Program Animate obsługuje tworzenie zaawansowanych grafik i animacji przy użyciu typów dokumentów takich jak ActionScript, HTML5 i WebGL. Funkcja obsługi platform niestandardowych pozwala rozszerzyć możliwości programu Animate CC — zapewnić obsługę platform, które nie są natywne w programie Animate.

Obsługa platform niestandardowych odbywa się w programie Animate przez implementowanie wtyczek opartych na interfejsach API dostępnych w zestawie SDK obsługi platform niestandardowych. Programiści mogą podczas tworzenia wtyczek obsługi platform niestandardowych dla programu Animate korzystać z tych interfejsów i opierać się na kodzie przykładowym. Instalując wtyczkę obsługi platformy dla nowego typu dokumentów, użytkownik uzyskuje opcję tworzenia kompozycji przy użyciu bogatego zestawu funkcji programu Animate, a następnie publikowania ich w formacie wyjściowym platformy niestandardowej. 

Obiegi pracy

Obsługa platform niestandardowych obejmuje dwa obszary — programistów tworzących wtyczki obsługi platform oraz użytkowników instalujących te wtyczki i korzystających z nich.

Programiści

Programiści tworzący dodatki do programu Animate mogą stosować następujący proces do pisania i rozpowszechniania wtyczek:

Uwaga:

Instrukcje na temat programowania wtyczek obsługi platform niestandardowych za pomocą zestawu SDK można znaleźć w artykule Włączanie obsługi platform niestandardowych.

Na stronie Dokumentacja interfejsów API obsługi platform niestandardowych można znaleźć szczegółową dokumentację interfejsów API zawartych w zestawie SDK. 

Użytkownicy

Użytkownicy programu Animate mogą uzyskać wtyczkę platformy niestandardowej w jeden z następujących sposobów:

  • Pobierz wybraną wtyczkę obsługi platformy niestandardowej ze strony dodatków firmy Adobe. Strona dodatków firmy Adobe umożliwia uzyskanie wtyczki i zainstalowanie jej przy użyciu aplikacji Adobe Creative Cloud. 
  • Pobierz plik ZIP od producenta wtyczki i zainstaluj go przy użyciu aplikacji Adobe Extension Manager.

W poniższej procedurze opisano sposób instalowania wtyczki obsługi platformy niestandardowej i tworzenia dokumentu dla tej platformy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online