W tym artykule przedstawiono metody eksportowania obrazów i animowanych plików GIF.

W programie Animate wprowadzono funkcje Eksportuj obraz oraz Eksportuj animowany plik GIF. Dzięki nim można wygodnie i interaktywnie eksportować zasoby do formatów PNG i JPEG oraz statycznego lub animowanego formatu GIF.

Przygotowując obrazy do prezentacji w Internecie, staje się często przed koniecznością rezygnacji z idealnej jakości obrazu na rzecz zmniejszenia jego pliku.

Do optymalizacji służą funkcje optymalizacyjne w oknie dialogowym Eksportowanie obrazu, które umożliwiają podgląd zoptymalizowanych obrazów w różnych formatach i z różnymi atrybutami. Można jednocześnie wyświetlać wiele wersji jednego obrazu i modyfikować ustawienia optymalizacji, podglądając jej efekty. Pozwala to wybrać kombinację ustawień najlepiej dostosowaną do potrzeb użytkownika. Można również określać opcje przezroczystości i otoczki, sterować ditheringiem oraz zmieniać wymiary obrazu, podając nową wielkość w pikselach lub jako procent oryginalnej wielkości

Zapisując zoptymalizowany plik za pomocą polecenia Eksportuj obraz, można również wygenerować plik HTML dla tego obrazu. Plik ten zawiera cały kod niezbędny do wyświetlenia obrazu w przeglądarce internetowej.

W programie Animate można zapisywać obrazy w formacie GIF, JPEG lub PNG, korzystając z polecenia Zapisz jako. W zależności od formatu pliku można określać opcje jakości obrazu, przezroczystości tła lub otoczki, wyświetlania kolorów i metody pobierania. Jednak w plikach takich nie zostaną zapisane elementy ani funkcje internetowe — takie jak łącza i animacje.

Kopie folderu obrazów w formacie JPEG można zapisać także za pomocą Procesora obrazów programu Animate. Procesor obrazów może też służyć do zmieniania rozmiaru obrazów i zmieniania profilu kolorów na standardowy, stosowany w Internecie sRGB.

Eksportowanie obrazów

Za pomocą okna dialogowego Eksportowanie obrazu (Plik > Eksportuj > Eksportuj obraz oraz Plik > Eksportuj > Eksportuj animowany plik GIF) można wybrać opcje optymalizacji i wyświetlić podgląd obrazu po optymalizacji.

Export_image
A. Opcje wyświetlania B. Menu podręczne Optymalizuj C. Opcje predefiniowane D. Opcje rozmiaru obrazu E. Opcje animacji F. Podgląd G. Paski narzędzi 

Podgląd obrazów w oknie dialogowym

W górnej części obszaru obrazu kliknij zakładkę, aby wybrać opcję wyświetlania:

Oryginał

Wyświetla obraz bez optymalizacji.

Optymalizacja

Wyświetla obraz po zastosowaniu bieżących ustawień optymalizacji.

2 strony

Wyświetla dwie wersje obrazu obok siebie.

Nawigacja w oknie dialogowym

Jeżeli obraz nie jest w całości widoczny w oknie dialogowym Eksportowanie obrazu, można za pomocą narzędzia Rączka przesunąć widok na inny obszar. Można także użyć narzędzia Lupka i powiększyć lub zmniejszyć bieżący widok.

 • Należy wybrać narzędzie Rączka (lub przytrzymać klawisz spacji) i przeciągnąć jego kursorem w celu wyświetlenia innego obszaru obrazu.
 • Aby to zrobić, należy wybrać narzędzie Lupka  i kliknąć na widoku, aby powiększyć wyświetlanie; przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknąć na widoku, aby pomniejszyć wyświetlanie.

  Można też wpisać wartość procentową powiększenia lub wybrać ją u dołu okna dialogowego.

Wyświetlanie informacji dotyczących zoptymalizowanego obrazu i czasu pobierania

Obszar adnotacji pod każdym obrazem w oknie dialogowym Eksportowanie obrazu zawiera wartościowe informacje związane z optymalizacją. W adnotacji dotyczącej oryginalnego obrazu są widoczne nazwa pliku i jego wielkość. Adnotacja zoptymalizowanego obrazu zawiera informacje o zaznaczonych opcjach optymalizacji, wielkości zoptymalizowanego pliku i szacunkowym czasie pobierania pliku przy danej szybkości modemu. Szybkość modemu można określić w wyskakującym menu Podgląd.

Podgląd obrazu przy różnych wartościach gamma

Wartość parametru gamma monitora komputerowego decyduje o jasności obrazu w przeglądarce internetowej. Istnieje możliwość symulacji podglądu obrazów na systemach używających innych wartości gamma i dokonania odpowiednich zmian tych wartości w celu wyrównania różnic. Włączenie opcji podglądu przeglądarki nie ma wpływu na ostateczną postać obrazu.

