Podręcznik użytkownika Anuluj

Skróty klawiaturowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Kopiowanie bieżącego zestawu skrótów do schowka

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe (Windows) lub Animate > Skróty klawiaturowe (Mac OS).

 2. Kliknij przycisk Kopiuj do schowka. Następnie można wkleić zestaw skrótów klawiaturowych do dowolnego edytora tekstu jako informacje pomocnicze lub w celu wydrukowania.

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych skrótów klawiaturowych

W programie Animate można tworzyć i modyfikować własne skróty klawiaturowe.

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

 1. Wybierz polecenie (Windows) Edycja > Skróty klawiaturowe lub (Mac OS) Animate > Skróty klawiaturowe.

  Pojawi się okno dialogowe Skróty klawiaturowe.

 2. Dodając, usuwając lub edytując skróty klawiaturowe, możesz używać następujących opcji:

  Predefiniowane układy klawiatury

  Pozwala wybrać z menu rozwijanego predefiniowany lub własny zestaw skrótów.

  Wyszukaj

  Umożliwia wyszukanie dowolnego polecenia, którego skrót ma zostać ustawiony lub zmieniony. Do polecenia można również przejść w widoku drzewa poleceń.

  Uwzględniaj wielkość liter

  Umożliwia uwzględnienie wielkości liter podczas wyszukiwania polecenia.

  Dodaj

  Dodaje nowy skrót do zaznaczonego polecenia. Aby dodać nowy skrót klawiaturowy do zaznaczonego polecenia, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nową kombinację klawiszy. Każde polecenie może mieć jeden skrót klawiaturowy. Jeśli dany skrót jest już przypisany do polecenia, przycisk Dodaj jest wyłączony.

  Cofnij

  Cofa ostatnie polecenie ustawienia skrótu polecenia.

  Kopiuj do schowka

  Kopiuje całą listę skrótów klawiaturowych do schowka systemu operacyjnego.

  Przejdź do konfliktu

  Przechodzi do polecenia z konfliktem. W przypadku konfliktu podczas ustawiania skrótu jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy.

  Zapisz skróty do ustawienia predefiniowanego 

  Zapisuje cały zestaw skrótów jako ustawienie predefiniowane. Ustawienie predefiniowane można wybrać z menu rozwijanego Predefiniowane układy klawiatury.

  Usuń skrót 

  Usuwa zaznaczony skrót.

   Nie można używać pojedynczych klawiszy, takich jak Delete czy Page Up, dla których są wstępnie zdefiniowane ogólne zadania, na przykład usuwanie zawartości lub przewijanie stron.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie skrótu z polecenia

 1. Wybierz kategorię polecenia z menu podręcznego Polecenia, a następnie wybierz polecenie na liście poleceń.
 2. Kliknij ikonę X obok skrótu.

Dodawanie skrótu do polecenia

 1. Wybierz kategorię polecenia w wyskakującym menu Polecenia, a następnie wybierz polecenie.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Naciśnij kombinację klawiszy.

  W przypadku konfliktu z daną kombinacją klawiszy (gdy na przykład będzie ona przypisana do innego polecenia) pod listą Polecenia zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Aby szybko przejść do polecenia, z którym występuje konflikt, i zmienić skrót, kliknij przycisk Przejdź do konfliktu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie istniejącego skrótu

 1. Wybierz kategorię polecenia z menu podręcznego Polecenia, a następnie wybierz polecenie na liście poleceń.
 2. Kliknij skrót dwukrotnie.
 3. Naciśnij nową kombinację klawiszy.

  W przypadku konfliktu z daną kombinacją klawiszy (gdy na przykład będzie ona przypisana do innego polecenia) pod listą Polecenia zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Aby szybko przejść do polecenia, z którym występuje konflikt, i zmienić skrót, kliknij przycisk Przejdź do konfliktu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto