Informacje o konwencjach dotyczących plików wideo

Przed zaimportowaniem pliku wideo do dokumentu FLA lub wczytaniem pliku FLV do pliku SWF dane wideo można na różne sposoby edytować. Programy Animate i Adobe Media Encoder zapewniają wiele opcji kompresji plików wideo. Właściwy wybór opcji kompresji jest bardzo istotny, ponieważ ma on wpływ na jakość filmu oraz rozmiar jego pliku. Pliki wideo, nawet po skompresowaniu, zajmują dużo więcej miejsca niż inne składniki pliku SWF.

Uwaga:

Przyszłym użytkownikom pliku SWF należy zapewnić kontrolę nad jego zawartością multimedialną. Na przykład, jeśli plik SWF zawiera dane wideo i towarzyszące im dane dźwiękowe (nawet zwykły dźwięk, odtwarzany w sposób ciągły), użytkownik pliku powinien mieć kontrolę nad odtwarzaniem dźwięku.

Korzystanie z danych wideo w aplikacji

Przed zaimportowaniem danych wideo do programu Animate należy ustalić, jaka powinna być jakość obrazu, w jakim formacie dane wideo mają być zapisane w pliku FLA i jak dane mają być wczytywane. Jeśli plik FLA zawiera zaimportowane dane wideo (nazywane to osadzonymi danymi wideo), to uzyskany w wyniku jego opublikowania plik SWF ma większy rozmiar niż normalnie. Osadzone dane wideo są stopniowo wczytywane na komputer użytkownika — niezależnie od tego, czy widzi on obraz wideo, czy nie.

W podobny sposób, tj. stopniowo lub w postaci strumienia, dane wideo mogą być pobierane z zewnętrznego pliku FLV zapisanego na serwerze. Moment rozpoczęcia wczytywania danych zależy od struktury aplikacji.

Uwaga:

Dane wideo są wczytywane stopniowo z serwera — podobnie jak pliki SWF, które nie są w rzeczywistości przetwarzane strumieniowo. Dynamiczne wczytywanie danych jest często dużo korzystniejsze niż posługiwanie się jednym plikiem SWF. Przykładowe korzyści to: mniejsze pliki, szybsze wczytywane danych i możliwość wczytywania tylko wybranych i potrzebnych w danej chwili elementów.

Zawartość zewnętrznego pliku wideo można wyświetlić przy użyciu komponentu lub obiektu wideo. Komponenty ułatwiają tworzenie aplikacji z plikami wideo FLV, ponieważ zawierają wbudowane kontrolki do obsługi wideo i do odtworzenia zawartości konieczne jest jedynie określenie ścieżki do pliku FLV. Aby zapewnić jak najmniejszy rozmiar pliku SWF, wideo można wyświetlać za pośrednictwem obiektu wideo oraz utworzonych samodzielnie zasobów i fragmentów kodu. Można też użyć składniku FLVPlayback w programie Adobe Animate, który ma mniejszy rozmiar niż składniki multimedialne (MX Professional 2004 i nowsze wersje).

Użytkownicy powinni mieć możliwość sterowania odtwarzaniem danych wideo z pliku SWF (np. zatrzymywania, wstrzymywania i wznawiania odtwarzania oraz regulacji głośności).

Jeśli dane wideo mają być dodatkowo przetwarzane, np. łączone z animacjami czy synchronizowane na osi czasu, należy je osadzić w pliku SWF, a nie wczytywać za pomocą kodu ActionScript lub jednego z komponentów multimedialnych.

Aby móc manipulować danymi wideo w większym zakresie niż pozwala na to klasa Video, należy osadzić je wewnątrz klipu filmowego. Oś czasu danych wideo pozostaje niezależna od osi czasu programu Animate. Można umieścić tę zawartość w klipie filmowym, aby sterować osią czasu. Dla obsługi danych wideo nie jest konieczne rozszerzanie głównej osi czasu, czyli dodawanie do niej klatek, które utrudniłyby pracę z plikiem FLA.

Rozwiązywanie problemów z plikami wideo

Po wysłaniu utworzonej aplikacji na serwer mogą wystąpić różnego rodzaju problemy.

 • Należy sprawdzić, czy jest używana właściwa wersja programu Flash Player.

  Jeśli na przykład pliki zostały zakodowane za pomocą kodeku On2, do wyświetlania obiektów programu Animate w przeglądarce jest potrzebny program Flash Player 8 lub nowszy.

  Uwaga: Informacje na temat zgodności programu Flash Player i formatów FLV zawiera omówienie korzystania z wideo w formacie FLV w podręczniku Nauka języka ActionScript 2.0.

 • Sprawdź, czy używany serwer obsługuje typ MIME dla plików wideo, których używasz: FLV lub F4V. Więcej informacji o plikach wideo na serwerze zawiera sekcja Konfigurowanie serwera dla plików FLV w artykule Nauka używania języka ActionScript 2.0.

 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

  Jeśli pliki FLV są wczytywane z innego serwera, należy upewnić się, czy są dostępne właściwe pliki i właściwy kod, pozwalające wczytywać dane z tego serwera. Więcej informacji o plikach strategii zawiera sekcja Pliki strategii serwerowej przeznaczone do nadawania praw dostępu do danych, w dokumentacji Nauka języka ActionScript 2.0. Informacje dotyczące ładowania i bezpieczeństwa zawiera sekcja Informacje o bezpieczeństwie w dokumentacji Nauka języka ActionScript 2.0.

 • Należy sprawdzić poprawność ścieżek docelowych do plików wideo. Jeśli są używane ścieżki względne (np. /video/water.flv), można wypróbować ścieżki bezwzględne (np. http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Jeśli aplikacja nie działa po określeniu ścieżki względnej, a działa po określeniu ścieżki bezwzględnej, należy zmienić typ ścieżek.

 • Sprawdź, czy wersja programu Flash Player określona w ustawieniach publikowania obsługuje typ plików wideo, którego używasz: FLV lub F4V (H.264).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online