בעיה

אם תהליכי העבודה שלך פועלים עם קבצים של ספריות InDesign ‏(‎.indl) המאוחסנים ברשת או במיקום משותף, InDesign קורס בעת ההפעלה.

הערה:

הקריסה מתרחשת במנהל הגופנים של InDesign.

פתרון

לתיקון בעיה זו, נקה את המטמון של InDesign על-ידי ביצוע הפעולות שלהלן:

Windows

 1. נווט אל C:\Users\{user}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{Version #}\{language}\‎ כאשר {user} הוא שם המשתמש שעמו נכנסת, {Version #} הוא מספר הגרסה של InDesign, ו-{language} הוא השפה של InDesign שמותקנת במחשב שלך.

  לדוגמה, אם נכנסת בשם johndoe, הגרסה של InDesign היא 11.0 והשפה היא en_US,  הנתיב יהיה C:\Users\johndoe\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 11.0\en_US\

  הערה:

  כברירת מחדל, התיקייה AppData מוסתרת ב-Windows. ראה הצגת קבצים מוסתרים כדי להציג קבצים ותיקיות מוסתרים.

 2. שנה את שם התיקייה Caches ל-Caches_old.

 3. הפעל את InDesign.

macOS

 1. נווט אל Hard Drive/Users/{user}/Library/Caches/Adobe InDesign/{Version #}/ כאשר {user} הוא שם המשתמש שעמו נכנסת ו-{Version #} הוא הגרסה של InDesign.

  לדוגמה, אם נכנסת בשם johndoe והגרסה של InDesign היא 11.0, הנתיב יהיה Macintosh HD/Users/johndoe/Library/Caches/Adobe InDesign/Version 11.0

  הערה:

  כברירת מחדל התיקייה Library מוסתרת. כדי לפתוח את התיקייה Library, לחץ על שולחן העבודה כדי לוודא שאתה ב-Finder, החזק את המקש Option לחוץ, ואז בחר Go > Library.

 2. שנה את שם התיקייה המציינת את השפה של יישום InDesign שמותקן במערכת שלך. לדוגמה, שנה את שם התיקייה en_US ל-en_US_old.

 3. הפעל את InDesign.

הערה:

אם תהליך העבודה שלך מחייב אותך לעבוד עם קובצי ספרייה (‎.indl) הממוקמים ברשת, הקפד לסגור את לוח הספריות של InDesign לפני שתצא מ-InDesign.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת