Viktigt: Se till att produkterna överlappar i minst 30 dagar för att säkerställa konstant åtkomst. Få till stånd denna överlappning genom att skriva under ditt ETLA (Enterprise Term-licensavtal) innan den befintliga prenumerationen upphör. Kontakta din Adobe-säljare om du har frågor.

Vi kan inte erbjuda förlängning för att tillgodose migreringen.

Denna sida är skapad för IT-administratörer som migrerar användare till Adobe Enterprise-konsolen för att få åtkomst till tillämpliga appar och tjänster, som Creative Cloud för företag, Adobe Document Cloud för företag och Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Dessa anvisningar är tillämpliga vid migrering från Creative Cloud för team eller Adobe Document Cloud som köpts via Value Incentive Plan (VIP), individuella Creative Cloud- eller Acrobat-konton och serialiserade distributioner.

Öppna snabbt ett supportärende via Enterprise-konsolen om du är i behov av detaljerade instruktioner eller har specifika frågor, så tar en agent från Enterprise-kundsupport kontakt med dig.

Stegen nedan är till för att säkerställa en smidig övergång:

 • Upprätta en Adobe Enterprise-konsol
  • Välj en identitetstyp
  • Gör anspråk på ett domän för Enterprise- och Federated-ID:n
  • Lägg till användare i Enterprise-konsolen
 • Slutanvändare: migrera inställningar och data
 • Ta bort användare från tidigare distributioner

Upprätta en Adobe Enterprise-konsol

När Adobe ger din organisations Enterprise-konsol rätt till alla tillämpliga produkter och tjänster, får din angivna IT-administratör en e-postinbjudan för att börja konfigurera Enterprise-konsolen och lägga till användare.

Välj en identitetstyp

Adobe använder ett underliggande identitetshanteringssystem för att autentisera och auktorisera användare. Identiteter måste användas för att kunna använda Enterprise-konsolen. Identitetstypen som organisationen väljer påverkar hur invecklad migreringen är.

Adobe stöder för närvarande tre identitets- och kontotyper:

Adobe ID skapas, ägs och hanteras av användaren. Administratörer bjuder in användare för att gå med i organisationen och kan även ta bort dem. Däremot kan inte användare låsas från sina Adobe ID-konton. Det här kan vara ett bra alternativ för frilansare och entreprenörer.

Enterprise-ID skapas, ägs och hanteras av en organisation. Administratörer skapar ett Enterprise-ID och tilldelar en användare det. Administratörer kan återkalla åtkomst till produkter och tjänster genom att ta över kontot eller ta bort Enterprise-ID:et och permanent blockera åtkomst till kopplade användardata.

Federated-ID skapas och ägs av en organisation och länkas till företagskatalogen direkt via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar SSO (Single Sign-On) via en SAML2-identitetsleverantör.

Ytterligare information för att hjälpa dig välja rätt identitetstyp för din organisation finns på Hantera identitetstyper.

Gör anspråk på ett domän för Enterprise- och Federated-ID:n

Organisationer som vill använda Enterprise- eller Federated-ID:n måste först göra anspråk på ett domän som ägs av organisationen. Mer information och detaljerade anvisningar finns på Gör anspråk på ett domän.

Lägg till användare i Enterprise-konsolen

När du har fått en inbjudan till Enterprise-konsolen och gjort anspråk på ett domän, kan du börja skapa grupper och lägga till och bjuda in användare. Grupper är grunden för att leverera licenser till slutanvändare för alla tre identitetstyper. Licenser som tilldelats på gruppnivå bestämmer en användares produkträttighet. Om du till exempel har en Illustrator-grupp och en Photoshop-grupp, måste en användare vara medlem i båda grupperna för att ha tillgång till båda apparna. Mer information finns i Hantera grupper och Hantera användare.

Slutanvändare: migrera inställningar och data

Befintliga användare måste migrera sina aktuella Creative Cloud- och Document Cloud-inställningar och -data. Säg till dina användare att följa dessa enkla steg:

 1. Synkronisera inställningar
 2. Migrera data (Enterprise- och Federated-ID)
 3. Logga ut från Creative Cloud eller Document Cloud
 4. Logga in på Enterprise-konsolen
 5. Synkronisering och migrering slutförd

Synkronisera inställningar

Användare med ett Adobe ID måste synkronisera sina inställningar innan de loggar ut från Creative Cloud och loggar in igen. Tillhandahåll dina användare med stegen som visas i Synkronisera programinställningar med Creative Cloud.

Migrera användardata från Adobe ID till Enterprise- eller Federated-ID

Om användare bjuds in till Enterprise-konsolen med ett Enterprise- eller Federated-ID, måste de migrera innehållet från sitt Adobe ID. Om användaren ska fortsätta att använda sitt Adobe ID krävs ingen migrering. Det enklaste sättet att migrera tillgångar är att hämta dem och sedan överföra dem via Creative Cloud-skrivbordsappen, där funktionen för filsynkronisering gör detta automatiskt. Instruktioner finns i Tillgångsmigrering på sidan Överför tillgångar.

Logga ut och in igen

Efter det måste användaren logga ut från Creative Cloud eller Document Cloud och logga in igen med rätt autentiseringsuppgifter. Det är enkelt att logga ut och in igen.Se Logga ut från Creative Cloud för anvisningar om utloggning, och Enterprise-ID, inloggning och kontohjälp för anvisningar om hur du loggar in med ett Enterprise- eller Federated-ID.  

Ta bort användare från tidigare distributioner

Ta bort användare från administratörskonsolen

Organisationer som migrerar från administratörskonsolen (Creative Cloud för team eller Document Cloud) till Enterprise-konsolen måste se till att det finns en överlappning på minst 30 dagar mellan början av deras ETLA och slutet av prenumerationen.

När du har konfigurerat Enterprise-konsolen enligt organisationens önskemål, och användarna har loggat in med rätt identitetstyp, kan du ta bort användare från administratörskonsolen. Se Hantera ditt team för anvisningar.

Migrera användare från serialiserad distribution till namngiven användare

Om din organisation använder serienummer och vill migrera till en namngiven modul, följer du anvisningarna på Migrera från serienummerlicensiering till namngivna licenser.  

Migrera från namngiven användare till serialiserad distribution

Organisationer kan vilja migrera från befintlig namngiven användardriftsättning till serialiserad distribution. Serialiserad distribution inkluderar inte molnlagring och -tjänster. Slutanvändare förlorar all åtkomst till sin molnlagring och -tjänster vid migrering till serialiserad distribution.

 1. Användare måste logga ut från Creative Cloud på sina datorer.
 2. Skapa en licensfil med Creative Cloud-paketeraren för serialiserad distribution.
 3. Distribuera och kör paketet på önskade datorer.
 4. Ta bort alla användare från administratörskonsolen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy