Kopiowanie bieżącego zestawu skrótów do schowka

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe (Windows) lub Animate > Skróty klawiaturowe (Mac OS).

 2. Kliknij przycisk Kopiuj do schowka. Następnie można wkleić zestaw skrótów klawiaturowych do dowolnego edytora tekstu jako informacje pomocnicze lub w celu wydrukowania.

Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych skrótów klawiaturowych

W programie Animate można tworzyć i modyfikować własne skróty klawiaturowe.

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

 1. Wybierz polecenie (Windows) Edycja > Skróty klawiaturowe lub (Mac OS) Animate > Skróty klawiaturowe.

  Pojawi się okno dialogowe Skróty klawiaturowe.

 2. Dodając, usuwając lub edytując skróty klawiaturowe, możesz używać następujących opcji:

  Predefiniowane układy klawiatury

  Pozwala wybrać z menu rozwijanego predefiniowany lub własny zestaw skrótów.

  Wyszukaj

  Umożliwia wyszukanie dowolnego polecenia, którego skrót ma zostać ustawiony lub zmieniony. Do polecenia można również przejść w widoku drzewa poleceń.

  Uwzględniaj wielkość liter

  Umożliwia uwzględnienie wielkości liter podczas wyszukiwania polecenia.

  Dodaj

  Dodaje nowy skrót do zaznaczonego polecenia. Aby dodać nowy skrót klawiaturowy do zaznaczonego polecenia, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nową kombinację klawiszy. Każde polecenie może mieć jeden skrót klawiaturowy. Jeśli dany skrót jest już przypisany do polecenia, przycisk Dodaj jest wyłączony.

  Cofnij

  Cofa ostatnie polecenie ustawienia skrótu polecenia.

  Kopiuj do schowka

  Kopiuje całą listę skrótów klawiaturowych do schowka systemu operacyjnego.

  Przejdź do konfliktu

  Przechodzi do polecenia z konfliktem. W przypadku konfliktu podczas ustawiania skrótu jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy.

  Zapisz skróty do ustawienia predefiniowanego 

  Zapisuje cały zestaw skrótów jako ustawienie predefiniowane. Ustawienie predefiniowane można wybrać z menu rozwijanego Predefiniowane układy klawiatury.

  Usuń skrót 

  Usuwa zaznaczony skrót.

  Uwaga:

  Nie można używać pojedynczych klawiszy, takich jak Delete czy Page Up, dla których są wstępnie zdefiniowane ogólne zadania, na przykład usuwanie zawartości lub przewijanie stron.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie skrótu z polecenia

 1. Wybierz kategorię polecenia z menu podręcznego Polecenia, a następnie wybierz polecenie na liście poleceń.
 2. Kliknij ikonę X obok skrótu.

Dodawanie skrótu do polecenia

 1. Wybierz kategorię polecenia w wyskakującym menu Polecenia, a następnie wybierz polecenie.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Naciśnij kombinację klawiszy.

  Uwaga:

  W przypadku konfliktu z daną kombinacją klawiszy (gdy na przykład będzie ona przypisana do innego polecenia) pod listą Polecenia zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Aby szybko przejść do polecenia, z którym występuje konflikt, i zmienić skrót, kliknij przycisk Przejdź do konfliktu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie istniejącego skrótu

 1. Wybierz kategorię polecenia z menu podręcznego Polecenia, a następnie wybierz polecenie na liście poleceń.
 2. Kliknij skrót dwukrotnie.
 3. Naciśnij nową kombinację klawiszy.

  Uwaga:

  W przypadku konfliktu z daną kombinacją klawiszy (gdy na przykład będzie ona przypisana do innego polecenia) pod listą Polecenia zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Aby szybko przejść do polecenia, z którym występuje konflikt, i zmienić skrót, kliknij przycisk Przejdź do konfliktu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online