Obrys obrazu

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Dowiedz się, jako przy użyciu funkcji Obrys obrazu konwertować obrazy bitmapowe na kompozycje wektorowe, które można wykorzystać i modyfikować w programie Adobe Animate.

Funkcja Obrys obrazu umożliwia konwertowanie obrazów rastrowych (JPEG, PNG, PSD itp.)  na kompozycje wektorowe. Dzięki tej opcji można z łatwością utworzyć nowy rysunek na istniejącej kompozycji przez jej obrysowanie. 

Funkcja Obrys obrazu pozwala na przykład przekonwertować narysowany na papierze obraz szkicu ołówkowego na kompozycję wektorową. Są dostępne ustawienia predefiniowane obrysowywania, które pozwalają szybko uzyskać pożądany efekt.

Obrysowywanie obrazu

 1. Otwórz lub umieść obraz rastrowy w dokumencie programu Animate.

 2. Zaznacz obraz źródłowy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Obiekt > Obrysuj bitmapę.
  • Kliknij przycisk Bitmapa w panelu Właściwości i wybierz opcję Edytuj.
  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Bitmapa > Obrysuj bitmapę.
   • Wybierz jedno z domyślnych ustawień predefiniowanych, klikając ikony znajdujące się u góry panelu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Określanie opcji obrysowywania | Ustawienia predefiniowane.
   • Wybierz ustawienia predefiniowane z menu rozwijanego Ustawienie predefiniowane.
   • Określ opcje obrysowywania. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Określanie opcji obrysowywania.
  Uwaga:
  • W panelu Obrys bitmapy kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić skutki zmian.
  • Szybkość obrysowywania zależy od rozdzielczości obrazu.

Określanie opcji obrysowywania

Po wybraniu obrazu opcje w panelu Obrys bitmapy staną się aktywne. W wersji podstawowej ten panel zawiera między innymi opcje Predefiniowane, Tryb, Paleta i Kolory. W wersji zaawansowanej są dostępne opcje Ścieżki, Narożniki, Szum, Metoda itd.

Opcje podstawowe

Wybierz podstawowe opcje w panelu Obrys bitmapy, aby uzyskać pożądany efekt obrysowywania.

Predefiniowane

Określa predefiniowane ustawienie obrysowywania. Ikony znajdujące się w górnej części panelu są skrótami nazwanymi zgodnie z popularnymi przepływami pracy. Wybranie jednego z tych zestawów ustawień wstępnych powoduje ustawienie wszystkich zmiennych niezbędnych do osiągnięcia danego efektu obrysowywania.

Nazwa ustawienia wstępnego

Definicja

Domyślnie

Używa ustawień domyślnych.

Zdjęcie wysokiej jakości

Tworzy fotorealistyczną kompozycję o dużej wierności odwzorowania.

Zdjęcie niskiej jakości

Tworzy uproszczoną kompozycję fotorealistyczną.

Odcienie szarości

Obrysowuje kompozycję przy użyciu odcieni szarości.

Logo czarno-białe

Upraszcza obraz do uzyskania czarno-białej kompozycji.

Tryb

Określa tryb kolorów wyniku obrysu. Dostępne opcje określają podstawowe tryby kolorystyczne i tryby skali szarości dla obrysowywanej kompozycji.

W zależności od ustawień opcji Tryb są dostępne następujące ustawienia kolorów:

Określa liczbę kolorów do wykorzystania w obrysie obrazu. Jeśli jako paletę wybrano opcję Biblioteka dokumentu, możliwe jest wybranie próbki. (Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu Trybu na Kolor).

Określa liczbę odcieni szarości do wykorzystania w wyniku obrysu w skali szarości. (Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu trybu na Skala szarości).

Określa wartość generowanego czarno-białego obrysu oryginalnego obrazu. Piksele jaśniejsze od progu są przekształcane na biel; ciemniejsze — na czerń.

Paleta

Określa paletę dla generowania obrysu kolorowego lub w skali szarości z obrazu oryginalnego. (Opcja jest dostępna tylko po ustawieniu Trybu na Kolor).

Można wybrać jedną z następujących opcji:

Automatyczne przełączanie pomiędzy ograniczoną paletą a pełnią tonów na potrzeby obrysu, w zależności od obrazu wejściowego. W przypadku wyboru opcji Automatycznej palety możliwe jest dostosowanie suwaka Kolor w celu zmiany uproszczenia i dokładności wektorów podczas obrysu. Wartość 0 oznacza uproszczenie kosztem dokładności, a wartość 100 oznacza dokładność lub fotorealizm kosztem uproszczenia.

Korzysta z niewielkiego zestawu kolorów na potrzeby palety obrysowywania. Można skorzystać z suwaka Kolor, aby jeszcze bardziej ograniczyć wybrane kolory.

Korzysta z pełnego zestawu kolorów na potrzeby palety obrysowywania. Jest to najlepsza opcja w przypadku obrysowywania zdjęć i tworzy realistyczne kompozycje. Przy wyborze tej opcji suwak Kolor określa zmienność pikseli tworzących każdy z obszarów wypełnienia. Jeśli suwak Kolor jest przesunięty w prawo, zmienność jest mniejsza, co skutkuje większą liczbą ścieżek definiowanych mniejszymi obszarami koloru. Z kolei gdy suwak jest przesunięty w lewo, jest mniej obszarów wypełnienia i są one większe.

Opcje zaawansowane

Poprawiaj wynik obrysu przy użyciu zaawansowanych opcji dostępnych w opcjach Obrysu bitmapy.

Ścieżki

Kontroluje odległość pomiędzy obrysowanym kształtem i oryginalnym kształtem pikseli. Mniejsze wartości tworzą ciaśniejsze dopasowanie ścieżki, a wartości większe oznaczają dopasowanie luźniejsze.

Narożniki

Określa stopień uwydatnienia narożników i prawdopodobieństwo zmiany ostrego łuku w punkt narożny. Im wyższa wartość, tym więcej narożników.

Szum

Określa obszar (w pikselach), który jest ignorowany podczas obrysowywania. Im wyższa wartość, tym mniej szumu.

Wskazówka: w przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczości należy przesunąć suwak szumu w stronę wyższych wartości (na przykład do zakresu 20–50), aby uzyskać pożądany efekt. W przypadku obrazu o niskiej rozdzielczości wystarczy ustawić suwak przy niższych wartościach (1–10).

Metoda

Określa metodę obrysowywania. Można wybrać jedną z następujących opcji:

Nazwa ustawienia wstępnego

Definicja

Stykające się

Tworzy wycięte ścieżki. Krawędź jednej ścieżki jest dokładnie taka sama jak krawędź sąsiadującej z nią ścieżki.

Nakładające się

Tworzy stosy ścieżek. Każda ścieżka lekko zachodzi na sąsiadującą z nią ścieżkę.

Wypełnienia

Tworzy w obrysie obszary wypełnione. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku ustawienia trybu na Czarno-biały.

Obrysy

Określa maksymalną szerokość elementów oryginalnego obrazu, które zostaną obrysowane. Elementy większe od podanej szerokości maksymalnej zostaną obrysowane. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku ustawienia trybu na Czarno-biały.

Opcje

Określa, czy lekko zakrzywione linie są zastępowane prostymi liniami oraz czy linie blisko 0 lub 90 stopni są zaokrąglane do pełnej wartości 0 lub 90 stopni.

Wskazówka: Ta opcja jest przydatna w kompozycjach geometrycznych oraz w przypadku lekko obróconych kształtów na obrazie źródłowym.

Określa, czy białe wypełnienia są zastępowane pustym wypełnieniem.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto