Podręcznik użytkownika Anuluj

Panel Kolory w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Do opisu kolorów, które widzimy i których używamy w grafice cyfrowej, służą modele kolorów. Każdy model kolorów, np. RGB, HSB lub CMYK, reprezentuje inną metodę opisywania i klasyfikowania kolorów. Modele kolorów opisują barwy z zakresu widzialnego za pomocą określonych wartości liczbowych. Przestrzeń kolorów jest jednym z wariantów modelu kolorów, w którym znajdują się kolory z wybranej przestrzeni kolorów. Na przykład, w ramach modelu RGB są dostępne różne przestrzenie kolorów, w tym: Adobe® RGB, sRGB i Apple® RGB. Chociaż w każdej z tych przestrzeni kolory są definiowane za pomocą tych samych trzech osi (R, G i B), to różnią się one zakresami kolorów.

Użytkownicy, którzy określają i zmieniają kolory kompozycji, w rzeczywistości modyfikują liczbowe wartości kolorów, zawarte w pliku kompozycji. Łatwo jest myśleć o liczbach jako o kolorach, jednak te wartości liczbowe nie stanowią same w sobie bezwzględnych barw — reprezentują dany kolor tylko w przestrzeni kolorów urządzenia, na którym są stosowane.

Ponieważ każde urządzenie ma własną przestrzeń kolorów, oddaje kolory tylko z jego gamutu. Po przeniesieniu z jednego urządzenia na drugie, kolory obrazu mogą ulec zmianie. Dzieje się tak dlatego, że każde urządzenie interpretuje wartości liczbowe RGB lub HSB zgodnie z własną przestrzenią kolorów. Na przykład, drukując obraz na drukarce biurkowej, nie można uzyskać wszystkich kolorów widocznych na monitorze. Drukarka operuje w przestrzeni kolorów CMYK, a monitor w przestrzeni RGB. Przestrzenie te mają różne zakresy. Niektórych kolorów uzyskiwanych za pomocą farb nie da się wyświetlić na monitorze, a niektórych kolorów wyświetlanych na monitorze nie da się uzyskać na papierze.

Podczas tworzenia kolorów przeznaczonych do użycia w dokumentach programu Animate należy pamiętać o tym, że możliwe jest idealne dopasowanie kolorów dla różnych urządzeń, ale można osiągnąć dobre rezultaty, uwzględniając możliwości graficzne urządzeń używanych przez odbiorców docelowych.

Program Adobe Animate umożliwia stosowanie, tworzenie i modyfikowanie kolorów za pomocą modeli kolorów RGB lub HSB. Przy użyciu domyślnej lub utworzonej przez ciebie palety możesz wybierać kolory, które chcesz zastosować do obrysu lub wypełnienia tworzonego obiektu lub obiektu znajdującego się na Stole montażowym.

Kiedy wybierasz kolor obrysu do kształtu, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Do wypełniania zastosuj jednolity kolor, gradient bądź bitmapę. Aby wypełnić kształt bitmapą, musisz importować ją do bieżącego pliku. Wybierz jednolity kolor, gradient oraz styl i grubość obrysu.

 • Utwórz sam kontur kształtu bez wypełnienia, używając jako wypełnienie Bez koloru.

 • Utwórz wypełnienie kształtu bez konturu przy użyciu konturu Bez koloru.

 • Zastosuj dla tekstu jednolite wypełnienie kolorem.

Za pomocą panelu Kolor, możesz tworzyć i edytować kryjące kolory i wypełnienia gradientem w trybach RGB i HSB.

Aby uzyskać dostęp do systemowego próbnika kolorów, wybierz ikonę Próbnik kolorów z elementy sterującego Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia w panelu Kolor, panelu Narzędzia lub inspektorze Właściwości kształtu.

Panel Kolor

Panel Kolor umożliwia modyfikowanie palety kolorów pliku FLA i zmienianie kolorów obrysów i wypełnień, w tym:

 • Importowanie, eksportowanie, usuwanie i modyfikację palety kolorów dla pliku FLA za pomocą panelu Próbki.

 • Wybierz kolory w trybie szesnastkowym.

 • Twórz gradienty wielokolorowe.

 • Używaj gradientów do tworzenia nowej palety efektów, takich tak iluzja przestrzenności dla obiektów dwuwymiarowych.

Panel kolor zawiera następujące elementy sterujące:

Kolor obrysu

Zmienia kolor obrysu, lub ramki, obiektu graficznego.

Kolor wypełnienia

Zmienia kolor wypełnienia. Wypełnienie to obszar pewnego koloru, który wypełnia cały kształt.

