Informacje o warstwach maskujących

Warstwy maskujące są przydatne w sytuacjach, gdy trzeba ujawnić tylko część zawartości warstw położonych pod daną warstwą, a resztę zakryć (zamaskować). Element maskujący może być wypełnionym kształtem, obiektem typograficznym, symbolem graficznego lub klipem filmowym. Za pomocą pojedynczej warstwy można maskować cale grupy warstw, co pozwala uzyskać dość wyrafinowane efekty.

Chcą uzyskać dynamiczny efekt maskowania, na warstwie maskującej należy umieścić animację. W przypadku maskowania za pomocą wypełnionego kształtu, należy użyć animacji kształtu; w przypadku maskowania za pomocą obiektu typograficznego, obiektu graficznego lub klipu filmowego, należy użyć animacji ruchu. W przypadku obiektu klipu filmowego animację należy zdefiniować wzdłuż ścieżki ruchu.

Warstwę maskującą tworzy się, umieszczając element maskujący na wybranej warstwie. Element maskujący nie ma obrysu ani wypełnienia; jego działanie przypomina okno, przez które widać wybrane elementy warstw maskowanych. Pozostała część warstwy maskującej zakrywa, czyli maskuje, całą zawartość warstw maskowanych. Warstwa maskująca może zawierać tylko jeden element maskujący. Warstwa maskująca nie może znajdować się wewnątrz przycisku; nie można też zastosować jej do innej maski.

Utworzenie warstwy maskującej z klipu filmowego wymaga użycia kodu ActionScript. Warstwa opisana w kodzie ActionScript (utworzona z klipu filmowego) może być stosowana wyłącznie do innego klipu filmowego.

Uwaga:

Narzędzia 3D nie mogą być używane dla obiektów na warstwach masek. Warstwy zawierające obiekty 3D nie mogą być używane jako warstwy masek. Więcej informacji o narzędziach 3D zawiera sekcja Grafika 3D.

Praca z warstwami maskującymi

Warstwy maskujące służą do ukrywania, czyli maskowania, fragmentów zawartości innych warstw. Na warstwie maskującej należy narysować i umieścić pewien kształt maskujący. Może to być dowolny kształty wypełniony, np. grupa, obiekt tekstowy lub symbol. Warstwa maskująca zasłania wszystkie elementy warstw pod spodem oprócz tych elementów, które znajdują się bezpośrednio pod kształtem maskującym.

Tworzenie warstwy maskującej

 1. Zaznacz lub utwórz warstwę zawierającą obiekty do zamaskowania.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Warstwa, aby utworzyć nową warstwę (nad warstwą z kroku 1). Warstwa maskująca zawsze maskuje warstwę znajdującą się pod nią; dlatego też należy utworzyć ją we właściwym miejscu.
 3. Umieść na warstwie maskującej wypełniony kształt, tekst lub symbol. Program Animate pomija takie elementy i właściwości warstw maskujących, jak bitmapy, gradienty, przezroczystość, kolory i style linii. Każdy wypełniony obszar maski jest całkowicie przezroczysty; każdy obszar niewypełniony jest całkowicie nieprzezroczysty.

 4. Kliknij nazwę warstwy maskującej na osi czasu z wciśniętym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Macintosh) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Maska. Warstwa maskująca jest oznaczana specjalną ikoną. Warstwa znajdująca się bezpośrednio pod warstwą maskującą jest z nią połączona; program wyświetla tylko te jej elementy, które znajdują się pod wypełnionym obszarem maski. Nazwa warstwy maskowanej ma charakterystyczne wcięcie i jest również jest oznaczona specjalną ikoną (ikoną warstwy zamaskowanej).
 5. Aby obejrzeć efekt maskowania w programie Animate, zablokuj warstwę maskującą i warstwę maskowaną.

Maskowanie dodatkowych warstw

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybraną warstwę bezpośrednio pod warstwę maskującą.

  • Utwórz nową warstwę gdziekolwiek pod warstwą maskującą.

  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Oś czasu > Właściwości i wybierz opcję Zamaskowany.

 1. Zaznacz warstwę do odłączenia i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij warstwę nad warstwę maskującą.

  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Oś czasu > Właściwości warstwy i wybierz opcję Zwykły.

Definiowanie na warstwie maskującej animacji wypełnionego kształtu, obiektu tekstowego lub symbolu graficznego

 1. Zaznacz warstwę maskującą na osi czasu.
 2. Aby odblokować warstwę maskującą, kliknij w kolumnie blokady.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli obiekt maskujący jest wypełnionym kształtem, zastosuj do niego animację kształtu.

  • Jeśli obiekt maskujący jest obiektem tekstowym lub symbolem graficznym, zastosuj do niego animację ruchu.

 4. Po zakończeniu definiowania animacji kliknij w kolumnie blokady, aby ponownie zablokować warstwę maskującą.

Definiowanie na warstwie maskującej animacji klipu filmowego

 1. Zaznacz warstwę maskującą na osi czasu.
 2. Aby wyświetlić oś czasu klipu filmowego i rozpocząć edycję klipu, kliknij dwukrotnie klip na stole montażowym.
 3. Zastosuj do klipu animację ruchu.
 4. Po zakończeniu dodawania animacji kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do trybu edycji dokumentu.
 5. Kliknij w kolumnie blokady warstwy maskującej, aby ponownie ją zablokować.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online