Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

W tym temacie omówiono różne opcje eksportowania obrazów i animowanych plików GIF.

Formaty grafiki internetowej

Formaty grafik internetowych mogą być bitmapowe (rastry) lub wektorowe. Formaty bitmapowe — GIF, JPEG oraz PNG — są zależne od rozdzielczości. Wymiary obrazów bitmapowych (i prawdopodobnie ich jakość) są uzależnione od rozdzielczości monitora. Formaty wektorowe — SVG i SWF — są niezależne od rozdzielczości i można je powiększać lub zmniejszać bez utraty jakości obrazu. Formaty wektorowe mogą też zawierać dane rastrowe. 

Opcje optymalizacji formatu JPEG

JPEG jest to standardowy format kompresji obrazów zawierających płynne przejścia tonalne, takich jak fotografie. Optymalizacja obrazu w formacie JPEG polega na zastosowaniu kompresji stratnej, która wybiórczo usuwa dane.

Ustawienia optymalizacji A. Menu Format pliku B. Menu Jakość kompresji C. Menu Optymalizacja

Jakość

Decyduje o stopniu kompresji. Im wyższe ustawienie jakości, tym więcej szczegółów zachowuje algorytm kompresji. Jednocześnie jednak uzyskuje się pliki o większych rozmiarach. Aby wypośrodkować między jakością obrazu i wielkością jego pliku, należy obejrzeć obraz przy różnych ustawieniach jakości.

Optymalizacja

Powoduje utworzenie pliku w rozszerzonym formacie JPEG, o nieco mniejszej wielkości. Zoptymalizowany format JPEG jest zalecany dla uzyskania maksymalnego stopnia kompresji. Niemniej, niektóre starsze przeglądarki nie obsługują go.

Progresywne

Obraz jest wyświetlany stopniowo, wraz z postępem wczytywania. Przed całkowitym wczytaniem obrazu użytkownik będzie mógł obejrzeć jego wersję w małej rozdzielczości. Opcja Progresywny wymaga użycia formatu JPEG zoptymalizowany.

Uwaga:

Przeglądanie progresywnych obrazów JPEG wymaga więcej pamięci RAM i nie jest obsługiwane przez niektóre przeglądarki.

Rozmycie

Ta opcja określa stopień rozmycia obrazu. Wynik zastosowania tej opcji jest identyczny z efektem filtra Rozmycie gaussowskie. Pliki są kompresowane w większym stopniu — są mniejsze. Zalecane jest ustawienie od 0,1 do 0,5.

Osadź profil kolorów (Photoshop) lub Profil ICC (Illustrator)

Zachowuje profile kolorów w optymalizowanym pliku. W przypadku niektórych przeglądarek profile kolorów są używane do korekty kolorów.

Otoczka

Pozwala określić kolor wypełnienia dla pikseli, które w oryginalnym obrazie były przezroczyste: Kliknij próbkę kolorów i wybierz kolor za pomocą próbnika, bądź zaznacz jedną z opcji menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Piksele, które w oryginalnym obrazie były w pełni przezroczyste, zostaną wypełnione wybranym kolorem. Piksele, które w oryginalnym obrazie były częściowo przezroczyste, zostaną zmieszane z wybranym kolorem.

Opcje optymalizacji formatów GIF i PNG-8

Format GIF jest to standardowy format kompresji obrazów o płaskich kolorach i dużej liczbie ostrokątnych detali. Nadaje się do zapisywania kompozycji liniowych, ilustracji typu logo oraz ilustracji z tekstem. Format PNG‑8, podobnie jak GIF, zapewnia efektywną kompresję obszarów jednokolorowych i jednoczesne zachowanie ostrych szczegółów.

Formaty PNG-8 i GIF obsługują kolory 8-bitowe, dlatego też przy ich użyciu można uzyskać maksymalnie 256 kolorów. Procedura wyboru kolorów jest określana jako indeksowanie, dlatego formaty GIF i PNG-8 są określane niekiedy jako formaty koloru indeksowanego. W celu dokonania konwersji obrazu na kolor indeksowany tworzona jest tabela, w której są zapisywane i indeksowane kolory obrazu. Jeżeli w tabeli nie ma jednego z kolorów znajdujących się w oryginalnym obrazie, program wybierze kolor najbardziej do niego zbliżony, albo przeprowadzi dithering w celu symulowania tego koloru za pomocą dostępnych kolorów.

Niezależnie od opisanych niżej opcji można dopasować liczbę kolorów dostępnych w tabeli kolorów obrazu. Zobacz Dostosowywanie tablicy kolorów w obrazach GIF i PNG-8.

Opcje formatu GIF

Stratna (tylko format GIF)

Plik jest kompresowany poprzez selektywne usuwanie danych. Ustawienia wyższe skutkują większą ilością usuniętych danych. Często można zastosować wartość kompresji stratnej równą 5-10, a czasami do 50, nie powodując degradacji obrazu. Opcja kompresji stratnej pozwala zmniejszyć rozmiar pliku o 5% do 40%.

Uwaga:

Opcji Stratna nie można używać w połączeniu z opcją z przeplotem, ani z algorytmami Szum lub Dithering wzorkiem.

Metoda redukcji kolorów i Kolory

Pozwala określić metodę generowania tabeli sprawdzania kolorów, a także liczbę kolorów zawartych w tej tabeli. Można wybrać jedną z następujących metod redukcji:

Percepcyjna Jest tworzona niestandardowa tabela kolorów. Priorytet mają kolory lepiej odbierane przez ludzkie oko.

Selektywna Tworzona jest tablica kolorów podobna do tabeli Percepcyjna. W tym wypadku są jednak preferowane duże obszary kolorów i kolory internetowe. Ta tabela pozwala uzyskać obrazy o największej wierności kolorów. Opcja Selektywna to ustawienie domyślne.

Adaptacyjna Jest tworzona niestandardowa tabela kolorów. Jej zawartość powstaje przez próbkowanie kolorów z widma barw najczęściej występujących na obrazie. Na przykład, gdy obraz zawiera wyłącznie kolor zielony i niebieski, wynikowa tabela kolorów obejmuje przede wszystkim różne odcienie zieleni i niebieskiego. Większość obrazów ma kolory koncentrujące się w określonych obszarach widma.

Z ograniczeniami (internetowa) Używa standardowej tabeli 216 kolorów, które są wspólne dla 8-bitowych (256 kolorowych) palet systemów Windows i Mac OS. Opcja zapewnia, że przeglądarki nie będą używały ditheringu przy wyświetlaniu obrazów o kolorach 8-bitowych. (Paleta jest także zwana Bezpieczną paletą internetową). Używanie palety Weba może sprzyjać powiększeniu plików i jest zalecane tylko dla uniknięcia ditheringu przeglądarki.

Niestandardowa Jest stosowana paleta kolorów utworzona lub zmieniona przez użytkownika. W przypadku otwarcia istniejącego pliku GIF lub PNG-8 ma on własną paletę kolorów.

Uwaga:

Tablicę kolorów można dostosować za pomocą palety Tablica kolorów w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Czarno-biały, Skala szarości, Mac OS, Windows Stosowany jest zestaw palet kolorów.

Metoda ditheringu i dithering

Decyduje o metodzie i stopniu ditheringu. Słowo “dithering” oznacza symulację kolorów niedostępnych w używanym systemie. Określenie wyższej wartości procentowej ditheringu powoduje symulację większej liczby kolorów, zachowanie większej liczby szczegółów obrazu, ale też zwiększa rozmiar pliku. Optymalny wybór to najmniejszy procent ditheringu, przy którym są zachowywane wymagane szczegóły. Do obrazów o jednolitych kolorach często nie trzeba stosować ditheringu. Obrazki z wieloma odcieniami kolorów (w szczególności gradienty) mogą wymagać ditheringu.

Obraz GIF z ditheringiem 0% (po lewej) oraz z ditheringiem 100% (po prawej)

Użytkownik może wybrać jedną z następujących metod:

Dyfuzja Jest stosowane wzorek losowy, który jest na ogół mniej zauważalny niż dithering za pomocą wzorku. Efekty symulacji są rozkładane między sąsiednie piksele.

Wzorek Wszelkie kolory spoza tabeli kolorów są symulowane przy użyciu kwadratowych wzorków przypominających półtony.

Szum Jest stosowany losowy wzór, co przypomina dithering dyfuzyjny; tu jednak nie zachodzi dyfuzja wzorku na piksele sąsiednie. Użycie metody Szum nie powoduje powstawania widocznych złączeń.

Przezroczystość i Otoczka

Decyduje o sposobie optymalizacji przezroczystych pikseli obrazu:

 • Aby piksele w pełni przezroczyste pozostały przezroczyste, a piksele częściowo przezroczyste zostały wypełnione kolorem, należy zaznaczyć opcję Przezroczystość i wybrać kolor otoczki.

 • Aby wypełnić całkowicie przezroczyste piksele wybranym kolorem i zmieszać z tym samym kolorem piksele częściowo przezroczyste, wybierz kolor otoczki i odznacz opcję Przezroczystość.

 • Aby wybrać kolor otoczki, kliknij próbkę koloru otoczki i wybierz kolor za pomocą próbnika. Można także wybrać jedną z opcji z menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Kolor narzędzia, Kolor tła, Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Uwaga:

Opcje Kolor narzędzia i Kolor tła dostępne są tylko w programie Photoshop.

Przykłady przezroczystości i otoczki

A. Obraz oryginalny B. Przezroczystość wybrana z kolorem otoczki C. Przezroczystość wybrana bez otoczki D. Przezroczystość niewybrana z kolorem otoczki

Dithering przezroczystości

Gdy zaznaczona jest opcja Przezroczystość, można wybrać metodę ditheringu częściowo przezroczystych pikseli:

 • Opcja Brak ditheringu przezroczystości powoduje, że do częściowo przezroczystych pikseli na obrazie nie jest stosowany dithering.

 • Dyfuzja Dithering przezroczystości stosuje wzorek losowy, który jest na ogół mniej zauważalny niż dithering z wykorzystaniem wzorku. Efekty symulacji są rozkładane między sąsiednie piksele. Jeżeli wybierze się ten algorytm, należy określić wartość procentową odpowiedzialną za nasilenie ditheringu.

 • Opcja Dithering przezroczystości wzorkiem powoduje, że do częściowo przezroczystych pikseli jest stosowany podobny do rastra półtonowego deseń kwadratów.

 • Opcja Dithering przezroczystości szumu powoduje stosowanie losowego wzoru ditheringu, co przypomina algorytm dyfuzyjny; tu jednak nie zachodzi dyfuzja wzorku na sąsiednie piksele. Użycie algorytmu Szum nie powoduje powstawania widocznych złączeń.

Przykład ditheringu przezroczystości wzorkiem (po lewej) oraz efekt zastosowania na tle strony WWW (po prawej)

Z przeplotem

Podczas pobierania pliku w przeglądarce wyświetlana jest wersja obrazu w niskiej rozdzielczości. Tego typu metoda daje złudzenie szybszego wczytywania danych i pozwala upewnić się, że wczytywanie trwa. Niemniej, prowadzi ona do większych plików.

Tylko z palety internetowej

Opcja określa poziom tolerancji w upodabnianiu kolorów do ich odpowiedników z palety internetowej (zapobiega też symulowaniu kolorów w przeglądarce). Wyższa wartość tej opcji powoduje przesunięcie większej liczby kolorów.

Optymalizacja przezroczystości w obrazach GIF i PNG

Przezroczystość umożliwia tworzenie nieprostokątnych obrazków dla Internetu.Przezroczystość tła zachowuje w obrazie piksele przezroczyste.

Ta opcja umożliwia wyświetlanie tła strony internetowej przez przezroczyste obszary obrazu. Usuwanie otoczki tła symuluje przezroczystość przez mieszanie pikseli przezroczystych z kolorem otoczki, który odpowiada kolorowi tła strony internetowej. Otoczka tła daje lepsze efekty, jeśli tło strony internetowej jest nieprzezroczyste i znany jest jej kolor.

Opcje Przezroczystość i Otoczka w oknie Zapisywanie dla Internetu i urządzeń są przeznaczone do określania zasad optymalizacji pikseli przezroczystych w obrazach GIF i PNG.

