Podręcznik użytkownika Anuluj

Panel Zasoby w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Dowiedz się, jak utworzyć animację za pomocą panelu Zasoby.

Co to jest panel Zasoby?

Panel Zasoby zawiera gotowe do użycia materiały, których możesz używać w projektach animacji. Panel Zasoby znajdziesz w grupie zakładek w prawym górnym rogu większości przestrzeni roboczych, obok panelu Właściwości. Jeśli panel Zasoby nie jest widoczny, możesz go włączyć, wybierając opcję Windows > Zasoby.

Aby używać zasobów z panelu Zasoby, przeciągaj je i upuszczaj na stół montażowy.

Lokalizacja panelu Zasoby
Lokalizacja panelu Zasoby

Sekcje w panelu Zasoby

Panel Zasoby ma dwie zakładki:

 1. Domyślne. Zawiera pakiety zasobów z programu Animate
 2. Niestandardowe. Zawiera zasoby wyeksportowane przez Ciebie.

Zakładka Domyślne ma trzy sekcje — Animowane, Statyczne i Klipy dźwiękowe.

Zakładka Niestandardowe ma dwie sekcje — Animowane i Statyczne.

 

Zakładki i sekcje w panelu Zasoby
Zakładki i sekcje w panelu Zasoby

Sekcja Animowane zawiera symbole składające się z więcej niż jednej klatki. Sekcja Statyczne zawiera symbole składające się z jednej klatki i obrazy. Sekcja Klipy dźwiękowe zawiera przykładowe dźwięki tła i zdarzeń.

Wyszukiwanie zasobów

W polu tekstowym tuż poniżej zakładek Domyślne i Niestandardowe wpisz wyszukiwany tekst. Program Animate wyszuka zasoby, których nazwy pasują do wprowadzonego tekstu. Wyniki wyszukiwania mogą znajdować się w wielu sekcjach, dlatego rozwiń wszystkie sekcje, aby je wszystkie zobaczyć.

Filtrowanie zasobów

Aby szybko znaleźć zasoby, użyj filtrów w sekcjach Animowane i Statyczne. Główny filtr umożliwia filtrowanie zasobów według kategorii, takich jak Postacie, Rekwizyty i Tło. Drugi filtr jest przydatny podczas poszukiwania zasobów dotyczących tworzenia konstrukcji. Umożliwia on filtrowanie zasobów jako konstrukcji, konstrukcji z ruchem i obiektów.

Sekcja Klip dźwiękowy umożliwia filtrowanie zasobów na podstawie typów:

 1. Dźwięk w tle
 2. Dźwięk zdarzenia

Dźwięki w tle są zwykle dłuższe niż dźwięki zdarzeń.

Filtrowanie zasobów
Filtrowanie zasobów

Filtrowanie na potrzeby tworzenia konstrukcji
Filtrowanie na potrzeby tworzenia konstrukcji

Filtrowanie klipów dźwiękowych
Filtrowanie klipów dźwiękowych

Eksportowanie zasobów

Istnieją dwa sposoby dodawania zasobów do panelu. W panelu Biblioteki wybierz symbol, który chcesz przekonwertować na zasób. Kliknij zasób prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Eksportuj zasób lub Zapisz jako zasób.

Eksportuj zasób: Umożliwia zapisanie zasobu jako pliku, który możesz później zaimportować w panelu Zasoby.

Zapisz jako zasób: Umożliwia zapisanie zasobu bezpośrednio w panelu Zasoby bez konieczności zapisywania go w pliku.

Jeśli chcesz użyć zasobu w innym wystąpieniu programu Animate lub udostępnić go innym osobom, wybierz opcję Eksportuj zasób.

Obie opcje powodują otwarcie okna dialogowego Eksportowanie zasobu.

Eksportowanie z biblioteki
Eksportowanie z biblioteki

Eksportowanie zasobu
Eksportowanie zasobu

Podczas eksportowania symbolu jako zasobu dostępnych jest kilka opcji. Można wybrać eksportowanie z kombinacją różnych atrybutów symbolu. 
Jeśli symbol ma warstwę konstrukcji, możesz wyeksportować kości z ruchem i obiektem lub bez nich. 

Jeśli obiekt jest symbolem bez konstrukcji, możesz wyeksportować go z dźwiękiem lub bez dźwięku.

Nie można niezależnie wybrać ruchu lub dźwięku.

W zależności od wybranych opcji w polu Typ zostanie wyświetlona sekcja panelu Zasoby, w której zostanie umieszczony zasób. Eksportowane zasoby są zapisywane w zakładce Niestandardowe.

Program pozwala też określić nazwy znaczników rozdzielane przecinkami, które są używane podczas operacji wyszukiwania.

Jeśli została wybrana opcja Eksportuj zasób, kliknij przycisk Eksportuj, aby otworzyć okno dialogowe Zapisz plik. Jeśli została wybrana opcja Zapisz jako zasób, wyeksportowany zasób zostanie dodany w zakładce Niestandardowe.

Importowanie i usuwanie zasobów oraz zmienianie ich nazw

Zasoby możesz importować do zakładki Niestandardowe w panelu Zasoby. Kliknij przycisk + w lewym dolnym rogu panelu, aby wybrać plik. Wybierz format plików zasobów ANA.

Importowanie, usuwanie i zmienianie nazw zasobów
A — Importowanie zasobu, B — Usuwanie zasobu, C — Zmienianie nazwy lub usuwanie zasobu

Pobieranie zasobów
A — Pobieranie B — Usuwanie C — Zmienianie nazwy lub usuwanie

Aby usunąć zasób, zaznacz go i kliknij ikonę w prawym dolnym rogu panelu. Możesz także kliknąć zasób prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń. Aby zmienić nazwę zasobu, wybierz z menu opcję Zmień nazwę.

Pobieranie zasobów

Zasoby możesz pobierać z serwera programu Animate, klikając ikonę chmury w lewym dolnym rogu zakładki Domyślne. Zasoby są pobierane w małych partiach. Aby pobrać więcej zasobów, musisz więcej razy kliknąć ikonę chmury. Po pobraniu wszystkich zasobów z serwera ikona chmury zostanie wyłączona.

Obejrzyj materiał wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z panelu Zasoby.

Co dalej?

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto