Wprowadzona w programie CS5 obsługa formatu pliku XFL jest dostępna także w programie Animate. Obsługiwane są zarówno skompresowane typy plików FLA, jak i nieskompresowane pliki XFL. Program Animate nadal umożliwia otwieranie plików zapisanych w dowolnej starszej wersji programu Animate. Obsługiwane jest otwieranie nie tylko plików typu XFL zapisanych w programach CS5.5 i CS6, ale także starszych „binarnych” plików FLA zapisanych w programie CS4 i starszych wersjach.

Kiedy użytkownik zapisuje plik, program Animate udostępnia opcje zapisania pliku w postaci dokumentu Animate (FLA) lub dokumentu nieskompresowanego (XFL). Plik XFL otrzymany w wyniku tej operacji ma wewnętrzne oznaczenie określające wersję pliku programu Animate. Dzięki temu, że od wersji 5.5 program był przygotowany do otwierania przyszłych wersji plików XFL, programy w wersjach CS5.5 i CS6 również obsługują pliki programu Animate. W związku z tym na liście rozwijanej Zapisz jako typ nie ma opcji umożliwiających jawne zapisanie pliku w formacie starszej wersji programu Animate.

W programie Animate wycofano jednak niektóre funkcje, o czym będzie mowa w dalszej części tego artykułu. Może mieć to wpływ na pliki utworzone w starszych wersjach programu Animate. Dlatego przed otworzeniem takich plików Animate należy wprowadzić w nich niezbędne zmiany za pomocą starszej wersji programu Animate.

Konwertowanie materiałów utworzonych przy użyciu wycofanych funkcji

Po otwarciu pliku zapisanego w starszej wersji programu Animate może się okazać, że program Animate nie obsługuje już jednej z funkcji. Zostanie wówczas wyświetlony odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem. W przypadku potwierdzenia zamiaru kontynuowania konwersji program Animate automatycznie przekonwertuje przestarzałe materiały na obsługiwany typ zawartości. W takiej sytuacji program Animate wyświetli ostrzeżenie, aby można było zapisać plik pod inną nazwą. W ten sposób można zachować archiwalną kopię oryginalnego pliku z materiałami w pierwotnej postaci.

Podczas konwertowania przestarzałych funkcji program Animate próbuje zapewnić wizualną zgodność z oryginalną zawartością. Jednak po konwersji niektóre funkcje dostępne w oryginalnych materiałach mogą nie być dostępne:

  1. Kinematyka odwrotna jest konwertowana na animacje klatka po klatce.
  2. Tekst TLF jest konwertowany na klasyczny tekst statyczny. Tekst TLF osadzony w plikach PSD i AI jest konwertowany na tekst klasyczny podczas importowania do programu Animate.
  3. ActionScript 1 / ActionScript 2:
    1. W ustawieniach publikowania domyślnie obowiązuje język ActionScript 3.
    2. Kod AS2 dołączony do dowolnego wystąpienia na stole montażowym zostanie usunięty (ponieważ działania dotyczące wystąpień nie są obsługiwane w języku AS3).
    3. Składniki kodu AS2 będą obsługiwane jako elementy zastępcze, ale nie będą mogły służyć do tworzenia nowych materiałów na stole montażowym. Ponadto będą generowały błędy kompilacji w języku AS3.

Uwaga:

Ponieważ program Animate skanuje starsze pliki w poszukiwaniu przestarzałej zawartości, a następnie ją konwertuje, mogą wystąpić opóźnienia otwierania plików, które zostały zapisane w starszej wersji programu Animate. Aby uniknąć w przyszłości takich opóźnień, należy zapisać plik w programie Animate. Po takim zapisaniu pliku skanowanie i konwersja nie będą już w nim wykonywane, dzięki czemu plik będzie otwierany znacznie szybciej.

Uwaga:

Program Animate nie obsługuje importowania plików SWC.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online