 • (GIF i PNG-8) Aby piksele w pełni przezroczyste pozostały przezroczyste, a piksele częściowo przezroczyste zostały wypełnione kolorem, wybierz opcję Przezroczystość i kolor otoczki.
 • Aby wypełnić całkowicie przezroczyste piksele wybranym kolorem i zmieszać z tym samym kolorem piksele częściowo przezroczyste, wybierz kolor otoczki i usuń zaznaczenie z opcji Przezroczystość.
 • (GIF i PNG-8) Aby wszystkie piksele o przezroczystości większej niż 50% stały się całkowicie przezroczyste, a wszystkie piksele o przezroczystości poniżej 50% stały się w pełni nieprzezroczyste, wybierz opcję Przezroczystość i z menu Otoczka wybierz opcję Brak.
 • (PNG‑24) Aby zapisać obraz z wielopoziomową przezroczystością (do 256 poziomów), wybierz opcję Przezroczystość. Opcja Otoczka jest wyłączona, ponieważ przezroczystość wielopoziomowa umożliwia mieszanie obrazu z każdym kolorem tła.
Uwaga:

W przeglądarkach nie obsługujących przezroczystości PNG‑24, przezroczyste piksele mogą być wyświetlane na domyślnym kolorze tła, np. szarym.

Aby wybrać kolor otoczki, należy kliknąć na próbce koloru i wybrać kolor za pomocą próbnika kolorów. Można także wybrać jedną z opcji z menu Otoczka: Kolor kroplomierza (aby użyć koloru z pola Kroplomierza), Kolor narzędzia, Kolor tła, Biały, Czarny lub Inny (wybrany próbnikiem kolorów).

Uwaga:

Opcje Kolor narzędzia i Kolor tła dostępne są tylko w programie Photoshop.

Aby wyświetlić tablicę kolorów dla optymalizowanego plasterka

Tablica kolorów dla plasterka wyświetlana jest w panelu Tablica kolorów w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Zaznacz plasterek zoptymalizowany w formacie GIF lub PNG-8. Tablica kolorów dla zaznaczonego plasterka wyświetlona zostanie w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu i urządzeń.

Jeżeli obraz zawiera wiele plasterków, kolory w tablicy mogą być różne dla różnych plasterków (aby temu zapobiec, należy najpierw połączyć plasterki). Jeżeli zaznaczy się różne plasterki, które odwołują się do różnych tabel kolorów, to tabela kolorów będzie pusta, a jej pasek stanu będzie zawierał komunikat “Mieszana”.

Dostosowywanie tablicy kolorów w obrazach GIF i PNG-8

W oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń dostępny jest panel Tablica kolorów, który pozwala dostosować kolory w zoptymalizowanych obrazach GIF i PNG‑8. Zmniejszenie liczby kolorów często nie pogarsza jakości obrazu, ale skutkuje za to zmniejszeniem pliku obrazu.

Na tablicy kolorów można wykonywać następujące operacje: dodawanie nowych kolorów, usuwanie istniejących kolorów, przekształcanie zaznaczonych kolorów na bezpieczne kolory internetowe, blokowanie wybranych kolorów (tak by nie mogły zostać usunięte z palety).

Sortowanie tablicy kolorów

Z menu palety Tablica kolorów wybierz porządek sortowania:

 • Bez sortowania — jest przywracany oryginalny porządek kolorów.
 • Sortuj według barwy — sortowanie według położenia koloru na standardowym kole kolorów (wyrażanym jako stopień od 0 do 360). Kolory neutralne otrzymują barwę 0 i są układane razem z czerwieniami.
 • Sortuj według luminancji — sortowanie według jasności lub jaskrawości koloru.
 • Sortuj według popularności — sortowanie według częstotliwości występowania kolorów obrazie.

Aby dodać nowy kolor do tabeli kolorów

Do tabeli kolorów można dodać kolory, które zostały pominięte podczas jej budowania. Dodanie koloru do tabeli dynamicznej powoduje przesunięcie kolorów najbardziej do niego zbliżonych. Dodanie koloru do tabeli stałej lub własnej powoduje dodanie dodatkowej pozycji koloru do tabeli.

 1. Jeśli w tablicy kolorów są zaznaczone kolory, z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Usuń zaznaczenie wszystkich kolorów, aby usunąć ich zaznaczenie.

 2. Wybierz kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pole Kolor kroplomierza w oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń, a następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

  • W oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij obraz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Nowy kolor  w tablicy kolorów.

  • Wybierz polecenie Nowy kolor z menu palety Tablica kolorów.

  • Aby przełączyć tablicę kolorów na paletę własną, należy podczas dodawania nowego koloru przytrzymać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

   Nowy kolor pojawi się w tabeli kolorów z małym białym kwadracikiem w dolnym prawym rogu, co oznacza, że jest to kolor zablokowany. Jeżeli tabela kolorów jest dynamiczna, kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej stronie, natomiast nowy kolor na dole po prawej stronie.

