Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozmieszczanie obiektów

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Umieszczanie obiektów na stosie

Wewnątrz warstwy program Animate umieszcza obiekty w kolejności ich tworzenia. Ostatnio utworzone znajdują się na wierzchu stosu. Kolejność obiektów na stosie wyznacza sposób, w jaki są widoczne w przypadku nakładania się na siebie. Kolejność obiektów na stosie możesz zmienić w każdej chwili.

Narysowane linie i kształty umieszczane są na stosie zawsze poniżej grup i symboli. Aby przesunąć je do góry, musisz je zgrupować lub utworzyć z nich symbole.

Również warstwy wpływają na kolejność na stosie. Wszystko w warstwie 2 ukazuje się ponad wszystkim w warstwie 1, itd. Aby zmienić kolejność warstw, przeciągnij nazwę warstwy na Osi czasu w wybrane miejsce.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Modyfikuj > Ułóż > Przesuń na wierzch lub Przesuń na spód, aby przesunąć obiekt lub grupę na wierzch lub spód stosu.

  • Wybierz Modyfikuj > Ułóż > Przesuń do przodu lub Przesuń do tyłu aby przesunąć obiekt lub grupę do przodu lub do tyłu na stosie.

Jeżeli zaznaczone jest kilka grup, są one przesuwane przed lub za grupy niezaznaczone z zachowaniem ich względnej kolejności.

Wyrównywanie obiektów

Panel Wyrównanie pozwala wyrównywać położenie zaznaczonych obiektów wzdłuż osi poziomych lub pionowych. Możesz wyrównywać obiekty w pionie wzdłuż prawej lub lewej krawędzi, lub środka zaznaczonych obiektów; możesz wyrównywać w poziomie wzdłuż górnej lub dolnej krawędzi, lub względem środka.

Więcej na temat narzędzi do rozmieszczania obiektów w programie Animate można znaleźć w rozdziale Używanie narzędzi do układania na stronie samouczków dotyczących programu Animate.

 1. Zaznacz obiekty, które zamierzasz wyrównać.
 2. Wybierz Okno > Wyrównanie.
 3. Aby dopasować wyrównywanie do rozmiarów stołu montażowego, w panelu Wyrównanie wybierz opcję Do stołu montażowego.
 4. Aby modyfikować wybrane obiekty, używaj przycisków dopasowania.

Grupowanie obiektów

Grupowanie elementów pozwala manipulować nimi jak jednym obiektem. Na przykład po utworzeniu rysunku można zgrupować jego elementy, aby łatwo zaznaczać i przesuwać cały rysunek.

Kiedy zaznaczasz grupę, inspektor Właściwości pokazuje współrzędne x i y grupy oraz jej wymiary w pikselach.

Możesz edytować grupy bez ich rozgrupowania. Można też zaznaczyć w grupie pojedynczy obiekt do edycji bez jej rozgrupowania.

 1. Zaznacz obiekty, które zamierzasz zgrupować. Zaznaczać możesz kształty, grupy, symbole, tekst, itd.
  • Aby zgrupować obiekty, wybierz opcję Modyfikuj > Grupuj albo wciśnij klawisze Control+G (Windows) lub Command+G (macOS).

  • Aby rozgrupować obiekty, wybierz opcję Modyfikuj > Rozgrupuj albo wciśnij klawisze Control+Shift+G (Windows) lub Command+Shift+G (macOS).

Edytowanie grupy lub obiektu w grupie

 1. Zaznacz grupę i wybierz opcję Edytuj > Edytuj zaznaczone lub kliknij dwukrotnie grupę narzędziem Zaznaczanie.

  Wszystkie elementy na stronie, które nie są częścią grupy, są przyciemnione, co wskazuje, iż są one niedostępne.

 2. Edytuj dowolny element wewnątrz grupy.
 3. Wybierz opcję Edytuj > Edytuj wszystko lub kliknij dwukrotnie wolne miejsce na stole montażowym narzędziem Zaznaczanie.

  Program Animate przywraca grupę do stanu pojedynczego obiektu i można pracować z innymi elementami na stole montażowym.

Rozdzielanie grup i obiektów

Aby rozdzielić grupy, aktualizacje symboli i bitmapy na niezgrupowane elementy do edytowania, używaj polecenia Rozdziel, co znacznie redukuje rozmiary importowanej grafiki.

Chociaż możesz użyć opcji Edytuj > Cofnij niezwłocznie po rozdzieleniu grupy lub obiektu, rozdzielenie nie jest całkowicie odwracalne. Wpływa ono na obiekty w następujący sposób:

 • Zrywa dowiązanie aktualizacji symbolu do symbolu macierzystego

 • Wyrzuca wszystkie klatki, z wyjątkiem bieżącej, w animowanym symbolu

 • Zmienia bitmapę w wypełnienie

 • Zastosowane do bloku tekstu, każdy znak tekstowy umieszcza w oddzielnym bloku tekstowym

 • Zastosowane do pojedynczego znaku tekstowego, zmienia znak tekstowy w kontury.

  Nie należy mylić polecenia Rozdziel z poleceniem Rozgrupuj. Polecenie Rozgrupuj rozdziela zgrupowane obiekty, przywracając je do stanu sprzed zgrupowania. Nie rozdziela bitmap, aktualizacji symboli ani tekstu. Nie przekształca też tekstu w kontury.

 1. Zaznacz grupę, bitmapę lub symbol, które zamierzasz rozdzielić.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Rozdziel.

 Rozdzielanie animowanych symboli lub grup w interpolowanej animacji nie jest zalecane i może prowadzić do nieprzewidzianych rezultatów. Rozdzielanie złożonych symboli i dużych bloków tekstu może trwać dłuższy czas. Może okazać się konieczne zwiększenie przydzielonej programowi pamięci, aby właściwie rozdzielić złożone symbole.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto