Informacje o zagnieżdżonych klipach filmowych i hierarchii ekranów macierzystych i potomnych

Wystąpienie klipu filmowego utworzone w dokumencie programu Animate ma własną oś czasu. Każdy symbol klipu filmowego ma swoją własną oś czasu. Oś czasu klipu filmowego jest zagnieżdżona w głównej osi czasu dokumentu. Instancję klipu filmowego można zagnieździć także wewnątrz symbolu innego klipu.

Klip filmowy utworzony w dokumencie programu Animate lub zagnieżdżony w innym klipie filmowym staje się elementem potomnym tego dokumentu lub klipu filmowego, który z kolei staje się elementem macierzystym. Relacje między klipami zagnieżdżonymi mają charakter hierarchiczny: zmiany klipów nadrzędnych mają wpływ na klipy podrzędne. Główna oś czasu na danym poziomie pochodzi z klipu nadrzędnego względem wszystkich klipów tego poziomu; ponieważ jest to główna oś czasu, nie istnieje oś nadrzędna względem niej. W panelu Eksplorator filmów można przeglądać hierarchię zagnieżdżonych klipów filmowych zawartych w dokumencie. W tym celu należy wybrać polecenie Pokaż definicje symboli z menu panelu.

Ideę hierarchii klipów filmowych obrazuje dobrze hierarchia danych w komputerze: twardy dysk komputera ma katalog główny i różne podkatalogi. Katalog główny przypomina główną oś czasu w dokumencie programu Animate: jest on nadrzędny względem wszystkich innych katalogów. Podkatalogi przypominają poszczególne klipy filmowe.

Za pośrednictwem hierarchii klipów filmowych program Animate umożliwia porządkowanie obiektów. Można na przykład utworzyć dokumentu programu Animate, który definiuje poruszający się samochód. Samochód jest reprezentowany przez symbol będący klipem filmowym; ruch samochodu jest zdefiniowany za pomocą odpowiedniej animacji.

Aby dodać do samochodu obracające się koła, można utworzyć nowy klip reprezentujący koło, a następnie dwie jego instancje reprezentujące koło przednie i tylnie, np. instancje o nazwach frontWheel i backWheel. Następnie można umieścić koła na osi czasu klipu reprezentującego samochód — ale nie na głównej osi czasu. Ponieważ klipem nadrzędnym jest car, obiekty podrzędne, czyli instancje frontWheel i backWheel, podlegają wszelkim zmianom klipu car; gdy samochód się porusza, razem z nim poruszają się koła.

Aby koła obracały się, można utworzyć odpowiednią animację i skojarzyć ją z symbolem koła. Mimo że obiekty (instancje) frontWheel i backWheel zostaną w ten sposób zmienione (będą poruszały się zgodnie z nową animacją), nadal będą uczestniczyły w animacji ich klipu nadrzędnego, czyli klipu car; koła będą obracały się, ale jednocześnie będą poruszały się razem z klipem nadrzędnym car.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online