Program Animate umożliwia edycję animacji ruchu w formie plików XML. Umożliwia on natywne stosowanie następujących poleceń do dowolnych animacji ruchu:

 • Kopiuj ruch jako XML
 • Eksportuj ruch jako XML
 • Importuj ruch jako XML

Kopiuj ruch jako XML

Umożliwia skopiowanie właściwości ruchu zastosowanych do dowolnego obiektu na stole montażowym w określonej klatce.

 1. Utwórz animację ruchu.
 2. Zaznacz klatkę kluczową na osi czasu.
 3. Wybierz opcję Polecenia > Kopiuj ruch jako XML.

Właściwość ruchu zostanie skopiowana do schowka jako dane XML. Do modyfikowania plików XML można użyć edytora tekstu.

Zobacz także

Eksportuj ruch jako XML

Umożliwia wyeksportowanie właściwości ruchu zastosowanych do obiektu na stole montażowym jako pliku XML (z opcją zapisania).

 1. Utwórz animację ruchu.
 2. Wybierz opcję Polecenia > Eksportuj ruch jako XML.
 3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.
 4. Wpisz nazwę pliku XML i kliknij przycisk Zapisz.

Animacja ruchu zostanie wyeksportowana jako plik XML do wybranej lokalizacji.

Importuj ruch jako XML

Umożliwia importowanie istniejących plików ze zdefiniowanymi właściwościami ruchu.

 1. Zaznacz dowolny obiekt na stole montażowym.
 2. Wybierz opcję Polecenia > Importuj ruch jako XML.
 3. Przejdź do lokalizacji i wybierz plik XML. Kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym wklejania ruchu specjalnie wybierz właściwości, które chcesz zastosować do zaznaczonego obiektu.
 5. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online