Menu Typ koloru

Zmienia styl wypełnienia:

Brak

Usuwa wypełnienie.

Kolor kryjący

Udostępnia kryjące, jednolite wypełnienie kolorem.

Gradient liniowy

Produkuje gradient, który miesza się wzdłuż liniowej ścieżki.

Gradient radialny

Tworzy gradient, który miesza się na zewnątrz wzdłuż okrężnej ścieżki od punktu środkowego.

Wypełnienie bitmapy

Wypełnia powierzchnię obrazkami wybranej przez ciebie bitmapy przez ustawienie ich obok siebie. W przypadku wybrania opcji Bitmapa w oknie dialogowym można wybrać obraz bitmapowy z komputera i dodać go do biblioteki. Możesz zastosować tę bitmapę jako wypełnienie; wygląd będzie podobny do mozaiki — obraz zostanie powielony i ustawiony obok siebie.

HSB

Umożliwia zmianę barwy, nasycenia i jasności kolorów w wypełnieniu.

RGB

Pozwala na zmianę wartości natężenia koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w wypełnieniu.

Alfa

Ustawia wartość krycia dla wypełnienia kryjącego lub dla obecnie wybranego suwaka dla wypełnienia gradientem. Kiedy alfa ma wartość 0%, tworzy niewidoczne (lub przezroczyste) wypełnienie, natomiast wartość 100% odpowiada nieprzezroczystemu wypełnieniu.

Aktualna próbka koloru

Wyświetla aktualnie zaznaczony kolor. Jeśli wybierzesz typ wypełnienia gradientem (Liniowy bądź Radialne) z menu Typ, aktualna próbka kolorów wyświetli przejścia koloru zawartego w utworzonym gradiencie.

Systemowy próbnik kolorów

Pozwala wybrać kolor z jednoczesnym podglądem. Kliknij Systemowy próbnik kolorów i poruszaj wskaźnikiem w kształcie krzyżyka, aż znajdziesz odpowiedni kolor.

Wartość szesnastkowa

Wyświetla wartość szesnastkową obecnego koloru. Aby zmienić kolor przez użycie wartości szesnastkowej, wpisz jej nową wartość. Szesnastkowe wartości kolorów są sześciocyfrowymi kombinacjami alfanumerycznymi, które reprezentują kolor.

Przepływ

Pozwala na kontrolę kolorów stosowanych poza ograniczeniem gradientu liniowego i radialnego.

Rozszerz kolor

(Domyślnie) Używa kolorów, które określono poza końcem gradientu.

Odbij kolor

Wypełnia kształt kolorem gradientu przy użyciu efektu odbicia lustrzanego. Zdefiniowane przez Ciebie gradienty powtarzają się na wzorcu od początku do końca gradientu, a następnie w odwrotnej kolejności: od końca do początku, później znów od początku do końca i tak do wypełnienia całego kształtu.

Powtórz kolor

Powtarza użycie gradientu od jego początku do końca, aż zostanie wypełniony w całości zaznaczony kształt.

 Tryby przepełnienia są obsługiwane przez program Adobe Flash Player 8 i nowsze.

Liniowe RGB

Tworzy gradient liniowy lub radialny zgodny z formatem SVG (Scalable Vector Graphics).

Panel Próbki

Próbki umożliwiają wielokrotne używanie i łatwe aktualizowanie kolorów w różnych dokumentach. Program pozwala teraz tworzyć próbki oznaczone przez wybranie koloru spośród próbek. Po utworzeniu próbki oznaczonej i zastosowaniu jej do kształtów oraz ścieżek w zawartości programu Animate zmiana koloru próbki oznaczonej powoduje automatyczną aktualizację w całej zawartości z tą próbką.  

 1. Kliknij opcję Okno > Kolor

 2. Na zakładce Próbki w panelu Kolorywybierz kolor, który chcesz przekonwertować na próbkę oznaczoną, po czym kliknij przycisk Konwertuj na próbkę oznaczoną w dolnej części panelu. 

 3. W oknie dialogowym Definicja koloru oznaczonego określ następujące ustawienia:

  • Nazwa nowej próbki.
  • Wybór opcji: kolor jednolity, gradient liniowy lub gradient radialny.
  • Kolor przez określenie wartości HSB (barwa, nasycenie, jasność) lub RGB (czerwony, zielony, niebieski).
  Okno dialogowe definicji koloru oznaczonego

  Nowa próbka oznaczona pojawi się u dołu zakładek Kolory i Próbki w panelu Kolory oraz w panelu Narzędzia

  Nowo utworzona próbka oznaczona w panelach kolorów, próbek i narzędzi

 4. Po otwarciu panelu Kolor przy zaznaczonym obiekcie z próbką oznaczoną są wyświetlane opcje edycji właściwości kolorów. Zmiany właściwości kolorów są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich elementach na stole montażowym, w których jest używana próbka oznaczona.

 5. Można kliknąć dwukrotnie próbkę lub zaznaczyć próbkę i kliknąć opcję Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Definicja koloru oznaczonego i wprowadzić zmiany koloru w próbce.

 6. Aby rozłączyć kształt, w którym użyto próbki z koloru próbki, zaznacz ten kształt i kliknij przycisk Rozłącz. Można wybrać nowy kolor w panelu kolorów kształtu.

  Opcja rozłączenia

  Wybierz inny kolor dla kształtu z panelu kolorów.

Kolorowanie kompozycji w programie Animate

Zawartość nie jest kompletna, dopóki nie ma odpowiednio dobranych barw. Chcesz dowiedzieć się, jak kreatywnie wypełniać i rysować? Obejrzyj samouczek na końcu tego przykładu i wykonaj poniższe kroki.

 1. W panelu Właściwości kliknij opcję Kolor.

 2. Wybierz kolory obrysu i wypełnienia.

 3. Wybierz opcję Dodaj do próbek i kliknij panel Próbki.

Nakładanie kolorów na kompozycje w programie Animate

Obejrzyj ten materiał wideo, aby dowiedzieć się, jak tworzyć i stosować kolory w aplikacjach zewnętrznych, takich jak Adobe Capture CC. Omówiono w nim też udostępnianie kolorów przez Biblioteki Creative Cloud.

Palety kolorów

Każdy plik programu Animate zawiera własną paletę kolorów, przechowywaną w dokumencie Animate. Program Animate wyświetla paletę pliku jako próbki w opcjach Kolor wypełnienia i Kolor obrysu, a także w panelu Próbki. Domyślną paletą kolorów jest paleta internetowa 216 kolorów. Za pomocą panelu Kolor można dodawać kolory do bieżącej palety. Jest możliwe importowanie i eksportowanie palet kolorów jednolitych i gradientów między plikami programu Animate oraz między programem Animate a innymi aplikacjami.

Paleta domyślna i paleta internetowa

Zapisz aktualną paletę jako domyślną, zamień aktualną paletę na paletę domyślną zdefiniowaną dla pliku lub wczytaj paletę internetową.

 • Aby wczytać lub zapisać domyślną paletę, w panelu Próbki zaznacz jedno z następujących poleceń z menu w prawym górnym rogu:

  Ładuj domyślne kolory:

  Zastępuje aktualną paletę przez domyślną.

  Zapisz jako domyślny:

  Zapisuje obecną paletę kolorów jako domyślną. Nowa domyślna paleta jest używana przy tworzeniu nowych plików.

 • Aby wczytać internetową paletę 216 kolorów, z menu w prawy górnym rogu panelu Próbki wybierz opcję Bezpieczna paleta 216 kolorów.
 1. W panelu Próbki zaznacz Sortowanie przez kolor z menu w prawy górnym rogu.

Porządkowanie i ponowne używanie kolorów

Panel Próbki umożliwia porządkowanie kolorów i palet kolorów w hierarchii folderów i palet kolorów.

Tworzenie folderu

Domyślnie wszystkie kolory są umieszczane w folderze Próbki domyślne. Za pomocą panelu Próbki można zmieniać układ kolorów w folderach. Aby utworzyć folder, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Kliknij przycisk w panelu Próbki.
 3. Wprowadź nazwę opisową folderu próbek.

Folder można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako folder z menu podręcznego.

Tworzenie palety kolorów (grupy próbek)

Paleta kolorów jest to grupa próbek (kolorów) określająca motyw kolorystyczny zawartości. Można tworzyć palety kolorów w folderach i dodawać do nich próbki. Aby utworzyć paletę kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Zaznacz dowolny folder w panelu Próbki i kliknij przycisk w celu utworzenia pustej palety.
 3. Przeciągając istniejący kolor lub klikając przycisk , można dodawać próbki do palety kolorów.

Paletę kolorów można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako paletę z menu podręcznego.

Tworzenie kolorów w palecie i dodawanie kolorów do palety

Program umożliwia tworzenie próbek w paletach kolorów oraz dodawanie istniejących próbek do palet. Aby utworzyć próbkę, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Wybierz paletę kolorów w folderze w panelu Próbki, a następnie kliknij przycisk w celu utworzenia próbki. Zostanie utworzona nowa próbka z kolorem wypełnienia wybranym w panelu Kolory. Można również zaznaczyć istniejącą próbkę i kliknąć przycisk w celu powielenia tej próbki w palecie.

Próbkę można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako próbkę z menu podręcznego.

 1. W panelu Próbki wybierz jedno z następujących poleceń z menu w prawym górnym rogu:
  • Aby dołączyć importowane kolory do aktualnej palety, wybierz opcję Dodaj kolory.

  • Aby zamienić aktualną paletę z importowanymi kolorami, zaznacz opcję Zamień kolory.

 2. Przejdź do pliku, zaznacz go i kliknij OK.
 1. W panelu Próbki zaznacz opcję Zapisz kolory z menu w prawym górnym rogu i wpisz nazwę dla palety kolorów.
 2. Aby użyć Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS), wybierz Zestaw kolorów Animate lub Tabelę koloru. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie lub edytowanie kolorów kryjących

Panel Kolor pozwala tworzyć dowolne barwy. Jeśli na stole montażowym jest zaznaczony obiekt, wprowadzone modyfikacje kolorów w panelu Kolor są stosowane do zaznaczenia. Możesz zaznaczyć kolory w RGB lub HSB albo rozszerzyć panel, aby użyć trybu szesnastkowego. Możesz także podać wartość alfa, aby określić stopień przezroczystości koloru. Dodatkowo, możesz wybrać kolor z istniejącej palety kolorów.

Możesz także rozszerzyć panel Kolor, aby wyświetlić większą ilość kolorów w miejscu zakładki kolorów, podzieloną próbkę koloru pokazującą obecne i poprzednie kolory oraz suwak Jasność, aby modyfikować jasność wszystkich trybów kolorów.

 1. Aby użyć koloru do istniejącej pracy artystycznej, zaznacz obiekt lub obiekty na Stole montażowy i wybierz opcję Okno > Kolor.

 2. Kliknij Obrys lub Wypełnienie, aby podać, jakie atrybuty należy zmodyfikować.

   Kliknij ikonę, nie element sterujący Kolor, gdyż w przeciwnym razie otworzy się Próbnik kolorów.

 3. Jeśli zaznaczono ikonę Wypełnienie w kroku 3, zaznacz opcję Pełne w menu Typ.

 4. Jeśli na stole montażowym jest zaznaczony obiekt, wprowadzone modyfikacje kolorów w panelu Kolor są stosowane do zaznaczenia. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć kolor, kliknij na pole o tym kolorze w panelu Kolor. Aby dostosować jasność koloru, użyj suwaka Jasność.

    Aby utworzyć kolory inne niż czarny czy biały, upewnij się, że suwak Jasność nie jest ustawiony na wartość minimalną bądź maksymalną.

  • Wpisz liczby do okienek wartości kolorów: Wartości koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego dla RGB, barwę, nasycenie i jasność dla HSB, lub wartość szesnastkową. Wpisz wartość Alfa, by określić stopień przezroczystości, od 0 jako zupełna przezroczystość do 100 jako pełne krycie.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia koloru, biel i czerń (czarny obrys i białe wypełnienie), kliknij przycisk Czarno-biały .

  • Aby zamienić kolory wypełnienia i obrysu, kliknij przycisk Zamiana kolorów .

  • Aby wybrać brak koloru dla wypełnienia lub obrysu, kliknij przycisk Brak koloru .

    Nie możesz zastosować opcji Brak koloru do obrysu lub wypełnienia istniejącego obiektu. Zamiast tego, zaznacz istniejący obrys lub wypełnienie i usuń je.

  • Kliknij element sterujący Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia i wybierz kolor.

 5. Aby dodać do listy próbek kolorów nowy kolor dla bieżącego dokumentu, wybierz opcję Dodaj próbkę z menu w prawym górnym rogu.

Powielanie, usuwanie i czyszczenie kolorów

Możesz powielać kolory w palecie, usuwać pojedyncze kolory lub czyścić wszystkie kolory z palety.

 • Aby powielić lub usunąć kolor, wybierz opcję Okno >Próbki, kliknij kolor, który chcesz powielić lub usunąć, wybierz opcję Powiel próbkę lub Usuń próbkę z panelu menu. Podczas powielania próbki, pojawi się narzędzie Wiadro z farbą. Kliknij wolne miejsce w panelu Próbki za pomocą narzędzia Wiadra z farbą, aby powielić zaznaczony kolor.

 • Aby wyczyścić paletę kolorów, w panelu Próbki zaznacz opcję Wyczyść kolory z menu panelu. Wszystkie kolory poza czarnym i białym zostaną usunięte z palety.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto