Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z symbolami w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o symbolach

Symbol jest grafiką, przyciskiem lub klipem filmowym, który tworzy się raz w środowisku projektowym programu Animate (dawniej Flash Professional CC) lub przez użycie klas SimpleButton (ActionScript 3.0) i MovieClip. Później możesz ponownie użyć symboli w dalszych częściach dokumentu lub w innych dokumentach.

Symbol może zawierać pracę artystyczną, która importujesz z innej aplikacji. Każdy symbol, który tworzysz, automatycznie staje się częścią biblioteki dla bieżącego dokumentu.

Wystąpienie jest kopią symbolu umieszczoną na stole montażowym lub zagnieżdżoną wewnątrz innego symbolu. Wystąpienie może różnić się od swojego symbolu nadrzędnego pod względem koloru, rozmiaru i funkcji. Edycja symbolu aktualizuje wszystkie jego wystąpienia, ale stosowanie efektów do wystąpienia symbolu aktualizuje tylko wystąpienie.

Użycie symboli w dokumencie znacznie zmniejszy rozmiar pliku. Zapisanie kilku wystąpień symbolu wymaga mniej miejsca niż zapisanie wielu kopii zawartości symbolu. Można na przykład zmniejszyć rozmiar pliku dokumentów przez konwertowanie grafik statycznych (takich jak obrazy tła) w symbole, a następnie wielokrotne używanie ich. Użycie symboli może także zwiększyć szybkość odtwarzania pliku SWF, ponieważ symbole trzeba pobrać do programu Flash® Player tylko raz.

Dziel symbole między dokumenty podczas tworzenie lub wykonania jak zbiory bibliotek dzielonych. Dla zbiorów wspólnego wykonania możesz podłączyć zbiory w źródłowym dokumencie do dowolnej liczby dokumentów docelowych bez potrzeby importu zbiorów do docelowych dokumentów. Dla zbiorów dzielonych podczas tworzenia możesz uaktualniać lub zamieniać symbol z dowolnym innym symbolem dostępnym w twojej sieci lokalnej.

Jeśli importujesz zbiory bibliotek z taką samą nazwą jak te, które już istnieją w bibliotece, możesz rozwiązać konflikt nazw bez przypadkowego nadpisania istniejących zbiorów.

Dodatkowe informacje i podstawowe instrukcje dotyczące zastosowania symboli są dostępne w następujących materiałach:

Typy symboli

Każdy symbol zawiera unikalną oś czasu na stole montażowym, wypełnioną warstwami. Możesz dodać klatki, klatki kluczowe i warstwy do osi czasu symbolu w taki sam sposób jak do głównej osi czasu. Tworząc symbol, wybierasz jego typ.

 • Używaj symboli graficznych  w przypadku obrazów statycznych, a także do tworzenia fragmentów animacji wielokrotnego użycia, które są wiązane z główną osią czasu. Symbole graficzne działają w synchronizacji z główną osią czasu. Interaktywne kontrolki i dźwięki nie będą działały w kolejności wyznaczonej przez sekwencję animacji symboli graficznych. Symbole graficzne nie przyczyniają się do rozmiaru pliku FLA tak bardzo jak przyciski czy klipy filmowe, ponieważ nie zawierają osi czasu.

 • Użyj symboli przycisku , aby utworzyć interaktywne przyciski, które reagują na kliknięcia myszki, najazd i inne czynności. Definiujesz grafiki związane z różnymi stanami przycisków, a następnie związujesz operacje z wystąpieniami przycisków. Więcej informacji zawiera rozdział Obsługa zdarzeń w publikacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

 • Użyj symboli klipu filmowego , aby utworzyć kawałki animacji wielokrotnego użycia. Klipy filmowe zawierają własną wieloramkową oś czasu, która jest niezależna od głównej osi czasu. Można o nich myśleć jako o zagnieżdżonych w głównej osi czasu. Mogą zawierać funkcje interaktywne, dźwięki a nawet wystąpienia innych klipów filmowych. Aby utworzyć animowane przyciski, możesz także umieścić wystąpienia klipu filmowego wewnątrz osi czasu symbolu przycisku. Dodatkowo, klipami filmowymi można zarządzać za pomocą skryptów ActionScript®.

 • Symbole czcionek służą do eksportowania czcionek i używania ich w innych dokumentach programu Animate.

  Program Animate udostępnia wbudowane składniki — klipy filmowe ze zdefiniowanymi parametrami — za pomocą których można dodawać do dokumentu elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski, pola wyboru czy paski przewijania. Więcej informacji zawiera rozdział Składniki języka ActionScript 3.0 — informacje w podręczniku Korzystanie ze składników języka ActionScript 3.0.

  Aby wyświetlić podgląd animacji w wystąpieniach składnika i skalowanie klipu filmowego z podziałem na obszary w środowisku projektowym Animate, wybierz polecenie Sterowanie > Włącz podgląd aktywny.

Tworzenie symboli

Można utworzyć symbol z zaznaczonych obiektów na stole montażowym, utworzyć pusty symbol i utworzyć bądź zaimportować zawartość w trybie edycji symboli, a także utworzyć symbole czcionek w programie Animate. Symbole mogą zawierać te same funkcje, które program Animate pozwala utworzyć, w tym animację.

Za pomocą symboli zawierających animacje można tworzyć aplikacje Animate z wieloma elementami ruchomymi przy zachowaniu małego rozmiaru pliku. Rozważ tworzenie animacji w symbolu, który posiada powtarzającą się lub cykliczną operację - na przykład ruch skrzydeł ptaka w górę i w dół.

Aby dodać symbole do twojego dokumentu, użyj dzielonych zbiorów bibliotek podczas tworzenia lub w trakcie wykonania.

Konwertuj wybrane elementy na symbol

 1. Zaznacz element lub kilka elementów na stole montażowym. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Konwertuj do symbolu.

  • Przeciągnij zaznaczenie do panelu Biblioteka.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (macOS), a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Konwertuj do symbolu.

 2. W oknie dialogowym Konwertowanie do symbolu wpisz nazwę symbolu i wybierz zachowanie.
 3. Kliknij siatkę odniesienia, aby ustawić punkt odniesienia dla symbolu.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Program Animate doda symbol do biblioteki. Zaznaczenie na stole montażowym staje się wystąpieniem symbolu. Po utworzeniu symbolu można edytować go w trybie edycji symbolu przez wybranie polecenia Edytuj > Edytuj symbole lub w kontekście stołu montażowego przez wybranie polecenia Edytuj > Edytuj w miejscu. Możesz także zmienić punkt odniesienia dla symbolu.

Utwórz pusty symbol

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz Wstaw > Nowy symbol.

  • Kliknij przycisk Nowy symbol po lewej dolnej stronie panelu Biblioteka.

  • Wybierz Nowy symbol z menu panelu Biblioteka w prawym górnym rogu panelu Biblioteka.

 2. Wpisz nazwę symbolu i wybierz zachowanie w oknie dialogowym Utwórz nowy symbol.
 3. Kliknij przycisk OK.

  Program Animate doda symbol do biblioteki i zmieni tryb na tryb edycji symbolu. W trybie edycji symbolu nazwa symbolu pojawia się nad lewym górnym rogiem stołu montażowego, a kursor krzyżykowy wskazuje punkt odniesienia symbolu.

 4. Aby utworzyć zawartość symbolu, użyj osi czasu, rysuj za pomocą narzędzi rysowania, importuj multimedia lub utwórz wystąpienia innych symboli.
 5. Aby powrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny w pasku Edycja.

   Kiedy tworzysz symbol, punkt odniesienia jest umieszczany w środku okna w trybie edycji symbolu. Możesz w zależności od punktu odniesienia umieścić zawartość symbolu w oknie. Aby zmienić punkt odniesienia, podczas edycji symbolu przesuń zawartość symbolu w zależności od punktu odniesienia.

 6. W sekcji Połączenia ActionScript można wybrać opcję eksportowania do kodu ActionScript, zaznaczając pole wyboru Eksportuj do ActionScript. Klasa i klasa bazowa są wyświetlane automatycznie (można zmienić ich nazwy). Program Animate szuka definicji klas w zewnętrznym pliku AS lub połączonym pliku SWC. Jeśli nie można znaleźć definicji klas w tych lokalizacjach, program Animate automatycznie generuje pliki klas.

(Tylko Animate) Zamienianie wielu symboli

Opcja Zamień symbol umożliwia zastępowanie symboli wybranymi symbolami lub bitmapami.

 1. Zaznacz wiele symboli na stole montażowym w programie Animate.

 2. Kliknij opcję Zamień w panelu Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Zamiana symbolu wybierz symbol do wstawienia w miejsce wszystkich zaznaczonych symboli/bitmap.
 4. Kliknij przycisk OK.

Konwertowanie animacji na stole montażowym na symbol klipu filmowego

Aby wielokrotnie użyć animowanej sekwencji na stole montażowym lub modyfikować ją jak wystąpienie, zaznacz animację i zapisz jako symbol klipu filmowego.

 1. Na głównej osi czasu zaznacz każdą ramką, której chcesz użyć, na każdej warstwie animacji na stole montażowym. Więcej informacji na temat zaznaczania ramek zawiera artykuł Wstawianie klatek na osi czasu.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby skopiować klatki:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (macOS) i wybierz Kopiuj klatki z menu kontekstowego. Aby usunąć sekwencję po skonwertowaniu jej na klip filmowy, wybierz opcję Wytnij.

  • Wybierz Edycja > Oś czasu > Kopiuj klatki. Aby usunąć sekwencję po skonwertowaniu jej na klip filmowy, wybierz opcję Wytnij klatki.

 3. Odznacz zaznaczenie i upewnij się, czy nic nie jest zaznaczone na stole montażowym. Wybierz Wstaw > Nowy symbol.
 4. Nazwij symbol. Aby wybrać Typ, wybierz Klip filmowy i kliknij OK.
 5. Na osi czasu klatkę 1 na warstwie 1 i wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Wklej klatki.

  Ta operacja powoduje wklejenie klatek (oraz warstw i nazw warstw), które skopiowano z głównej osi czasu, do osi czasu tego symbolu klipu filmowego. Dowolne animacje, przyciski lub funkcje interaktywne ze skopiowanej klatki staną się niezależną animacją (symbolem klipu filmowego), której możesz wielokrotnie używać.

 6. Aby powrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny w pasku Edycja ponad Stołem montażowym.

Powielanie symboli

Powielanie symbolu pozwoli na użycie istniejącego symbolu jako punktu startowego podczas pracy nad nowym symbolem.

Aby utworzyć wersje symbolu z różnym wyglądem, możesz użyć wystąpienia.

Powielanie symbolu z a pomocą panelu Biblioteka

 1. Wybierz symbol z panelu Biblioteka i wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Powiel.

  • Wybierz Powiel z menu panelu Biblioteka.

Powiel symbol przez zaznaczenie wystąpienia

 1. Wybierz wystąpienie symbolu na stole montażowym.
 2. Wybierz opcję Modyfikuj > Symbol > Powiel symbol.

  Symbol zostanie powielony, a wystąpienie zastąpiona przez wystąpienie powielonego symbolu.

Edytowanie symboli

Podczas edytowania symbolu program Animate aktualizuje wszystkie jego wystąpienia w dokumencie. Edytuj symbol na jeden z poniższych sposobów:

 • W kontekście z innymi obiektami znajdującymi się na stole montażowym, używając polecenia Edytuj w miejscu. Inne obiekty są wygaszone, aby odróżnić je od obiektów, które edytujesz. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja u góry stołu montażowego, po prawej stronie bieżącej nazwy sceny.

 • W osobnym oknie przy użyciu polecenia Edytuj w nowym oknie. Edycja symbolu w nowym oknie pozwala zobaczyć jednocześnie symbol i główną oś czasu. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja u góry stołu montażowego.

  Możesz edytować symbol przez zmianę okna z widoku stołu montażowego na widok samego symbolu, przez użycie trybu edycji symbolu. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja u góry stołu montażowego, po prawej stronie bieżącej nazwy sceny.

  Podczas modyfikowania symbolu program Animate aktualizuje wszystkie jego wystąpienia w dokumencie. Podczas edycji symbolu można używać dowolnych narzędzi do narzędzia rysowania, importować materiały oraz tworzyć wystąpienia innych symboli.

 • Aby zmienić punkt odniesienia symbolu (punkt o współrzędnych 0,0), można użyć dowolnej metody edycji symbolu.

 

Edytowanie symbolu w miejscu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij podwójnie wystąpienie symbolu na stole montażowym.

  • Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (macOS) i wybierz polecenie Edytuj w miejscu.

  • Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym i wybierz polecenie Edytuj > Edytuj w miejscu.

 2. Edytuj symbol.
 3. Aby wyjść z trybu edycji w miejscu i wrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Zaznacz nazwę bieżącej sceny z menu Scena na pasku Edycja.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij dwukrotnie na zewnątrz zawartości symbolu.

Edycja symbolu w nowym oknie

 1. Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Edytuj w nowym oknie.
 2. Edytuj symbol.
 3. Kliknij pole Zamknij w prawym górnym rogu (Windows) lub lewym górnym (macOS), aby zamknąć nowe okno oraz kliknij okno głównego dokumentu i powrócić do edycji głównego dokumentu.

Edytowanie symbolu w trybie edycji symbolu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zaznaczyć symbol:
  • Kliknij dwukrotnie ikonę symbolu w panelu Biblioteka.

  • Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (macOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj.

  • Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym i wybierz polecenie Edycja > Edytuj symbole.

  • Zaznacz symbol w panelu Biblioteka i wybierz polecenie Edytuj z menu panelu Biblioteki lub kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (macOS) symbol w panelu Biblioteka i wybierz polecenie Edytuj.

 2. Edytuj symbol.
 3. Aby wyjść z trybu edycji symbolu i wrócić do edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz po lewej stronie paska Edycja u góry stołu montażowego.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny na pasku Edycja u góry stołu montażowego.

  • Kliknij dwukrotnie na zewnątrz zawartości symbolu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto