Informacje o szablonach

Szablony programu Animate to łatwe do samodzielnego użycia punkty wyjścia do tworzenia typowych projektów. W oknie dialogowym Nowy plik dostępne są podglądy i opisy poszczególnych szablonów. Dostępne szablony są podzielone na sześć kategorii:

  • Reklamy — z rozmiarami stołu montażowego typowymi dla reklam internetowych.

  • Animacje — należą do nich typowe rodzaje animacji, w tym animacje ruchu, podświetlenia, blasku i zmiany dynamiki.

  • Banery — szablony o wymiarach i funkcjonalności typowej dla interfejsów witryn sieci Web.

  • Odtwarzanie multimediów — albumy zdjęć i okna odtwarzania wideo o różnych wymiarach i proporcjach.

  • Prezentacje — proste i bardziej złożone style prezentacji.

  • Pliki przykładowe — przykłady zastosowania często używanych funkcji programu Animate.

Uwaga dotyczące szablonów reklam

Szablony reklam pozwalają tworzyć standardowe materiały multimedialne o typach i wymiarach zgodnych ze specyfikacjami organizacji IAB (Interactive Advertising Bureau) oraz przyjętymi powszechnie w branży reklamy internetowej. Informacje o standardach reklamowych IAB są dostępne pod adresem IAB.net.

Reklamy należy testować pod kątem stabilności w różnych kombinacjach przeglądarek i platform. Aplikacja reklamowa jest uważana za stabilną, jeśli nie powoduje wyświetlania komunikatów o błędach, awarii przeglądarek ani awarii systemu.

Projektant reklamy powinien wspólnie z webmasterami i administratorami sieci opracować plany testów uwzględniające działania, jakie docelowi odbiorcy reklamy mogą wykonywać w jej kontekście. Przykładowe plany testów są dostępne w witrynie IAB.net, w sekcji „IAB Rich Media testing”. Wymagania dotyczące rozmiarów i formatów reklam są zależne od odbiorców i docelowych witryn. Informacje na ten temat są dostępne u wydawców, usługodawców internetowych oraz za pośrednictwem organizacji IAB.

Korzystanie z szablonu

  1. Wybierz polecenie Plik > Nowy z szablonu.

  2. Wybierz szablon należący do jednej z kategorii i kliknij przycisk OK.
  3. Dodaj treść do pliku FLA, który zostanie otwarty.
  4. Zapisz i opublikuj plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online