Skapa en fil som gör det lättare att ta bort Creative Cloud-program

Översikt

Med Adobe® Creative Cloud™ Packager är det enkelt att skapa paket som innehåller Adobe Creative Cloud-produkter och uppdateringar. Dessa paket kan sedan distribueras till klientdatorerna i din organisation.

Creative Cloud Packager tillhandahåller arbetsflöden för både Creative Cloud for teams och Creative Cloud for Enterprise.


Användarna i organisationen kan installera de tillgängliga Creative Cloud-produkterna och -tjänsterna. Användarna kan också installera flera versioner av en enskild produkt. Det kan göra att vissa användare har flera produktversioner installerade på sina datorer. Oftast använder de bara den senaste versionen (eller speciella versioner) av en produkt.

Med hjälp av alternativet Skapa avinstallationspaket i Creative Cloud Packager kan du skapa ett avinstallationspaket. Du kan distribuera det här paketet till de användares datorer som du behöver avinstallera särskilda produkter eller produktversioner från.

Skapa avinstallationspaket

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj kontotyp.

  Välj produkt
 2. Ange ditt id och lösenord och klicka på Logga in.

  Adobe ID – Logga in
 3. Klicka på Skapa avinstallationspaket på huvudmenyn.

  choose-package-option
 4. Ange paketnamnet och den mapplats där paketet ska placeras.

  Om användarna kör paketet på Windows-datorer måste du välja 32-bitars eller 64-bitars beroende på vilka system de använder.

  Information om avinstallationspaket

  Obs!

  Om du har användare med 32-bitars- och 64-bitarsdatorer måste du skapa två paket.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Markera kryssrutan bredvid varje program för att avinstallera alla tillgängliga versioner av programmet.

  Välj program som ska avinstalleras
 7. Klicka på knappen till vänster om programikonen för att expandera och välj de versioner som ska avinstalleras.

  Välj programversioner som ska avinstalleras
 8. Klicka på Skapa.

 9. På sammanfattningsskärmen visas paketstatusen. Klicka på paketnamnet om du vill navigera till utdatapaketets plats.

  Sammanfattningsskärm

Utdata för avinstallationspaket

När du skapar avinstallationspaketet skapas följande filer i utdatamappen:

Binära filen AdobeCCUnistaller

Det körbara avinstallationsprogrammet

AdobeCCUninstallerConfig.xml

Konfigurationsfilen innehåller detaljerad information om programmen (och versionerna) som markerats för att avinstalleras.

config-xml

uninstallerInfo.txt

Innehåller en lista med de program (och versioner) som valts för att avinstalleras.

unistallerinfo

Program som inte stöds

Följande program kan inte läggas till i avinstallationspaketet:

 • Creative Suite 6 och tidigare versioner
 • Acrobat
 • Scout
 • Edge Code
 • Gaming SDK
 • Lightroom – alla versioner före 5.7.1
 • Muse – alla versioner före 2014.2.1
 • Reflow
 • Edge Inspect

Kör avinstallationspaket

När du har skapat avinstallationspaketet måste du distribuera det till användarnas datorer.

Obs!

Om du tänker använda avinstallationspaketet för att ta bort alla versioner av en produkt och använda installationspaketet för att sedan installera den senaste versionen av produkten, rekommenderar vi att du avinstallerar de tidigare versionerna och sedan installerar den senaste versionen.

Avinstallationspaketet tar bort filassociationer, men om du först avinstallerar tidigare versioner och sedan installerar den senaste versionen återskapar installationen filassociationerna. Om du avinstallerar tidigare versioner först minskar också risken för möjliga konflikter eftersom avinstallationen tar bort alla referenser till de tidigare versionerna.

Utför följande steg för att köra avinstallationspaketet på en användares dator.

 1. Öppna kommandotolken med administratörsbehörighet.

 2. I kommandotolken navigerar du till den katalog som innehåller den binära AdobeCCUninstaller-filen och kör sedan filen på följande sätt:

  Om filen AdobeCCUninstallerConfig.xml finns i samma katalog som binärfilen anger du följande kommando:

  Windows OS: Ange AdobeCCUninstaller.exe och tryck på Retur

  Mac OS: Ange sudo ./AdobeCCUninstaller och tryck på Retur.

  Om filen AdobeCCUninstallerConfig.xml finns i en annan katalog än binärfilen anger du följande kommando:

  Windows OS: Ange AdobeCCUninstaller.exe --uninstallConfigPath=<path to AdobeCCUninstallerConfig.xml> och tryck på Retur

  Mac OS: Ange sudo ./AdobeCCUninstaller --uninstallConfigPath=<path to AdobeCCUninstallerConfig.xml> och tryck på Retur.

  Konsolens utdata visar förlopp och status för varje program som avinstalleras.

  unistall-package-console-output

När avinstallationen är klar skapas en loggfil med namnet AdobeCCUninstaller.log på följande plats:

 • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Temp
 • Mac: /Users/<användarnamn>/Library/Logs

Koder för fel och slutförda åtgärder

Kod Definition
0 Slutfört
1 Avinstallationsprogrammets körbara fil startades inte med administratörsbehörighet eller så finns det fel i kommandoradsargumenten.
2 Ett fel uppstod vid avinstallationen av några eller alla program som har konfigurerats i avinstallationspaketet.

Borttagen filassociation

Om du har avinstallerat en viss version av ett program och en annan version finns kvar på datorn, tas filassociationen mellan programfilerna och programmet bort. Mer information finns i Borttagna filassociationer.

Windows-registerposter

Om ett program installeras som en del av ett Creative Cloud-paket tar inte avinstallationen bort registerposterna för paketets MSI.

Ta bort licenser

När avinstallationen är slutförd tas inte de tillhörande programlicenserna bort. Mer information om hur du tar bort licenserna finns i Ta bort volymserienumret (endast företags- och EEA-kunder).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy