami zapisz nowe pędzle na przyszłość lub usuń nieużywane z dokumentu.

  Zarządzanie pędzlami
  Zarządzanie pędzlami

 2. Na ekranie Zarządzanie pędzlami dokumentu zaznacz pędzel lub kilka pędzli. 

  Wybierz pędzel
  Wybierz pędzle

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać pędzle, lub Usuń, aby usunąć pędzle z biblioteki pędzli. Zapisane pędzle można przeglądać w kategorii Moje pędzle w bibliotece pędzli.

  Uwaga:

  W bibliotece pędzli nazwa rodziny pędzli jest taka sama jak nazwa dokumentu, z którego ją utworzono. Pędzle z dwóch różnych dokumentów o tej samej nazwie pliku są zapisywane w bibliotece pędzli w tej samej rodzinie.

  Moje pędzle
  Moje pędzle

Używanie pędzli z biblioteki pędzli

 1. W panelu Biblioteka pędzli wybierz przynajmniej jeden pędzel lub kliknij rodzinę pędzli.

 2. Aby dodać wybrane pędzle do dokumentu, kliknij w lewym dolnym rogu panelu przycisk Użyj w dokumencie. Pędzel pojawi się w panelu Właściwości na liście rozwijanej Obrys.

  Uwaga:

  Pędzel można także dodać do dokumentu, klikając go dwukrotnie.

 3. Aby usunąć zbędne pędzle z rodziny Moje pędzle, kliknij widoczny na dole panelu przycisk Usuń. 

Nacisk i pochylenie w pędzlu malarskim

Program Animate CC może reagować na nacisk i pochylenie w przypadku pociągnięć rysowanych narzędziem Pędzel malarski. Można rysować kompozycje i pociągnięcia wzorków o zmiennej szerokości zależnej od siły nacisku i kąta pochylenia rysika. Dodatkowe ustawienia punktów szerokości można wprowadzić za pomocą narzędzia Szerokość.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z narzędziem Pędzel malarski.

Uwaga:

Ikony nacisku i pochylenia na pasku narzędzi są wyświetlane po podłączeniu do komputera tabletu Wacom reagującego na nacisk.

Dodawanie pędzli kompozycji do Bibliotek Creative Cloud

 1. Za pomocą narzędzia Pędzel malarski narysuj obrys na stole montażowym i zaznacz go.

 2. Kliknij przycisk + u dołu panelu Biblioteki Creative Cloud, po czym wybierz opcję Pędzle > Dodaj. 

  Uwaga:

  Opcja przesyłania pędzli jest włączona tylko wtedy, gdy w zaznaczonym na stole montażowym kształcie użyto pędzli kompozycji. W Bibliotekach Creative Cloud nie można zapisywać pędzli wzorków.  

  Brushes_CClib
  Dodawanie pędzli do Bibliotek Creative Cloud

Używanie pędzli z Bibliotek Creative Cloud

 1. Wybierz narzędzie Pędzel malarski. Kliknij pędzel lub kliknij prawym przyciskiem myszy pędzel w Bibliotekach Creative Cloud i wybierz polecenie Użyj w dokumencie.

 2. Dodany pędzel zostanie ustawiony jako aktywny styl pociągnięcia i będzie dostępny do użycia w dokumencie. Można go także dodać do biblioteki pędzli.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online