Co to jest SVG?

Format SVG (Scalable Vector Graphics) to język znaczników XML, który pozwala na opisywanie dwuwymiarowych obrazów. Pliki SVG są przeznaczone do Internetu i druku oraz zastosowań przenośnych. Format ten pozwala używać obrazów o wysokiej rozdzielczości i zapewnia niezależność od rozdzielczości przy zachowaniu małego rozmiaru. Pliki SVG, które obsługują także skrypty i animacje, można łączyć z arkuszami CSS. Wszystko to sprawia, że jest to ważna technologia internetowa.

Obrazy w niektórych popularnych w Internecie formatach — takich jak GIF, JPEG lub PNG — zajmują dużo miejsca i przeważnie oferują niską rozdzielczość. W porównaniu z nimi format SVG, który pozwala zapisywać obrazy jako połączenie wektorów, tekstu i filtrów, ma wiele zalet. Pliki w formacie SVG mają mały rozmiar, zapewniając mimo tego wysoką jakość odpowiednią do zastosowań w Internecie i na urządzeniach przenośnych o ograniczonej ilości zasobów. Plik SVG można powiększyć bez spadku ostrości, liczby szczegółów ani przejrzystości. Co więcej, format SVG zapewnia doskonałą obsługę tekstu i kolorów — obrazy wynikowe są wyświetlane w taki sam sposób jak na stole montażowym. Format SVG jest oparty całkowicie na standardzie XML, co czyni go użytecznym zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Uwaga:

Teraz program Animate pozwala eksportować pliki SVG bez potrzeby tworzenia niechcianych definicji czy identyfikatorów. Program Animate 19.1 oferuje udoskonalony mechanizm tworzenia kompozycji SVG. Ta opcja eksportu pozwala uzyskać wyższą jakość plików SVG importowanych do programu Character Animator.

Obieg pracy eksportowania plików SVG w programie Animate CC

Program Animate CC umożliwia eksportowanie do formatu SVG 1.1. Rozbudowane wizualnie kompozycje utworzone przy użyciu zaawansowanych narzędzi do projektowania dostępnych w programie Animate można eksportować do plików SVG.

Program Animate CC umożliwia eksportowanie wybranych klatek i klatek kluczowych animacji. Kompozycje są eksportowane w formacie wektorowym, dzięki czemu można uzyskać większą rozdzielczość obrazu w przypadku skalowania do różnych rozmiarów.

Funkcja eksportowania do formatu SVG zastąpiła analogiczną funkcję obsługującą format FXG (usuniętą z programu Animate CC w czerwcu 2013). Wydajność eksportu do formatu SVG i jakość plików wyjściowych jest o wiele wyższa. Dodatkowo w porównaniu z formatem FXG format SVG zapewnia minimalny poziom strat treści.

Kompozycja z efektami filtrów

Wygląd filtrów zastosowanych w plikach SVG może się różnić od ich wyglądu w programie Animate. Nie istnieje idealne odwzorowanie między filtrami w programie Animate i plikach SVG. Jednak program Animate ma możliwość łączenia różnych prostych filtrów z formatu SVG tak, aby przybliżyć ich wygląd do pierwotnego.

Obsługa wielu symboli

Funkcja eksportu do formatu SVG pozwala na płynną obsługę wielu symboli bez utraty zawartości. Materiał wyjściowy jest bardzo zbliżony do kompozycji na stole montażowym w programie Animate.

Eksportowanie kompozycji w formacie SVG

 1. W programie Animate CC przeciągnij lub przesuń głowicę odtwarzania do odpowiedniej klatki.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj> Eksportuj obraz. Można też wybrać polecenie Plik > Ustawienia publikowania (w sekcji Inne formaty wybierając opcję Obraz SVG).
 3. Wpisz lub wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik SVG. Upewnij się, że na liście rozwijanej Zapisz jako jest wybrany typ pliku SVG.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Eksportuj SVG wybierz opcję Osadź lub Połącz dla pliku SVG.
  • Uwzględniaj warstwy ukryte — eksportuje wszystkie ukryte warstwy z dokumentu Animate. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, żadne warstwy ukryte (również warstwy zagnieżdżone wewnątrz klipów filmowych) nie są eksportowane do wynikowego pliku SVG. Ta opcja ułatwia testowanie różnych wersji dokumentów programu Animate.
  • Osadź — osadza bitmapę w pliku SVG. Ta opcja umożliwia bezpośrednie osadzanie bitmap w plikach SVG.
  • Połącz — tworzy połączenie ze ścieżką do plików bitmap. Tej opcji można użyć, jeśli pliki nie mają być osadzane. Pozwala ona wstawić w pliku SVG łącze do bitmap. Wybranie opcji Kopiuj obrazy do folderu powoduje zapisanie bitmap w folderze images utworzonym w lokalizacji eksportu pliku SVG. Gdy opcja Kopiuj obrazy do folderu nie jest zaznaczona, w pliku SVG jest umieszczane odniesienie do pierwotnej lokalizacji bitmap. Jeśli lokalizacja źródłowa bitmap nie jest dostępna, są one osadzane w pliku SVG.
  • Kopiuj obrazy do folderu /Images: Bitmapa zostanie skopiowana do folderu /Images. Jeśli folder /Images jeszcze nie istnieje, zostanie on utworzony w lokalizacji, do której plik SVG będzie eksportowany.
export-to-svg
 1. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Format SVG nie obsługuje niektórych funkcji programu Animate. Zawartość utworzona przy użyciu tych funkcji jest przy eksporcie usuwana lub zastępowana domyślnymi obsługiwanymi funkcjami. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.

Okno dialogowe Ustawienia publikowania umożliwia eksportowanie plików z poziomu programu Animate CC (Plik > Ustawienia publikowania). Aby eksportować pliki SVG, należy wybrać opcję SVG w obszarze Inne formaty.

Uwaga:

Zalecane jest wyświetlanie plików SVG tylko w nowoczesnych przeglądarkach z najnowszymi aktualizacjami. Niektóre filtry graficzne i efekty kolorów mogą nie być prawidłowo renderowane w starszych wersjach przeglądarek, takich jak Internet Explorer 9.

Wymiana plików SVG z programem Adobe Illustrator

Program Animate CC pozwala na wymianę zawartości z programem Adobe Illustrator. Opisany obieg pracy zastępuje funkcję eksportu plików FXG, która została usunięta w wersji 13.0 programu Animate CC. Program Animate pozwala eksportować pliki SVG, a program Adobe Illustrator obsługuje ich importowanie. Więcej informacji o używaniu plików SVG w programie Adobe Illustrator można znaleźć w następującym temacie pomocy.

Przedstawiony obieg pracy ma zastosowanie, gdy należy wprowadzić precyzyjne zmiany w kompozycji i dodać do niej atrakcyjne szczegóły. Dzięki niemu w programie Illustrator można dodać do kompozycji efekty takie jak cień.

Aby przejść do edycji plików SVG w programie Adobe Illustrator i wprowadzić zmienioną zawartość do programu Animate, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyeksportuj plik SVG w programie Animate.
 2. Otwórz plik SVG w programie Adobe Illustrator i wprowadź zmiany do kompozycji.
 3. Zapisz plik SVG w formacie AI i zaimportuj go do programu Animate. Tutaj można znaleźć więcej informacji o używaniu plików programu Illustrator w programie Animate.
Print

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online