Wybierz kolory w tablicy kolorów

Biała ramka wyświetla się wokół wybranych kolorów w panelu Tablica kolorów.

 • Aby wybrać kolor, kliknij go w tablicy kolorów.
 • Aby zaznaczyć ciągłą grupę kolorów, wciśnij klawisz Shift i kliknij na ostatni kolor grupy. W ten sposób zostaną zaznaczone wszystkie kolory w wierszach pomiędzy pierwszym i ostatnim z zaznaczonych kolorów. Aby zaznaczyć nieciągłą grupę kolorów, należy wcisnąć klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknąć na każdym z kolorów, który ma zostać zaznaczony. Wiele poleceń dotyczących zaznaczania kolorów jest dostępnych w menu palety Tablica kolorów.
 • Aby wybrać kolor w obrazie podglądu, kliknij narzędziem Kroplomierz w obszarze podglądu w oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń. Kliknięcie z przytrzymaniem klawisza Shift umożliwia zaznaczenie dodatkowych kolorów.
 • Aby usunąć zaznaczenia wszystkich kolorów, z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odznacz wszystkie kolory.

Przesunięcie koloru

Kolor zaznaczony w tabeli kolorów można zmienić, wprowadzając dla niego dowolne inne wartości składowych RGB. Po zregenerowaniu optymalizowanego obrazu zaznaczony kolor zmieni się na nowy we wszystkich miejscach obrazu, w których występował.

 1. Dwukrotnie kliknąć na kolorze w tabeli kolorów, aby wyświetlić domyślny próbnik kolorów.

 2. Wybrać kolor.

  Kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej, natomiast nowy kolor na dole po prawej stronie próbki. Mały kwadrat w prawym dolnym rogu próbki koloru oznacza, że kolor ten jest zablokowany. Jeżeli przesunie się kolor na bezpieczny kolor internetowy, to w środku próbki pojawi się mały biały romb.

 3. Aby przywrócić przesunięty kolor do jego oryginalnego koloru, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij na próbkę przesuniętego koloru. W próbniku zostanie zaznaczony kolor oryginalny. Kliknięcie na przycisku OK spowoduje przywrócenie tego koloru.

  • Aby przywrócić wszystkie przesunięte kolory w tabeli (łącznie z kolorami zmienionymi na kolory z palety internetowej), z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odsuń wszystkie kolory.

Przesuwanie kolorów na ich najbliższe odpowiedniki z palety internetowej

Aby zapobiec ditheringowi kolorów w przeglądarce, można przesunąć je na ich najbliższe odpowiedniki z palety internetowej. Gwarantuje to, że przeglądarka — uruchomiona w systemie Windows lub Macintosh z możliwością wyświetlania tylko 256 kolorów — nie będzie stosować roztrząsania.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów na optymalizowanym obrazie lub w tablicy kolorów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dopasowana internetowa w palecie Tablica kolorów.

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Dopasowana internetowa / Odsuń wybrane kolory z palety internetowej. Kolor oryginalny będzie wyświetlany na górze po lewej, natomiast nowy kolor — na dole po prawej stronie próbki. Mały biały romb w środku próbki oznacza, że jest to bezpieczny kolor z palety internetowej. Mały kwadracik w dolnym prawym rogu próbki oznacza, że jest to kolor zablokowany.

 3. Aby ustawić tolerancję dla przesuwania, podaj wartość w polu Tylko z palety internetowej. Wyższa wartość tej opcji powoduje przesunięcie większej liczby kolorów.

 4. Aby przywrócić przesunięte kolory, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz przesunięty kolor w tablicy kolorów i kliknij przycisk Dopasowana internetowa w palecie Tablica kolorów.

  • Aby przywrócić wszystkie kolory w tabeli, które zostały przesunięte na paletę internetową, wybierz polecenie Odsuń wszystkie kolory z menu palety Tablica kolorów.

Odwzorowanie kolorów na przezroczystości

Przypisując istniejące kolory do przezroczystości można wprowadzić na optymalizowanym obrazie obszary przezroczyste.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów na optymalizowanym obrazie lub w tablicy kolorów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W palecie Tablica kolorów kliknij przycisk Odwzoruj przezroczystość .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Odwzoruj zaznaczone kolory do przezroczystości / Cofnij odwzorowanie wybranych kolorów do przezroczystości.

   Na połowie każdego z odwzorowanych kolorów pojawi się siatka przezroczystości . Mały kwadrat w prawym dolnym rogu próbki koloru oznacza, że kolor ten jest zablokowany.

 3. Aby przywrócić przezroczystość do oryginalnego koloru, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz kolory, które mają zostać przywrócone i kliknij przycisk Odwzoruj przezroczystość lub z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Mapuj/Odmapuj wybrane kolory do/z przezroczystości.

  • Aby przywrócić wszystkie kolory odwzorowane do przezroczystości, wybierz polecenie Cofnij odwzorowanie wszystkich kolorów przezroczystych.

Blokowanie i odblokowywanie koloru

Wybrane kolory w tabeli można zablokować, aby zapobiec ich usunięciu podczas redukcji liczby kolorów oraz ditheringowi w aplikacji.

Uwaga:

Zablokowanie kolorów nie zapobiegnie roztrząsaniu w przeglądarce.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów w tabeli.

 2. Zablokuj kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zablokuj .

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Zablokuj/Odblokuj wybrane kolory.

  W prawym dolnym rogu każdego zablokowanego koloru pojawi się biały kwadracik .

 3. Odblokuj kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zablokuj .

  • Wybrać polecenie Zablokuj/odblokuj zaznaczone kolory z menu palety Tablica kolorów.

  Biały kwadracik znika z próbki koloru.

Usuwanie wybranych kolorów

Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można usunąć wybrane kolory z tabeli. Po usunięciu koloru obszary optymalizowanego obrazka, które zawierały usunięty kolor, są kolorowane ponownie, przy użyciu najbliższego koloru z palety.

Po usunięciu koloru tablica kolorów automatycznie zmienia się na paletę własną (niestandardową). Dzieje się tak dlatego, że palety Adaptacyjna, Wizualna i Selektywna podczas kolejnej optymalizacji zmieniają się, to znaczy jest w nich przywracany usunięty kolor — natomiast paleta Własna nie zmienia się po ponownej optymalizacji obrazu.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kolorów w tabeli.

 2. Usunąć kolor, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę Usuń.

  • Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Usuń kolor.

Zapisywanie w tablicy kolorów

Tabele kolorów zoptymalizowanych obrazów mogą być zapisywane w celu ponownego wykorzystania. Program pozwala też wczytywać tabele utworzone w innych aplikacjach. Po wczytaniu nowej tabeli kolorów do obrazu kolory w optymalizowanym obrazie są zmieniane na kolory z nowej tabeli.

 1. Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Zapisz tablicę kolorów.

 2. Nadaj nazwę tablicy kolorów i wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisana. Plik tablicy kolorów otrzymuje domyślnie rozszerzenie .act (skrót od Adobe Color Table).

  Aby tabela ta była dostępna podczas wybierania opcji optymalizacji obrazu GIF lub PNG, należy ją zapisać w folderze Kolory zoptymalizowane wewnątrz folderu programu Photoshop.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Po ponownym wczytaniu tabeli wszystkie kolory przesunięte przyjmą postać pełnych próbek i zostaną odblokowane.

Wczytywanie tablicy kolorów

 1. Z menu palety Tablica kolorów wybierz polecenie Wczytaj tablicę kolorów.

 2. Odszukaj plik zawierający tablicę kolorów, która ma być wczytana. Musi to być plik Adobe Color Table (ACT), Adobe Color Swatch (ACO) albo GIF (aby wczytać osadzoną tabelę kolorów z tego pliku).

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Opcje optymalizacji formatu PNG‑24

Format PNG-24 stosuje się do kompresji obrazów o ciągłych odcieniach. Pliki w tym formacie mają jednak większe rozmiary niż pliki w formacie JPEG. Przewaga formatu PNG-24 wyraża się w tym, że zachowuje on do 256 poziomów przezroczystości obrazu.

Przezroczystość i Otoczka

Decyduje o sposobie optymalizacji przezroczystych pikseli obrazu. Więcej informacji: Optymalizacja przezroczystości w obrazach GIF i PNG.

Opcje formatu PNG-24

Z przeplotem

Podczas pobierania pliku w przeglądarce wyświetlana jest wersja obrazu w niskiej rozdzielczości. Tego typu metoda daje złudzenie szybszego wczytywania danych i pozwala upewnić się, że wczytywanie trwa. Niemniej, prowadzi ona do większych plików.

Więcej tematów pomocy

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto