Konwertowanie dokumentu programu Animate na dokument w innym formacie

Uniwersalny konwerter typów dokumentów pozwala konwertować projekty FLA (dowolnego typu) na każdy inny typ dokumentu, na przykład na format HTML5 Canvas, ActionScript/AIR, WebGL lub niestandardowy typ dokumentu. Po przekonwertowaniu zawartości na format docelowy można korzystać z funkcji projektowania oferowanych dla danego formatu przez program Animate. 

Konwertowanie dokumentu programu Animate za pomocą konwertera typów dokumentów

Aby przekonwertować dokument programu Animate na dokument innego typu:

  1. Otwórz dokument do konwersji i kliknij polecenie Polecenia > Konwertuj na inne formaty dokumentów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwerter typów dokumentów.
  2. Z menu rozwijanego Konwertuj dokument na wybierz docelowy typ konwertowanego dokumentu.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj, wskaż katalog, w którym zostanie zapisany przekonwertowany plik, i kliknij przycisk OK.  
Okno dialogowe Konwerter typów dokumentów

Uwaga: Przy próbie konwersji dowolnego dokumentu z wieloma scenami na dokument Canvas HTML5 wszystkie sceny zostaną zapisane jako oddzielne pliki. Typ dokumentu Canvas HTML5 nie oferuje obsługi wielu scen. Aby użyć tych scen w jednym dokumencie, należy je umieścić w różnych symbolach.

Uwaga:

Aby to osiągnąć, należy przekonwertować istniejące projekty Animate na inny format lub ponownie użyć zasobów przez skopiowanie i wklejenie warstw oraz bibliotek symboli. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online