 • W oknie dialogowym Eksportowanie obrazu wybierz jedną z następujących opcji z menu Podgląd.

Kolory monitora

Parametr gamma obrazu nie jest zmieniany. Kolory monitora to ustawienie domyślne.

Starsze Macintosh (brak zarządzania kolorami)

Symulacja domyślnej wartości gamma 1.8, używanej w systemie Mac OS 10.5 oraz jego wcześniejszych wersjach.

Windows (brak zarządzania kolorami)

Symulacja domyślnej wartości gamma wynoszącej 2,2, stosowanej w systemach Windows i Mac OS 10.6 oraz ich nowszych wersjach.

Użyj profilu dokumentu

Wartość gamma jest dostosowywana do wartości określonej w profilu koloru dołączonym do dokumentu (dokument podlega systemowi zarządzania kolorem).

Optymalizowanie obrazu na potrzeby Internetu

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj obraz lub Plik > Eksportuj animowany plik GIF.

 2. W górnej części okna dialogowego kliknij zakładkę, aby wybrać opcję wyświetlania: Zoptymalizowany lub 2 na ekranie.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli obraz zawiera wiele plasterków należy zaznaczyć plasterki przeznaczone do optymalizacji.

 4. Wybrać gotowe ustawienie optymalizacji z menu Ustawienia lub ustawić własne opcje optymalizacji. W zależności od wybranego formatu pliku są dostępne różne opcje.

 5. Poprawiać ustawienia optymalizacji, aż do uzyskania zadawalającego kompromisu między jakością obrazu i wielkością pliku. Jeśli obraz zawiera wiele plasterków, nie należy zapomnieć o zoptymalizowaniu wszystkich plasterków.

  Uwaga:

  Aby z podglądu zoptymalizowanego odtworzyć oryginalną wersję obrazu, zaznacz obraz z menu Ustawienia wybierz polecenie Oryginalny.

 6. Aby mieć pewność, że kolory na zoptymalizowanym obrazie wyglądają tak samo w różnych przeglądarkach, przekonwertuj je na standard sRGB.

  Uwaga:

  Metadane wyjściowe są zgodne ze standardami organizacji Metadata Working Group, w związku z czym niektóre metadane JPEG są przechowywane w formatach EXIF i IIM zamiast w formacie XMP.

 7. Skorzystaj z następujących opcji:

  Brak

  Brak zachowanych metadanych (z wyjątkiem informacji o prawach autorskich w formacie EXIF w plikach JPEG). Daje pliki o najmniejszym rozmiarze

  Prawa autorskie

  Zapisuje uwagi o prawie autorskim, warunkach użytkowania, stanie praw autorskich i adresach z informacjami o nich.

  Prawa autorskie i informacje kontaktowe

  Zapisuje wszystkie informacje o prawach autorskich oraz następujące informacje: twórca, stanowisko, adresy e-mail, adres, telefony, witryny internetowe.

  Wszystko oprócz informacji o aparacie

  Zapisuje wszystkie metadane z wyjątkiem danych EXIF dotyczących ustawień aparatu, takich jak czas otwarcia migawki, data i godzina, ogniskowa, kompensacja ekspozycji, wzór pomiaru oraz obecność/brak lampy błyskowej.

  Wszystko

  Zapisuje wszystkie metadane w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zapisz..

 9. W oknie dialogowym Zapisz zoptymalizowany jako wykonaj następujące czynności i kliknij przycisk Zapisz:

  1. Wpisać nazwę pliku i wybrać lokalizację wynikowego pliku lub plików.

  2. Zaznacz opcję formatu zapisywanych plików: plik HTML i pliki obrazów, tylko pliki obrazów, tylko plik HTML.

  3. (Opcjonalnie) Ustawić opcje wyjściowe pliku HTML i plików obrazów.

  4. Jeśli obraz zawiera wiele plasterków, przejść do menu Odcięcia i wybrać opcję zapisu plasterków: Wszystkie plasterki lub Wybrane plasterki.

   Uwaga:

   Aby przywrócić ostatnio zapisaną wersję ustawień optymalizacji, należy wcisnąć klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknąć na Wyzeruj. Aby przy ponownym otwarciu okna Zapisz dla Internetu obowiązywały te same ustawienia, należy wcisnąć klawisz Alt/Option i kliknąć przycisk Zapamiętaj.

  5. Film przedstawiający zapisywanie plików dla Internetu w programie Illustrator można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0063_pl.

Zapisywanie i usuwanie predefiniowanych ustawień optymalizacji

Ustawienia optymalizacji można zapisać w nazwanym zestawie i stosować je później do innych obrazów. Zapisane ustawienia pojawiają się w wyskakującym menu Ustawienia, obok nazw predefiniowanych ustawień. Gdy nazwany zestaw lub gotowy zestaw zostanie poddany edycji, w menu Ustawienia ukaże się pozycja “Bez nazwy”.

 1. Ustaw pożądane opcje optymalizacji i wybierz polecenie Zapisz ustawienia z menu palety Optymalizuj.

 2. Nadaj nazwę ustawieniom i zapisz je w odpowiednim folderze:

  Photoshop

  (Windows XP) Document and Settings\[Nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Windows Vista) Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Mac OS) Użytkownicy/[Nazwa użytkownika]/Biblioteki/Preferences/AdobePhotoshop CS5Settings/Optimized Settings

  Illustrator

  (Windows XP) Document and Settings\[Nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[Język]\Save for Web Settings\Optimize

  (Windows Vista) Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[Język]\Save for Web Settings\Optimize

  (Mac OS) Użytkownicy/[Nazwa użytkownika]/Biblioteki/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS5/[Język]/Save for Web Settings/Optimize

  Uwaga:

  Jeżeli ustawienia zostaną zapisane w innym miejscu, nie będą one dostępne w wyskakującym menu Ustawienia predefiniowane.

 3. Aby usunąć zestaw ustawień, należy zaznaczyć go w menu wysuwanym Ustawienia, przejść do menu Optymalizuj i wybrać polecenie Usuń ustawienia.

Kompresowanie grafiki internetowej do określonego rozmiaru

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Eksportuj obraz lub Plik > Eksportuj > Eksportuj animowany plik GIF.

 2. W górnej części okna dialogowego Eksportowanie obrazu lub Eksportowanie animowanego pliku GIF kliknij zakładkę i wybierz opcję wyświetlania obrazu: Zoptymalizowany lub 2 na ekranie. 

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz plasterki, które mają być zoptymalizowane, i wybierz format pliku.

 4. Z menu Optymalizuj (po prawej stronie menu Ustawienia predefiniowane) wybierz opcję Optymalizuj do rozmiaru pliku.

 5. Podać wymagany rozmiar pliku.

 6. Wybrać opcję w polu Rozpocznij od:

  Bieżące ustawienia

  Jest używany bieżący format pliku.

  Automatyczny wybór GIF/JPEG

  Automatycznie wybiera optymalny format w zależności od zawartości obrazu.

 7. Za pomocą opcji Użyj określić, czy określony rozmiar pliku ma obowiązywać tylko dla bieżącego plasterka, dla wszystkich plasterków danego obrazu czy dla wszystkich plasterków. Kliknij przycisk OK.

Zmiana rozmiaru kompozycji podczas optymalizacji

W oknie dialogowym Eksportowanie obrazu można zmieniać wymiary obrazu. Nowy rozmiar można określić w wartościach bezwzględnych (pikselach) lub jako procent pierwotnego.

 1. W oknie dialogowym Eksportowanie obrazu kliknij kartę Rozmiar obrazu.

 2. Ustaw dowolne opcje dodatkowe:

  Zachowaj proporcje

  Zachowuje bieżące proporcje szerokości pikseli do ich wysokości.

  Uwaga:

  W przypadku plików SWF i SVG nie są dostępne żadne funkcje palety Rozmiar obrazu oprócz funkcji Przytnij do obszaru roboczego.

 3. Wpisz nowe wymiary wyrażone w pikselach lub określ procent o jaki ma być zmieniony rozmiar obrazu i kliknij Zastosuj.

Podgląd zoptymalizowanych obrazów w przeglądarce internetowej

Podgląd zoptymalizowanego obrazu można wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej zainstalowanej na komputerze, korzystając z okna dialogowego Eksportowanie obrazu (Plik > Eksportuj > Eksportuj obraz lub Plik > Eksportuj > Eksportuj animowany plik GIF). Podgląd w przeglądarce wyświetla obraz z opisem zawierającym typ pliku, wymiary pikseli, rozmiar pliku, parametry kompresji oraz inne informacje o pliku HTML.

 • Aby wyświetlić podgląd obrazu w domyślnej przeglądarce internetowej, kliknij ikonę tej przeglądarki w dolnej części okna dialogowego Eksportowanie obrazu.
 • W oknie dialogowym Przeglądarki znajdują się wszystkie przeglądarki zainstalowane w systemie. Można tutaj ustawić przeglądarkę domyślną do podglądu obrazu.

Więcej tematów pomocy

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online